Рекламиране и означение за авторство

[GA4] Въведение в SKAdNetwork за измерване на кампаниите за приложения за iOS

В тази статия ще намерите общ преглед на SKAdNetwork, решението на Apple за приписване на приложения, и ще разберете как можете да го внедрите в собствеността си в Google Анализ 4.

SKAdNetwork е решението на Apple за приписване на приложения, което помага на рекламодателите в приложения да измерват рекламната си дейност, като например импресии, кликвания и инсталирания на приложения, на обобщено ниво. То става все по-важно да оценяват ефективността на кампаниите си за приложения за iOS. Apple предоставя обратни изпращания в SKAdNetwork директно на рекламните платформи и също така дава възможност на рекламодателите да получат свое копие на обратните изпращания за целите на измерването и приписването. Прегледайте документацията на Apple.

Препоръчваме на рекламодателите, които искат да измерят ефективността на събитията в приложението и по-ефективно да оптимизират кампаниите си за действия след инсталиране или целева възвръщаемост на разходите за реклама, да настроят схема за стойност на реализациите в SKAdNetwork. Схемата за стойност на реализациите е начин да се определи кои събития в приложението са най-важни за бизнеса Ви.

Рекламодателите вече могат да настроят схемите си в SKAdNetwork в Google Анализ и да изпращат обратни изпращания чрез Measurement Protocol за отчитане на приписването на инсталиранията.

С Google Анализ можете да:

  • интегрирате SKAdNetwork за по-добро измерване и приписване на кампаниите за приложения за iOS. Най-новата версия на SDK на Google Анализ за Firebase поддържа настройката за стойност на реализациите в SKAdNetwork.
  • интегрирате обратните изпращания в SKAdNetwork в Google Анализ за приписване на няколко канала.
  • Google Анализ поддържа и параметри за iOS от Google Ads за измерване и оптимизиране. Научете повече.

Защо да интегрирате SKAdNetwork в Google Анализ?

SKAdNetwork може да допълни данните, събирани от SDK на Google Анализ за Firebase, и да предостави по-пълна картина на измерването, като попълва някои пропуски, включително измерване между мрежата и приложение. Това може да Ви помогне да вземате по-информирани решения за офериране и бюджет с кампаниите си за приложения за iOS.

Обратните изпращания в SKAdNetwork от Apple използват приписване за последно взаимодействие на няколко мрежи. Приписването в Google Анализ Ви помага да получите представа за пътищата, по които хората стигат до осъществяването на реализация. Чрез него приписвате заслугата за реализациите на различни реклами, кликвания и други фактори по пътя, като използвате управлявано от данни приписване. По този начин можете да съсредоточите инвестициите си върху мултимедийното съдържание с най-голямо въздействие върху резултатите.

Google Анализ ще интегрира обратни изпращания в SKAdNetwork за реализации first_open в пътищата на потребителя чрез моделиране на реализациите. В бъдеще Google Анализ планира да добави поддръжка за допълнително моделиране на реализациите след инсталиране.

Стъпки за конфигуриране

  • Внедрете комплекта за разработване на софтуер (SDK) на Google Анализ за Firebase. Научете повече.
  • Настройте схемата за стойност на реализациите за SKAdNetwork в Google Анализ. Научете повече.
  • Използвайте Measurement Protocol за изпращане на обратните изпращания в SKAdNetwork до Google Анализ. Научете повече.
  • Продължете да използвате автоматично маркиране или ръчно маркиране на URL адресите на рекламните си кампании във всичките си кампании.

Сродни ресурси от Google Ads

За повече информация вижте следните статии в Помощния център на Google Ads:

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
true
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню