Ez a cikk a Universal Analytics-tulajdonokról szól, amelyeknél 2023. július 1-jén megszűnik az adatok feldolgozása (2023. október 1-jén az Analytics 360-tulajdonok esetében). Ha még nem tette meg, kezdje meg a Google Analytics 4-tulajdon használatát.

A többútvonalas csatornák adatai

A többútvonalas csatornák áttekintéséhez olvassa el A többútvonalas csatornák ismertetése című témakört.
A cikk tartalma:

A többútvonalas csatornák adatainak áttekintése

A többútvonalas csatornák jelentései az egyes konverziókat és tranzakciókat megelőző 90 nap 1 során létrejött konverziós útvonalak, valamint interakciók (a csatornákról származó kattintások és hivatkozások) sorrendje alapján jönnek létre.

A többútvonalas csatornák adatainak összeállítása mintavétel nélküli adatokból történik. Hacsak a jelentésen máshogy nem szerepel, 2011 januárja óta a többútvonalas csatornák adatai az összes konverziót, tranzakciót és konverziós útvonalat összesítik.

A többútvonalas csatornák adatgyűjtése akár két napnyi eltolódással működik, ezért az adott nap és az előző nap adatai nem érhetők el a jelentésekben.

A Analytics konverziós útvonalanként 5000 interakciót rögzít. Nincs korlátozás a rögzíthető egyedi konverziós útvonalak maximális számára vonatkozóan.

A többútvonalas csatornajelentések akkor jelenítenek meg adatokat, ha létrejött legalább egy konverzió.

Konverziós útvonalak

A Analytics rendszerben minden rögzített konverzióhoz és tranzakcióhoz létrejön egy konverziós útvonal. Az azonos felhasználó által ismételt konverziók külön útvonalként jelennek meg. A konverziós útvonalak részhalmazait a Konverziós szegmensek segítségével különítheti el és elemezheti.

A közvetlen forgalom kezelése

Ha a többútvonalas csatornajelentésekben közvetlen forgalom (könyvjelző használatával vagy a webhely URL-jének böngészőbe történő beírásával) konvertálódik, a konverzió a közvetlen csatornához tartozik. Ez különbözik a többi Analytics-jelentéstől, amelyekben a konverzió az előző, nem közvetlen kampányhoz vagy forráshoz tartozik (ha van ilyen).

Ha például egy másik Analytics-jelentésben a felhasználó hivatkozáson keresztül érkezik a webhelyre, majd a konvertáláshoz „közvetlen” módon tér vissza, a rendszer a „közvetlen” forrást figyelmen kívül hagyja. Ehelyett a konverziót a rendszer a hivatkozáshoz rögzíti.

Többútvonalas csatornák esetén a rendszer a „közvetlen” forrást is figyelembe veszi. A közvetlen csatorna a konverzió előtti utolsó interakcióként, a hivatkozás pedig segítő interakcióként kerül rögzítésre.

A többútvonalas csatornajelentések és az Analytics más jelentéseinek összehasonlítása

A konverziós útvonaladatok a Analytics által rögzített minden célkonverzióhoz és e-kereskedelmi tranzakcióhoz létrejönnek. Ezért a többútvonalas csatornajelentésekben megjelenő konverziók és tranzakciók száma megfelel a Analytics más jelentéseiben található konverziók és tranzakciók számának. Az alábbiakra azonban mindig ügyeljen, amikor a többútvonalas csatornajelentéseket a Analytics más jelentéseivel hasonlítja össze:

 • A többútvonalas csatornák adatgyűjtése akár két napnyi időeltolódással működik. Ennek következtében a többútvonalas csatornákban a legutóbbi két nap konverziós adatai nem fognak egyezni a Analytics egyéb jelentéseiben található adatokkal.
   
 • A többútvonalas csatornajelentésekben szereplő összes konverzió a célkonverziók teljes számának és az e-kereskedelmi tranzakciók teljes számának összege.
   
 • A Analytics nem többútvonalas csatornajelentéseinek esetén, ha egy munkamenethez nem tartozik kampány, akkor az az előző munkamenet kampányát „örökli”. A többútvonalas jelentések esetén a Analytics ezt a munkamenetet „közvetlenként” rögzíti.

  Például ha valaki a google.com webhelyről kattint webhelyére, majd a konverzióhoz „közvetlen” forgalomként tér vissza, a Analytics a Forgalmi források panelen 1 konverziót jelent majd a „google.com/természetes” útvonalhoz. A többútvonalas csatornajelentések a Leghatékonyabb útvonalak panelen 1 konverziót jelentenek a „google.com/természetes > közvetlen/(none)” útvonalhoz, valamint 1 utolsó interakciós konverziót a „közvetlen/(none)” és 1 segített konverziót a „google.com/organikus” útvonalhoz.
   
 • A többútvonalas csatornajelentések 30 napos visszatekintési korlátot alkalmaznak a konverziós ablakok esetén. A visszatekintési ablakot ennél hosszabb időre (maximum 90 napra) is beállíthatja. Más Analytics jelentés esetén nincs visszatekintési ablak.

A Segített/Utolsó kattintás és közvetlen konverziók számításának a módja

A Segített/utolsó kattintás és közvetlen konverziók a csatorna által segített konverziók számának és a csatornánál utolsó interakciónak számító konverziók számának az aránya. Ha egy csatorna több alkalommal is segédkezett egy adott konverzió útvonalában, az adott arányban csak egy konverzió szerepel segített konverzióként.

A segített konverziók nem zárják ki egymást kölcsönösen a csatornákon keresztül. Két olyan csatorna esetén, amelyek egy konverziós útvonalban segédkeztek, mindkét csatorna segített konverziónak számít. Ezért az egy csatornának tulajdonított segített konverziók teljes száma meghaladhatja a segített konverziók összes csatornára vonatkozó teljes számát.

1 2012. január 1. előtt a konverziós útvonalon történt interakciókra vonatkozó visszatekintési ablak legfeljebb 30 nap volt. 2012. január 1. utáni időpontok esetén a jelentések tetején található Visszatekintésiablak-választó segítségével ezt az időtartamot 1 és 90 nap között bármilyen értékre beállíthatja.

Hasznosnak találta?
Hogyan fejleszthetnénk?
Keresés
Keresés törlése
A keresés bezárása
Google-alkalmazások
Főmenü
Keresés a Súgóoldalakon
true
69256
false
false