Αυτό το άρθρο αφορά στο Universal Analytics. Αν χρησιμοποιείτε την επόμενη γενιά του Google Analytics, ανατρέξτε στην ενότητα Ιδιοκτησίες του Google Analytics 4 αυτού του Κέντρου βοήθειας.

Σχετικά με τα δεδομένα πολυκαναλικών διοχετεύσεων

Για μια επισκόπηση των πολυκαναλικών διοχετεύσεων, ανατρέξτε στο άρθρο Σχετικά με τις πολυκαναλικές διοχετεύσεις.
Σε αυτό το άρθρο ακολουθούν τα εξής:

Επισκόπηση των δεδομένων πολυκαναλικών διοχετεύσεων

Οι αναφορές Πολυκαναλικές διοχετεύσεις δημιουργούνται από τις διαδρομές μετατροπών, τις σειρές αλληλεπιδράσεων (δηλαδή κλικ/παραπομπές από κανάλια) κατά την διάρκεια των 90 ημερών1 που προηγήθηκαν κάθε μετατροπής και συναλλαγής.

Τα δεδομένα πολυκαναλικών διοχετεύσεων συλλέγονται από δεδομένα χωρίς δείγμα. Εκτός και αν αναφέρεται κάτι διαφορετικό στις αναφορές σας, τα δεδομένα πολυκαναλικών διοχετεύσεων βασίζονται σε όλες τις μετατροπές, τις συναλλαγές και τις διαδρομές μετατροπών από τον Ιανουάριο του 2011.

Η συλλογή δεδομένων πολυκαναλικών διοχετεύσεων καθυστερεί έως και δύο ημέρες και, επομένως, τα δεδομένα της σημερινής και της χθεσινής ημέρας δεν είναι διαθέσιμα στις αναφορές σας.

Το Analytics καταγράφει έως 5000 αλληλεπιδράσεις ανά διαδρομή μετατροπής. Δεν υπάρχει όριο στον αριθμό διαδρομών μοναδικών μετατροπών που μπορούν να καταγραφούν.

Οι αναφορές Πολυκαναλικές διοχετεύσεις εμφανίζουν δεδομένα, αν υπήρξε τουλάχιστον μία μετατροπή.

Διαδρομές μετατροπών

Δημιουργείται μια διαδρομή μετατροπής για κάθε μετατροπή και συναλλαγή που καταγράφεται στο Analytics. Οι επαναλαμβανόμενες μετατροπές από τον ίδιο χρήστη εμφανίζονται ως διαφορετικές διαδρομές. Μπορείτε να απομονώσετε και να αναλύσετε συγκεκριμένα υποσύνολα διαδρομών μετατροπής με τα Τμήματα μετατροπών.

Τρόπος επεξεργασίας της επισκεψιμότητας από άμεσες πηγές

Στις αναφορές Πολυκαναλικές διοχετεύσεις, αν πραγματοποιηθεί μετατροπή από επισκεψιμότητα από άμεσες πηγές (δηλαδή, αν ένας χρήστης χρησιμοποίησε σελιδοδείκτη ή πληκτρολόγησε τη διεύθυνση URL του ιστότοπού σας στο πρόγραμμα περιήγησής του), η μετατροπή αποδίδεται στο κανάλι Άμεση. Αυτό διαφέρει από άλλες αναφορές του Analytics στις οποίες η μετατροπή αποδίδεται στην προηγούμενη μη άμεση καμπάνια ή πηγή, αν αυτή υπάρχει.

Σε άλλες αναφορές του Analytics, για παράδειγμα, αν ένας χρήστης φτάσει στον ιστότοπό σας μέσω παραπομπής και, στη συνέχεια, επιστρέψει στην "άμεση" πηγή για μετατροπή, η συγκεκριμένη "άμεση" πηγή δεν λαμβάνεται υπόψη. Αντ' αυτού, η μετατροπή αποδίδεται στην παραπομπή.

Στις πολυκαναλικές διοχετεύσεις, λαμβάνεται υπόψη η "άμεση" πηγή. Το κανάλι Άμεση επίσκεψη θεωρείται η τελευταία αλληλεπίδραση πριν από τη μετατροπή και η παραπομπή υπολογίζεται ως βοηθητική αλληλεπίδραση.

Σύγκριση των αναφορών Πολυκαναλικές διοχετεύσεις με άλλες αναφορές του Analytics

Δεδομένα διαδρομής μετατροπής δημιουργούνται για κάθε μετατροπή στόχου και συναλλαγή ηλεκτρονικού εμπορίου που καταγράφεται από το Analytics. Επομένως, ο αριθμός μετατροπών και συναλλαγών που βλέπετε στην αναφορά Πολυκαναλικές διοχετεύσεις θα συμφωνεί με τον αριθμό μετατροπών και συναλλαγών που βλέπετε σε όλες τις άλλες αναφορές στο Analytics. Ωστόσο, όταν συγκρίνετε αναφορές Πολυκαναλικές διοχετεύσεις με άλλες αναφορές στο Analytics, λάβετε υπόψη τα ακόλουθα:

 • Η συλλογή δεδομένων Πολυκαναλικών διοχετεύσεων καθυστερεί έως και δύο ημέρες. Ως αποτέλεσμα, ο αριθμός μετατροπών για τις πιο πρόσφατες δύο ημέρες στις Πολυκαναλικές διοχετεύσεις δεν θα αντιστοιχεί σε αυτό που δείχνουν άλλες αναφορές του Analytics.
   
 • Οι μετατροπές στις αναφορές Πολυκαναλικές διοχετεύσεις είναι ο συνολικός αριθμός μετατροπών στόχου συν τον συνολικό αριθμό συναλλαγών ηλεκτρονικού εμπορίου.
   
 • Για τους σκοπούς των αναφορών που δεν αφορούν Πολυκαναλικές διοχετεύσεις στο Analytics, αν μια περίοδος σύνδεσης δεν σχετίζεται με καμία καμπάνια, "κληρονομείται" η καμπάνια της προηγούμενης περιόδου σύνδεσης. Ωστόσο, για τις αναφορές Πολυκαναλικές διοχετεύσεις, το Analytics θα αντιμετωπίσει αυτήν την περίοδο σύνδεσης ως "άμεση".

  Για παράδειγμα, αν κάποιος κάνει κλικ στον ιστότοπό σας από το google.com και, στη συνέχεια, επιστρέψει με τη μορφή επισκεψιμότητας από άμεσες πηγές για μετατροπή, το Analytics θα αναφέρει 1 μετατροπή για "google.com / οργανική" στο Σύνολο επισκεψιμότητας. Στις αναφορές Πολυκαναλικές διοχετεύσεις θα εμφανιστεί 1 μετατροπή με τη διαδρομή "google.com / οργανική > άμεση / (none)" στις Δημοφιλέστερες διαδρομές, καθώς και η διαδρομή "άμεση / (none)" με 1 Μετατροπή τελευταίας αλληλεπίδρασης και η διαδρομή "google.com / οργανική" με 1 Υποβοηθούμενη μετατροπή.
   
 • Οι αναφορές Πολυκαναλικές διοχετεύσεις έχουν προεπιλεγμένο παράθυρο ιστορικού 30 ημερών για τις μετατροπές. Ενδεχομένως να θέλετε να προσαρμόσετε το παράθυρο ιστορικού σε μεγαλύτερο εύρος (μέγιστο διάστημα 90 ημερών). Δεν υπάρχει παράθυρο ιστορικού για τις άλλες αναφορές του Analytics.

Τρόπος υπολογισμού για τις Υποβοηθούμενες μετατροπές/Μετατροπές τελευταίου κλικ ή απευθείας μετατροπές

Οι Υποβοηθούμενες μετατροπές/Μετατροπές τελευταίου κλικ ή απευθείας μετατροπές είναι η αναλογία του αριθμού των μετατροπών για τις οποίες το κανάλι είχε ρόλο υποβοήθησης προς τον αριθμό των μετατροπών για τις οποίες το κανάλι ήταν η τελευταία αλληλεπίδραση. Αν ένα κανάλι παρείχε βοήθεια πολλές φορές στη διαδρομή μίας συγκεκριμένης μετατροπής, μόνο μία μετατροπή συμπεριλαμβάνεται στην αναλογία ως υποβοηθούμενη μετατροπή.

Οι υποβοηθούμενες μετατροπές δεν είναι αμοιβαία αποκλειόμενες στα διαφορετικά κανάλια. Αν δύο κανάλια υποβοήθησαν μία συγκεκριμένη διαδρομή μετατροπής, αποδίδεται υποβοηθούμενη μετατροπή στο καθένα από αυτά. Επομένως, ο συνολικός αριθμός υποβοηθούμενων μετατροπών που αποδίδεται σε μεμονωμένα κανάλια ενδέχεται να είναι μεγαλύτερος από τον συνολικό αριθμό υποβοηθούμενων μετατροπών σε όλα τα κανάλια.

1 Πριν από την 1η Ιανουαρίου του 2012, το παράθυρο ιστορικού για το ιστορικό αλληλεπιδράσεων διαδρομών μετατροπής περιορίζεται στις 30 ημέρες. Για εύρη ημερομηνιών που ξεκινούν μετά την 1η Ιανουαρίου 2012, χρησιμοποιήστε τον επιλογέα Παράθυρο ιστορικού στο επάνω μέρος κάθε αναφοράς, για να προσαρμόσετε αυτήν τη χρονική περίοδο από 1 έως 90 ημέρες.

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
true
69256
false