Segmentér konverteringstraktdata

Ved hjelp av konverteringssegmenter kan du skille ut og analysere bestemte sett med konverteringstrakter i rapportene for multikanalstrakter. Du kan for eksempel opprette et konverteringssegment som bare omfatter trakter der den første interaksjonen var en konvertering med en minimumsverdi. Når du deretter går gjennom rapportene for multikanalstrakter, kan du velge bare å se på data for dette konverteringssegmentet. Du kan også sammenligne dette segmentet med data fra andre segmenter.

Du finner følgende informasjon i denne artikkelen:

Bruk konverteringssegmenter

For å bruke et eksisterende segment klikker du på Konverteringssegmenter-rullegardinmenyen øverst i en hvilken som helst rapport for multikanalstrakter. Deretter velger du segmentene du vil bruke på dataene dine.

Når du har brukt et segment, er det aktivt når du navigerer gjennom rapportene for multikanalstrakter. Du kan se alle konverteringstrakter på nytt ved å velge Alle konverteringer-segmentet.

Du bør bruke konverteringssegmenter i stedet for filtrerte datautvalg når du ønsker å se på delsett av konverteringstrakter. Hvis du bruker et filtrert datautvalg, kan rapportene for multikanalstrakter bli unøyaktige. Les Filtre og multikanalstrakter hvis du ønsker mer informasjon.

Lag tilpassede konverteringssegmenter

 1. Klikk på Konverteringssegmenter øverst i en hvilken som helst rapport for multikanalstrakter.
 2. Klikk på Opprett nytt konverteringssegment.
 3. Angi et navn for det tilpassede konverteringssegmentet.
 4. Bruk betingelsesgenereringsverktøyet for å angi konverteringstraktene som skal inkluderes i segmentet. Du kan for eksempel definere et segment som bare omfatter konverteringstrakter som begynner med en henvisning fra example.com, ved å definere følgende betingelse:

  [Inkluder] [Første interaksjon] fra [Kilde] [Med] example.com
   
 5. Klikk på Lagre segment.
Når du har lagret segmentet, vises det under Brukerdefinerte segmenter på rullegardinmenyen Konverteringssegmenter. Du kan bruke segmentet ved å velge det.

Rediger eller slett et tilpasset konverteringssegment

 1. Klikk på Konverteringssegmenter øverst i en hvilken som helst rapport for multikanalstrakter.
 2. Finn segmentet du ønsker å redigere, under Brukerdefinerte segmenter, og klikk på rediger.
 3. Rediger og lagre segmentet etter behov. Du kan også klikke på Slett segment.
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?