Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Google
Hlavná ponuka

Informácie o spravodajských udalostiach

Sledujte významné zmeny návštevnosti a použitia.

Spravodajstvo sleduje návštevnosť vašich webových stránok s cieľom zaznamenať štatisticky významné odchýlky a pri výskyte týchto odchýlok generuje upozornenia.

Obsah tohto článku:

Úvodné video

Typy upozornení

Automatické webové upozornenia sa generujú vždy, keď Analytics zaznamená významnú zmenu v metrikách používania alebo návštevnosti.

Automatické upozornenia služby AdWords sa generujú vždy, keď služba Analytics zaznamená významnú zmenu v návštevnosti zo služby AdWords. Upozornenie sa môže zobraziť napríklad v prípade dramatického zvýšenia MP pre niektorú z vašich kampaní alebo v prípade výrazného poklesu výnosov z niektorej z vašich koncových webových adries v porovnaní s výnosmi za predchádzajúci týždeň.

Vlastné upozornenia sa generujú, keď návštevnosť dosiahne vami zadanú prahovú hodnotu. Môžete napríklad určiť, že vlastné upozornenie sa zobrazí v prípade, že návštevnosť z Bratislavy klesne o viac než 20 %. Pri vytvorení vlastného upozornenia môžete nastaviť, či budete dostávať upozornenia e-mailom alebo textovou správou. Budete tak vedieť, kedy k udalosti došlo, a to aj vtedy, keď nekontrolujete prehľady.

Zobrazenie upozornení

Zobrazenie upozornení:

  1. Prihláste sa do svojho účtu Analytics.
  2. Prejdite na svoje zobrazenie.
  3. Vyberte kartu Prehľady.
  4. Vyberte možnosť Spravodajské udalosti.

Aktivácia upozornení

Na zobrazenie automatických webových upozornení nie je potrebné žiadne nastavenie. Na zobrazovanie automatických upozornení služby AdWords potrebujete účet Analytics prepojený s účtom AdWords a mať aktivované automatické označovanie. Ak už používate prehľady služby AdWords v službe Analytics, máte všetko, čo na to potrebujete.

Ak chcete zobraziť vlastné upozornenia, musíte ich vytvoriť.

Ďalšie kroky

Bol tento článok užitočný?
Ako ju môžeme zlepšiť?