Search Console raporları

Bu makalede ele alınan konular:

Search Console verileri

Search Console verileri, Açılış Sayfası boyutu aracılığıyla Analytics verileriyle birleştirilir. Bu entegrasyon sayesinde sorgular ve gösterimler gibi tıklama öncesi verilerin hemen çıkma oranı ve işlemler gibi tıklama sonrası verilerle ilişkisini görebilirsiniz.

Search Console raporlarında Google Web Arama verilerine özgü tek boyut bulunur:

 

  • Sorgular: Google organik arama sonuçlarında Web sitesi URL'lerinizin gösterimlerini oluşturan Google Arama sorgularıdır.

Analytics'teki Search Console raporları Google Web Arama verilerine özel dört metrik kullanır:

  • Gösterim sayısı: Ücretli Google Ads arama gösterimleri hariç olmak üzere, bir kullanıcı tarafından görüntülenen arama sonuçlarında sitenize ait URL'lerden herhangi birinin gösterilme sayısı.
  • Tıklama sayısı: Ücretli Google Ads arama sonuçlarına yapılan tıklamalar hariç, bir Google Arama sonuçları sayfasında web sitenize ait URL'lerin aldığı tıklama sayısı.
  • Ortalama Konum: Sorgu veya sorgular için web sitenize ait URL'lerin ortalama sıralaması. Örneğin, sitenizin URL'si bir sorgu için 3. sırada, başka bir sorgu için 7. sırada yer aldıysa ortalama konum 5 olur ((3+7)/2).
  • TO: Tıklama sayısı / Gösterim sayısı * 100 formülüyle hesaplanan tıklama oranı.

Açılış Sayfası boyutu

Search Console, verilerini standart URL’ler altında toplarken (daha fazla bilgi), Analytics mevcut açılış sayfası URL’sini kullanır. Bu ayrım, Açılış Sayfaları ve Cihazlar/Ülkeler dahil olmak üzere açılış sayfası boyutunu içeren raporları etkiler (açılış sayfası ikincil bir boyut olarak eklendiğinde). Örneğin web, mobil web ve AMP URL’leri için Gösterim Sayısı ve Tıklama metrikleri, standart URL altında aşağıdaki şekilde toplanabilir:

URL Gösterim Sayısı Tıklama Sayısı
http://www.example.com 1000 100
http://m.example.com 1000 100
http://www.example.com/amp 1000 100
Standart URL Toplu Gösterim Sayısı Toplu Tıklama Sayısı
http://www.example.com 3000 300
Açılış sayfası ile standart URL çoğu zaman aynıdır. Bir açılış sayfasıyla ilişkilendirilen Standart URL'yi tanımlamak için Search Console Sorgu İnceleme Aracı'nı kullanabilirsiniz.

Analytics, açılış sayfalarının ayrı ayrı URL’leri için davranışsal verilere sahiptir, örneğin:

Açılış Sayfası Oturum Sayısı İşlem Sayısı
http://www.example.com 100 10
http://m.example.com 100 10
http://www.example.com/amp 100 10

Analytics raporları, Açılış Sayfası boyutunda birleştirilen Search Console verilerini içeriyorsa bu raporlar, her bir açılış sayfası için ayrı davranışsal verilerin yanı sıra standart URL için toplu verileri içerir. Analytics Search Console Raporlarındaki tüm veriler, aynı zamanda Standart URL’ler olan Açılış Sayfalarında filtrelenir. Örneğin:

Açılış Sayfası Oturum Sayısı İşlem Sayısı Gösterim Sayısı Tıklama Sayısı
http://www.example.com 100 10 3000 300
Search Console verileri, Google Analytics segmentleriyle uyumlu değildir. Search Console raporlarına segment uygularsanız, Analytics metrikleri segmentlere ayrılır, ancak Search Console metrikleri segmentlere ayrılmaz ve 0 değerini döndürür.

