Udostępnianie zasobów z widoku danych

Aby udostępniać zasoby, musisz mieć uprawnienia do współpracy.

Zasoby to narzędzia tworzone przez Ciebie w Analytics, które ułatwiają dostosowywanie analizy danych. Są to segmenty niestandardowe, cele, grupowania kanałów niestandardowych, niestandardowe modele atrybucji i raporty niestandardowe. Zasoby tworzy się i zarządza się nimi na poziomie widoku raportowania.

Zasoby możesz udostępniać pojedynczo z poziomu menu poszczególnych zasobów albo udostępniać wiele z nich naraz. Kiedy udostępniasz zasoby, kopiowane i wysyłane są tylko informacje o konfiguracji. Żadne informacje o koncie Analytics ani Twoje dane osobowe nie są udostępniane, więc masz pełną kontrolę nad swoją prywatnością i danymi.

Aby udostępnić wiele zasobów naraz:

  1. Zaloguj się na konto Google Analytics.
  2. Kliknij Administracja i przejdź do widoku danych, z którego chcesz udostępniać zasoby.
  3. W kolumnie WIDOK kliknij Udostępnianie zasobów.
  4. Wybierz zasoby, które chcesz udostępnić. Możesz udostępnić wszystkie zasoby, klikając pole wyboru u góry tabeli.
  5. Kliknij Udostępnij.
  6. Wybierz rodzaj udostępniania: Udostępnij link do szablonu lub Udostępnij w Galerii rozwiązań.
  7. Kliknij Udostępnij.

W tabeli możesz też usuwać zasoby lub importować zasoby z galerii (np. importować zasoby z Galerii rozwiązań).

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?