I denne artikkelen finner du informasjon om Universal Analytics. Hvis du bruker den neste generasjonen av Google Analytics, finner du mer informasjon i delen Google Analytics 4-områder i brukerstøtten.

Om data for multikanalstrakter

Hvis du ønsker en innføring i multikanalstrakter, kan du lese Om multikanalstrakter.
Du finner følgende informasjon i denne artikkelen:

Oversikt over data for multikanalstrakter

Rapportene for multikanalstrakter genereres fra konverteringstrakter, sekvensene av interaksjoner (dvs. klikk/henvisninger fra kanaler) i løpet av de 90 dagene1 som ledet opp til hver konvertering og transaksjon.

Data for multikanalstrakter hentes fra fullstendige data. Dataene for multikanalstrakter er basert på alle konverteringer, transaksjoner og konverteringstrakter fra og med januar 2011, med mindre det står noe annet i rapportene dine.

Innsamlingen av data for multikanalstrakter er forsinket med opptil to dager, og derfor er ikke data fra i dag og i går tilgjengelige i rapportene.

Opptil 5000 interaksjoner per konverteringstrakt registreres i Analytics. Det er ingen grense for hvor mange unike konverteringstrakter som kan registreres.

Rapportene for multikanalstrakter inneholder data hvis det har forekommet minst én konvertering.

Konverteringstrakter

Det opprettes en konverteringstrakt for alle konverteringer og transaksjoner som registreres i Analytics. Gjentakende konverteringer av den samme brukeren blir vist som forskjellige baner. Du kan isolere og analysere bestemte delsett av konverteringstraktene ved hjelp av Konverteringssegmenter.

Slik blir direkte trafikk behandlet

Hvis direkte trafikk fører til en konvertering (dvs. en bruker benytter et bokmerke eller skriver inn nettadressen din i nettleseren sin), knyttes konverteringen til direktekanalen i rapportene for multikanalstrakter. Dette avviker fra andre Analytics-rapporter der konverteringen knyttes til den forrige kampanjen eller kilden som ikke er direkte, hvis en slik kampanje eller kilde eksisterer.

Hvis en bruker for eksempel kommer til nettstedet ditt via en henvisning, og deretter returnerer «direkte» for å konvertere, blir kilden som er «direkte», ignorert i andre Analytics-rapporter. I stedet får henvisningen kreditt for konverteringen.

«Direkte»-kilden ignoreres ikke i multikanalstrakter. Direkte-kanalen får kreditt som den siste interaksjonen før konverteringen, og henvisningen telles som en assistanseinteraksjon.

Sammenligning av rapportene for multikanalstrakter med andre Analytics-rapporter

Konverteringstraktdata genereres for hver målkonvertering og netthandelstransaksjon som registreres ved hjelp av Analytics. Derfor stemmer antallet konverteringer og transaksjoner du ser i rapporten for multikanalstrakter, overens med antallet konverteringer og transaksjoner du ser i alle de andre rapportene i Analytics. Vær imidlertid oppmerksom på følgende når rapportene for multikanalstrakter sammenlignes med andre rapporter i Analytics:

 • Innsamlingen av data for multikanalstrakter er forsinket med opptil to dager. Derfor samsvarer ikke antallet konverteringer for de to siste dagene i multikanalstrakter med verdien som vises i andre Analytics-rapporter.
   
 • Konverteringer i rapportene for multikanalstrakter er det totale antallet målkonverteringer pluss det totale antallet netthandelstransaksjoner.
   
 • Hvis ingen kampanje er tilknyttet en økt, «arves» kampanjen fra den forrige økten for rapporter uten multikanalstrakter i Analytics. Når det gjelder rapportene for multikanalstrakter, blir imidlertid denne økten betraktet som «direkte» i Analytics.

  Hvis en person for eksempel klikker seg frem til nettstedet ditt fra google.no, og deretter kommer tilbake som «direkte» trafikk og konverterer, rapporteres én konvertering for «google.no / organic» under All trafikk i Analytics. I Multikanalstrakter-rapportene kan du se én konvertering med banen «google.com/organisk > direkte/(none)» i Toppbaner, «direkte/(none)» med én konvertering for siste interaksjon og «google.com/organisk» med én assistert konvertering.
   
 • Rapportene for multikanalstrakter har som standard et 30 dagers tilbakeblikksvindu for konverteringer. Du kan selv utvide dette vinduet (til maksimalt 90 dager). Det finnes ikke noe tilbakeblikksvindu for de andre Analytics-rapportene.

Slik blir assisterte/siste klikk eller direkte konverteringer beregnet

Assisterte/siste klikk eller direkte konverteringer vil si forholdet mellom antallet konverteringer der kanalen har bidratt med assistanseinteraksjoner, delt på antallet konverteringer der kanalen var siste interaksjon. Hvis en kanal har assistert flere ganger i trakten til én enkelt konvertering, inkluderes bare én konvertering som assistert konvertering i forholdet.

Assisterte konverteringer utelukker ikke hverandre i flere kanaler. To kanaler som assisterte i én konverteringstrakt, blir begge kreditert med en assistert konvertering. Det samlede antallet assisterte konverteringer som tilskrives enkeltkanaler, kan derfor være større enn det samlede antallet assisterte konverteringer for alle kanaler.

1 Før 1. januar 2012 er tilbakeblikksperioden for interaksjonsloggen for konverteringstrakter begrenset til 30 dager. For datoperioder som begynner etter 1. januar 2012, brukes Tilbakeblikksvindu-velgeren øverst i hver rapport for å justere dette tidsrommet fra 1 til 90 dager.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?
Søk
Slett søket
Lukk søket
Google-apper
Hovedmeny
Søk i brukerstøtte
true
69256
false