Açılış Sayfaları raporu

Search Console Açılış Sayfaları raporu, sitenizin açılış sayfalarını listeler ve sitenizle ilişkilendirilmiş tüm sayfa URL'lerinin Edinme, Davranış ve Dönüşüm metriklerini içerir. Bu raporda yalnızca Standart URL'ler olan Açılış Sayfası URL’leri bulunur.

Sitenizin URL’leri, arama sonuçlarında görünme açısından (ör. Gösterim Sayısı, Tıklama Sayısı, TO) iyi bir performans gösterse de ilişkilendirilen sayfalarla etkileşim açısından (ör. Oturum Sayısı, Oturum Başına Sayfa Sayısı, Dönüşümler) aynı şekilde performans göstermiyorsa, içeriğiniz kullanıcıların aradıklarıyla tamamen alakalı olmayabilir veya sitenizin tasarımı nedeniyle kullanıcılar hedeflerini gerçekleştiremiyor olabilir. Site içeriğine ve tasarımına ek olarak, kullanıcıların siteyle ilgili performans sorunları yaşıyor olması da mümkündür. Bu gibi sorunları Site Hızı raporlarında araştırabilirsiniz.

Tek bir URL'nin genellikle çok sayıda benzersiz sorguyla ilişkilendirildiğini ve genel sorguların Ortalama Konum değeri üzerinde olumlu bir etkisi olduğunu göz önünde bulundurun. Örneğin, bir klasik otomobil sitesinde klasik otomobiller şeklindeki genel bir sorgu yalnızca ana sayfa URL'sini döndürürken klasik otomobiller Ford gibi daha spesifik bir sorgu özellikle Ford marka otomobillere yönelik diğer site sayfalarıyla birlikte ana sayfa URL'sini döndürebilir.

Ülkeler raporu

Ülkeler raporu, açılış sayfalarınız için arama performansı ve kullanıcı etkileşiminde en iyi performansı gösteren ülkelerin hangileri olduğunu görmenize olanak tanır.

Arama performansının yüksek olduğu belirli bir ülkede kullanıcı etkileşiminin zayıf olduğunu fark ederseniz bu, söz konusu ülkedeki kullanıcılara sitenizi ana dillerinde kullanma seçeneği sunmanız için iyi bir işaret olabilir.

Cihazlar raporu

Cihazlar raporu hangi cihaz kategorisinin (masaüstü, tablet veya mobil cihaz) en iyi arama performansını ve kullanıcı etkileşimini sağladığını görmenizi sağlar.

Belirli cihazlarda (ör. mobil cihaz veya tablet) güçlü bir arama performansı ancak kötü bir kullanıcı etkileşimi olduğunu fark ederseniz, bu cihazlara yönelik olarak içerik geliştirme ve/veya site tasarlama yönteminizi yeniden değerlendirmeniz için iyi bir işaret olabilir.

Sorgular raporu

Sorgular raporu, Google organik arama sonuçlarında web sitenize ait URL'ler için gösterim oluşturan Google Arama sorgularını liste halinde gösterir.

Kullanıcıların aramaları ile sayfalarınızın bu sorgularla alakası arasındaki ilişkiyi anlamak, içeriğinizi nasıl optimize edeceğinize yönelik bilgi sağlar.

Her sayfanın oluşturduğu gösterim sayısı ve gösterimlerin ortalama konumu, arama motorunun içeriğiniz ile kullanıcı sorgusu arasındaki ilişkinin derecesini anlamanızı sağlar.

Tıklamalar ve tıklama oranı, kullanıcıların arama sonuçları ile niyetleri arasındaki ilişkinin derecesini anlamanızı sağlar.

Bir sorgu, sitenizden tek bir URL döndürürse Ortalama Konum değeri bu URL'nin arama sonuçlarındaki konumuna bağlıdır. Bir sorgu sonucunda sitenizden birden fazla URL döndürüldüğünde, Ortalama Konum değeri arama sonuçlarında en üstte görünen URL'ye bağlı olarak belirlenir. Kullanıcı gizliliğini korumak için, az sayıda yapılan ya da hassas veya kişisel bilgiler içeren sorgular (diğer) adı altında gruplandırılır.

