Segmentace dat konverzních tras

Segmenty konverzí umožňují izolovat a analyzovat konkrétní sady konverzních tras v přehledech Vícekanálové cesty. Můžete například vytvořit segment konverze, který bude obsahovat pouze cesty, ve kterých byla první interakcí konverze s vyšší než zadanou hodnotnou. Poté můžete procházet své přehledy Vícekanálové cesty a zobrazovat data jen pro daný segment konverze. Můžete tento segment také porovnat s daty z ostatních segmentů.

Obsah tohoto článku:

Použití segmentů konverzí

Chcete-li použít existující segment, klikněte na rozbalovací nabídku Segmenty konverzí v horní části jakéhokoli přehledu Vícekanálové cesty. Potom vyberte segmenty, které chcete pro údaje použít.

Použitý segment zůstane při procházení přehledů Vícekanálové cesty aktivní. Chcete-li znovu zobrazit všechny konverzní cesty, vyberte segment Všechny konverze.

Při prohlížení podsad konverzních cest doporučujeme namísto filtrovaných výběrů dat používat segmenty konverzí. Při použití filtrovaného výběru dat mohou být přehledy Vícekanálové cesty nepřesné. Další informace najdete v článku Filtry a vícekanálové cesty.

Vytváření vlastních segmentů konverzí

 1. V přehledu Vícekanálové cesty klikněte na rozbalovací nabídku Segmenty konverzí v horní části jakékoli přehledu.
 2. Klikněte na možnost Vytvořit nový segment konverzí.
 3. Zadejte název vlastního segmentu konverzí.
 4. Pomocí Tvůrce podmínek určete konverzní trasy, které chcete do segmentu zahrnout. Chcete-li například definovat segment, který obsahuje pouze konverzní trasy začínající odkazem z webu example.com, je třeba definovat následující podmínku:

  [Include] [First Interaction] from [Source] [Containing] example.com
   
 5. Klikněte na tlačítko Uložit segment.
Po uložení se segment zobrazí v části Segmenty definované uživatelem v rozbalovací nabídce Segmenty konverzí. Chcete-li segment použít, stačí jej vybrat.

Úprava nebo smazání vlastního segmentu konverze

 1. V přehledu Vícekanálové cesty klikněte na rozbalovací nabídku Segmenty konverzí v horní části jakékoli přehledu.
 2. V části Segmenty definované uživatelem vyhledejte segment, který chcete upravit, a klikněte na položku upravit.
 3. Podle potřeby upravte segment a uložte jej. Případně můžete kliknout na možnost Smazat segment.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory