Data vícekanálových cest

Základní informace o vícekanálových cestách najdete v článku Vícekanálové cesty.
Obsah tohoto článku:

Přehled dat vícekanálových cest

Přehledy Vícekanálové cesty jsou vytvářeny z konverzních tras, sérií interakcí (tj. kliknutí/odkazů z kanálů) během 90 dnů1, které vedly ke každé konverzi a transakci.

Data vícekanálových cest jsou vytvářena z nevzorkovaných dat. Pokud není v přehledech uvedeno jinak, jsou data vícekanálových cest založena na všech konverzích, transakcích a konverzních trasách, počínaje lednem 2011.

Prodleva mezi shromážděním a zobrazením dat vícekanálových cest je přibližně dva dny. Údaje z aktuálního a předchozího dne proto nejsou v přehledech k dispozici.

Analytics zaznamenává až 5000 interakcí na každou konverzní trasu. Počet jedinečných konverzních tras, které lze zaznamenat, není omezen.

Údaje se v přehledu Vícekanálové cesty zobrazí, pokud došlo alespoň k jedné konverzi.

Konverzní trasy

Konverzní trasa se vytváří pro každou konverzi a transakci zaznamenanou v Analytics. Opakované konverze stejného uživatele jsou uvedeny jako samostatné trasy. Pomocí nástroje Segmenty konverzí můžete izolovat a analyzovat konkrétní podskupiny konverzních tras.

Jak je zpracovávána přímá návštěvnost

Pokud někdo na vašem webu provede konverzi během „přímé“ návštěvy (pomocí záložky nebo zadáním adresy URL vašeho webu do prohlížeče), je konverze v přehledech Vícekanálové cesty připsána kanálu přímý. Zde je rozdíl oproti ostatním přehledům Analytics, ve kterých je taková konverze připsána předchozí nepřímé kampani nebo zdroji, pokud existují.

V ostatních přehledech Analytics například platí, že pokud uživatel na váš web vstoupí prostřednictvím odkazujícího zdroje a poté se vrátí jako „přímý“ návštěvník a provede konverzi, je „přímý“ zdroj ignorován. Místo toho je kredit za konverzi připsán odkazující zdroj.

U vícekanálových cest není „přímý“ zdroj ignorován. Přímému zdroji je připsán kredit jako poslední interakci před konverzí a odkazující zdroj je započítán jako asistující interakce.

Porovnání přehledů Vícekanálové cesty s ostatními přehledy Analytics

Data konverzní trasy jsou generována pro každou konverzi cíle a transakci elektronického obchodu, které služba Analytics zaznamená. Proto bude počet konverzí a transakcí v přehledu Vícekanálové cesty stejný jako počet konverzí a transakcí, které najdete v ostatních přehledech v Analytics. Při srovnávání přehledů Vícekanálové cesty s ostatními přehledy v Analytics platí následující skutečnosti:

 • Prodleva mezi shromážděním dat vícekanálových cest a jejich zobrazením je dva dny. Počet konverzí v přehledu Vícekanálové cesty za poslední dva dny proto nebude odpovídat údajům zobrazeným v jiných přehledech Analytics.
   
 • Celkový počet konverzí v přehledech Vícekanálové cesty je součtem celkového počtu konverzí cílů a celkového počtu transakcí elektronického obchodu.
   
 • Pro účely jiných přehledů v Analytics, než jsou přehledy Vícekanálové cesty, platí, že pokud návštěva není spojena s žádnou kampaní, „zdědí“ předchozí kampaň. V přehledech Vícekanálové cesty však Analytics takovou návštěvu bude považovat za „přímou“.

  Pokud se například někdo na váš web dostane kliknutím na odkaz na webu google.com a později se vrátí jako „přímý“ návštěvník a provede konverzi, Analytics v přehledu Veškerá návštěvnost uvede jednu konverzi pro „google.com/neplacené“. V přehledech Vícekanálové cesty se zobrazí jedna konverze s trasou „google.com/neplacené > přímé/(none)“ v přehledu Nejčastější trasy a údaje „přímé/(none)“ u jedné konverze z poslední interakce a „google.com/neplacené“ u jedné asistované konverze.
   
 • Přehledy Vícekanálové cesty jsou u konverzí standardně nastaveny na 30denní hloubku pohledu. Tento interval můžete prodloužit (až na 90 dnů). U ostatních přehledů Analytics se hloubka pohledu neuplatňuje.

Výpočet hodnoty Konverze po asistujícím nebo posledním prokliku či přímé interakci

Konverze po asistujícím nebo posledním prokliku či přímé interakci je poměr počtu konverzí, u kterých kanál hrál asistující roli, dělený počtem konverzí, u kterých byl kanál poslední interakcí. Pokud kanál asistoval vícekrát na trase jediné konverze, v poměru je jako asistovaná konverze započítána jen jedna konverze.

Asistované konverze se napříč kanály vzájemně nevylučují. Pokud na jedné konverzní trase asistují dva kanály, je asistovaná konverze připsána oběma. Proto celkový počet asistovaných konverzí připsaných jednotlivým kanálům může být větší než celkový počet asistovaných konverzí napříč všemi kanály.

1 Před 1. lednem 2012 je hloubka pohledu do historie interakcí v rámci konverzní trasy omezena na 30 dnů. Pro časová období začínající po 1. lednu 2012 lze pomocí nástroje pro výběr hloubky pohledu v horní části každého přehledu upravit tento interval v rozmezí od 1 do 90 dnů.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory