Søgning
Ryd søgning
Luk søgning
Google-apps
Hovedmenu

Om Intelligence-hændelser

Overvåg væsentlige ændringer i trafik og brug.

Med Intelligence overvåges trafikken på dit website for at registrere væsentlige statistiske variationer, og der genereres underretninger, når sådanne variationer forekommer.

I denne artikel kan du læse om følgende:

Videointroduktion

Typer af underretninger

Automatiske webunderretninger genereres, hver gang Analytics registrerer en væsentlig ændring i metrics for brug eller trafik.

Automatiske AdWords-underretninger genereres, hver gang Analytics registrerer en væsentlig ændring i trafikken fra AdWords. Du kan f.eks. se en underretning, hvis CTR for en af dine kampagner stiger voldsomt, eller hvis indtjeningen for en af dine destinationswebadresser falder drastisk i forhold til den foregående uge.

Tilpassede underretninger genereres, når trafikken når en bestemt grænse, som du har angivetare generated when traffic reaches a specific threshold that you have specified. Du kan f.eks. konfigurere en tilpasset underretning, som vises, når trafikken fra København falder med mere end 20 %. Du kan vælge at få en besked via e-mail eller sms, når du opretter en tilpasset underretning, så du bliver gjort opmærksom på, når denne hændelse forekommer, også selvom du ikke tjekker dine rapporter.

Se underretninger

Sådan ser du underretninger:

  1. Log ind på din Analytics-konto.
  2. Naviger til din visning.
  3. Vælg fanen Rapportering.
  4. Vælg Intelligence-hændelser.

Aktivering af underretninger

Der kræves ingen konfiguration for at se automatiske webunderretninger. Hvis du vil se automatiske AdWords-underretninger, skal du have linket Analytics til AdWords og have automatisk tagging aktiveret. Hvis du allerede bruger AdWords-rapporterne i Analytics, er alting allerede konfigureret.

Hvis du vil se tilpassede underretninger, skal du oprette dem.

Næste trin

Var denne artikel nyttig?
Hvordan kan vi forbedre siden?