Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny

Om Upplysningshändelser

Bevaka större förändringar i trafik och användning.

Funktionen Upplysningshändelser bevakar trafiken på webbplatsen, registrerar tydliga statistiska variationer och visar varningar när sådana variationer inträffar.

Innehåll i artikeln:

Videopresentation

Typer av varningar

Automatiska webbvarningar genereras när Analytics påträffar tydliga förändringar i mätvärdena som gäller användning och trafik.

Automatiska AdWords-varningar genereras när Analytics påträffar tydliga förändringar i trafiken från AdWords. Till exempel kan det visas en varning om klickfrekvensen för en av dina kampanjer plötsligt blir avsevärt högre, eller om intäkterna från en av dina måladresser sjunker betydligt från en vecka till en annan.

Anpassade varningar genereras när trafiken når ett visst gränsvärde som du har angett. Du kan till exempel ange att det ska visas en anpassad varning när trafiken från Paris sjunker med mer än 20 %. Du kan välja att få aviseringar via e-post eller sms när du skapar en anpassad varning. På så sätt vet du att händelsen har inträffat även om du inte läser rapporterna regelbundet.

Se varningar

Så här ser du varningarna:

  1. Logga in på ditt Analytics-konto.
  2. Öppna vyn.
  3. Klicka på fliken Rapporter.
  4. Välj Upplysningshändelser.

Aktivera varningar

Du behöver inte göra några inställningar innan du kan se automatiska webbvarningar. Om du vill se automatiska AdWords-varningar, behöver du bara länka ditt Analytics-konto till ditt AdWords-konto och aktivera automatisk taggning. Om du redan använder AdWords-rapporterna i Analytics, behöver du inte göra något alls.

Innan du kan se anpassade varningar, måste du skapa dem.

Nästa steg

Var den här artikeln till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?