Search Console ve Analytics'te metrikler ile boyutlar arasındaki farklar

Aşağıdaki tabloda hem Search Console hem de Analytics raporlarında kullanılan terimler tanımlanmaktadır.

Terim Search Console'daki kullanımı Analytics'teki kullanımı
Gösterim Sayısı Hem Google Ads gösterimleri, hem de Google Arama gösterimleri için kullanılır Yalnızca Google Arama gösterimleri için kullanılır
Tıklamalar Yalnızca Google Arama tıklamaları için kullanılır Hem Google Ads tıklamaları hem de Google Arama tıklamaları için kullanılır
Ortalama Konum Google Arama sonuçlarındaki ortalama sıralama Google Arama sonuçlarındaki ortalama sıralama
TO Tıklama oranı. Google Arama tıklamaları için Tıklama Sayısı/Gösterim Sayısı. Tıklama oranı. Hem Google Ads tıklamaları hem de Google Arama tıklamaları için Tıklama Sayısı/Gösterim Sayısı.
Anahtar kelime Web sitesi sayfalarının yazılı içeriğinde kullanılan anahtar terimler için geçerlidir. Bu terimler, Google'ın sitenizi tararken bulduğu en önemli anahtar kelimeler ve bunların varyasyonlarıdır. Arama sorguları raporu ve hedeflenen anahtar kelimeleriniz için sitenizin gerçek arama sonuçlarındaki girişiyle birlikte incelendiğinde Google'ın sitenizin içeriğini nasıl yorumladığıyla ilgili bilgiler sağlar. Ücretli arama veya Google Ads raporlarında, bir arama motoru sonuç sayfasındaki ücretli bir anahtar kelimeyi ifade eder. Organik arama raporlarında, kullanıcı tarafından bir web aramasında girilen gerçek sorgu dizesini ifade eder.
Sorgu Kullanıcıların Google Arama'da girdiği gerçek sorgu. Yalnızca Search Console raporlarında kullanılır. Kullanıcıların Google aramada girdiği gerçek sorgu için geçerlidir.

 

Search Console ile Analytics arasındaki veri tutarsızlıkları

Durum Search Console Analytics
Yönlendiren açılış sayfası URL'leri Search Console, Standart Olmayan bir açılış sayfası tıklanmış olsa bile açılış sayfası olarak Standart URL'yi raporlar.

Eğer

www.example.com/amp

aşağıdaki gibi bir standart URL’ye sahipse

www.example.com

Search Console şunun için arama metriklerini raporlar:

www.example.com
Analytics, yönlendirme sonucunda ortaya çıkan aşağıdaki gibi bir URL'yi raporlar:

www.example.com
Sayfada Analytics izleme kodu yok Sayfaya ilişkin veriler Search Console'da görünür. Sayfaya ilişkin veriler Analytics'te görünmez.
Günlük bazda site başına kaydedilen URL'ler Search Console, açılış sayfaları için en çok 1000 URL kaydeder. Analytics 1000 URL sınırından etkilenmez ve daha fazla açılış sayfası ekleyebilir.
Analytics mülkü birden fazla alanı izliyor Search Console tek bir alana bağlantı verebilir. Bir Analytics mülkü birden çok alan için veri topluyorsa Search Console raporları yalnızca tek bir bağlantılı alana ait verileri içerir.
Saat dilimleri farklı Search Console, verilere Pasifik Yaz Saati'ne göre zaman damgası verir. Analytics, verilere her bir görünüm için ayrı ayrı olmak üzere görünüm ayarlarında belirlenen zaman dilimine göre zaman damgası verir.
JavaScript tarayıcılarda etkin değil Search Console, verileri JavaScript'in etkin olup olmadığını göz önüne almadan toplar. Analytics, yalnızca JavaScript etkinse veri toplar.

Kullanıcılar bir tarayıcı eklentisi uygulayarak veri toplanmasını önleyebilir.
Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?