Quant a les dades dels embuts multicanal

Contingut d'aquest article:

Visió general de les dades dels embuts multicanal

Els informes Embuts multicanal es generen a partir dels camins de conversió, és a dir, les seqüències d'interaccions, (per exemple, els clics o les referències de canals) que s'han produït durant els 90 dies1 que han conduït a cada conversió i a cada transacció.

Les dades dels embuts multicanal es compilen a partir de dades sense mostrejar. Tret que no s'especifiqui el contrari als informes, les dades dels embuts multicanal es basen en totes les conversions i transaccions i en tots els camins de conversió des del gener del 2011.

La recopilació de dades dels embuts multicanal té fins a dos dies de retard i, per tant, ni les dades del dia en curs ni les del dia anterior encara no estan disponibles als informes.

Analytics registra fins a 5.000 interaccions per cada camí de conversió. No hi ha cap límit respecte al nombre de camins de conversió únics que es poden registrar.

Si hi ha hagut com a mínim una conversió, les dades es mostraran als informes Embuts multicanal.

Camins de conversió

Es crea un camí de conversió per a cadascuna de les conversions i de les transaccions que s'hagi registrat a Analytics. Les conversions repetides del mateix usuari es mostren com a camins diferents. Podeu aïllar i analitzar subconjunts específics de camins de conversió amb els segments de conversió.

Com es tracta el trànsit directe

Quan el trànsit directe (p. ex., quan un usuari fa servir una adreça d'interès o escriu l'URL del vostre lloc web al navegador) genera alguna conversió, aquesta conversió s'atribuirà al canal Directe als informes Embuts multicanal. Això és diferent dels altres informes de Analytics en què la conversió s'atribueix a la campanya o a la font anterior no directa, si n'hi ha cap.

Per exemple, als altres informes de Analytics, si un usuari entra al vostre lloc mitjançant una referència i, després, hi torna directament per fer una conversió, la font "directe" s'ignora i s'assigna el valor de la conversió a la referència.

Als embuts multicanal, la font "directe" no s'ignora, sinel canal Directe obté el valor com a darrera interacció abans de la conversió i la referència es compta com a interacció d'ajuda.

Comparar els informes Embuts multicanal amb altres informes d'Analytics

Les dades del camí de conversió es generen per a cadascuna de les conversions per objectiu i per a cadascuna de les transaccions de comerç electrònic que registri Analytics. Per tant, el nombre de conversions i de transaccions que es mostri a l'informe Embuts multicanal serà el mateix que el que es mostrarà en altres informes de Analytics. Tanmateix, recordeu els punts següents quan compareu els informes Embuts multicanal amb altres informes de Analytics:

 • La recopilació de dades dels embuts multicanal té fins a dos dies de retard. En conseqüència, el recompte de conversions dels dos darrers dies a l'informe d'embuts multicanal no coincidirà amb el que es mostri en altres informes de Analytics.
   
 • Les conversions dels informes Embuts multicanal representen el nombre total de conversions per objectiu juntament amb el nombre total de transaccions de comerç electrònic.
   
 • Als informes de Analytics que no siguin del tipus Embuts multicanal, quan no hi ha cap campanya associada a una sessió, "s'hereta" la de la sessió anterior. Als informes Embuts multicanal, en canvi, Analytics considerarà la sessió com a "directa".

  Per exemple, si un usuari fa clic al vostre lloc web des de google.com i, a continuació, torna com a trànsit "directe" per fer una conversió, Analytics inclourà una conversió per a "google.com/orgànic" a Tot el trànsit. Els informes Embuts multicanal mostraran 1 conversió amb el camí "google.com/orgànic > directe/(none)" a Camins principals, 1 conversió per darrera interacció amb "directe/(none)" i 1 conversió assistida amb "google.com/orgànic".
   
 • De manera predeterminada, les conversions dels informes Embuts multicanal es poden consultar a la finestra retrospectiva durant un període limitat de 30 dies. Podeu ajustar el període de consulta d'aquesta finestra fins a un màxim de 90 dies. Als altres informes de Analytics no hi ha cap finestra retrospectiva.

Com es calculen les conversions assistides i de darrer clic o conversions directes

Les conversions assistides i de darrer clic o conversions directes representen la proporció del nombre de conversions per a la qual el canal té una funció d'assistència dividit entre el nombre de conversions per al qual el canal és la darrera interacció. Si un canal ha ajudat unes quantes vegades en un camí d'una sola conversió, només s'inclourà una conversió a la relació com a conversió assistida.

Les conversions assistides no s'exclouen mútuament als canals. Dos canals que hagin ajudat en un mateix camí de conversió s'associen, tots dos, amb una conversió de contribució. Per tant, el nombre total de conversions assistides que s'assignen als canals individuals pot ser superior al nombre total de conversions assistides de tots els canals.

1 Per a les dades anteriors a l'1 de gener de 2012, el període de seguiment de l'historial d'interaccions del camí de conversions té un límit de 30 dies. Per als intervals de dates a partir de l'1 de gener del 2012, feu servir el selector finestra retrospectiva que hi ha a la part superior de cada informe per ajustar aquest període de temps fins a un màxim de 90 dies.

Ha resultat útil aquest article?
Com ho podem millorar?