Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoeken sluiten
Google-apps
Hoofdmenu

Over Informatiegebeurtenissen

Significante wijzigingen in verkeer en gebruik bijhouden

Met Informatiegebeurtenissen kunt u het verkeer naar uw website in de gaten houden, zodat u weet wanneer er zich statistisch significante variaties voordoen. Er wordt automatisch een melding gegenereerd wanneer deze variaties optreden.

In dit artikel vindt u informatie over het volgende:

Video-introductie

Typen meldingen

Automatische webmeldingen worden gegenereerd wanneer Analytics een significante wijziging in het gebruik van uw website of het verkeer naar uw website detecteert.

Automatische AdWords-meldingen worden gegenereerd wanneer Analytics een significante wijziging in het verkeer via AdWords detecteert. U kunt bijvoorbeeld een melding krijgen als de CTR voor een van uw campagnes drastisch toeneemt of als de opbrengst van een van uw bestemmings-URL's aanzienlijk is gedaald ten opzichte van de voorgaande week.

Aangepaste meldingen worden gegenereerd wanneer het verkeer een bepaalde drempel heeft bereikt die u heeft opgegeven. U kunt bijvoorbeeld instellen dat een aangepaste melding wordt weergegeven wanneer verkeer vanuit Amsterdam met meer dan twintig procent afneemt. U kunt bij het maken van een aangepaste melding ook instellen dat u wordt geïnformeerd via sms of e-mail, zodat u weet wanneer de gebeurtenis zich voordoet zonder dat u uw rapporten hoeft te controleren.

Meldingen weergeven

Meldingen weergeven:

  1. Log in op uw Analytics-account.
  2. Ga naar uw dataweergave.
  3. Selecteer het tabblad Rapportage.
  4. Selecteer Informatiegebeurtenissen.

Meldingen inschakelen

Voor automatische webmeldingen hoeft u geen instellingen op te geven. Als u automatische AdWords-meldingen wilt ontvangen, moet u Analytics linken aan AdWords en autotagging inschakelen. Als u de AdWords-rapporten al in Analytics gebruikt, hoeft u verder niets te doen.

Als u aangepaste meldingen wilt ontvangen, moet u deze maken.

Volgende stappen

Was dit artikel nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?