SEO-rapporter

Innehåll i artikeln:

SEO-mätvärden

I SEO-rapporterna (sökmotoroptimering) i Analytics används fyra mätvärden som är specifika för data från Googles webbsökning:

  • Visningar: Antalet gånger som en webbadress från din webbplats syntes i sökresultaten, exklusive betalda AdWords-visningar i söknätverket.
  • Klick: Antalet klick på dina webbadresser på en sökresultatsida på Google, exklusive klick på betalda AdWords-sökresultat.
  • Genomsnittlig position: Webbadressernas genomsnittliga rankning för sökfrågorna. Om din webb till exempel visades på position 3 för en sökfråga och position 7 för en annan är den genomsnittliga positionen 5 ((3+7)/2).
  • CTR: Klickfrekvensen beräknad som klick / visningar * 100

Rapporten Sökfrågor

Rapporten Sökfrågor visar de sökfrågor på Google Sök som gav flest visningar av dina webbadresser. Du kan sortera efter andra kolumner, till exempel klick, om du vill ordna sökfrågorna i fallande/stigande följd. Med den här rapporten kan du hitta sökfrågor som ger webbplatsen en bra genomsnittlig position men som har dålig klickfrekvens. Det här är sökord som gör att dina sidor exponeras. Om du förbättrar innehållet på sidorna kan du få mer trafik.

Tänk på att de vanligaste sökfrågorna bara leder till en enda webbadress på din webbplats. Den genomsnittliga positionen för en sökfråga baseras på positionen för den enda webbadressen. Om en sökfråga leder till fler än en webbadress på din webbplats baseras den genomsnittliga positionen på den mest framträdande webbadressen bland sökresultaten när bara ett fåtal webbadresser på webbplatsen visas.

Sökfrågor som sker sällan och sökfrågor som innehåller personuppgifter eller känslig information grupperas som (not set) för att skydda användarnas integritet.

Rapporten Målsidor

Rapporten Målsidor visar de webbadresser från din webbplats som gav flest visningar i Googles webbsökningsresultat. I den här rapporten kan du se vilka målsidor på din webbplats som har hög klickfrekvens (CTR) men låg genomsnittlig position i sökresultaten. De sidorna kan vara sådana som många användare vill se men har svårt att hitta.

Flera unika frågor leder dessutom vanligtvis till en och samma webbadress. Det innebär att den genomsnittliga positionen för en viss sida kan påverkas av mer allmänna sökfrågor. Det här kan vara viktigt att tänka på om du vill jämföra de bästa målsidorna med de bästa sökfrågorna vad gäller genomsnittlig position. Exempel: För en webbplats som handlar om vintagebilar, kanske sökfrågan vintagebilar bara leder till webbadressen till startsidan, medan sökfrågan vintagebilar Ford leder till webbadressen till startsidan plus andra sidor på webbplatsen. I det här fallet ger den allmänna sökfrågan en bättre position för startsidan än för mer detaljerade sidor.

Rapporten Geografisk översikt

I rapporten Geografisk översikt visas en allmän vy över antalet Visningar, Klick och CTR för varje land. Där kan du snabbt se vilka länder som ger mest sökaktivitet på din webbplats på Google Sök.

Tips på hur du använder Search Console och SEO-rapporter i Analytics

Den här tabellen beskriver termer som används både i Analytics-rapporter och Search Console-rapporter.

Ord Användning i Analytics Användning i Search Console
Visningar Avser visningar i AdWords och på Google Sök Avser enbart visningar på Google Sök
Klick Avser klick i AdWords och på Google Sök Avser enbart klick på Google Sök
Genomsnittlig position Genomsnittlig rankning i Googles sökresultat Genomsnittlig rankning i Googles sökresultat
Klickfrekvens Klickfrekvens. Avser klick/visningar i AdWords och på Google Sök Klickfrekvens. Avser klick/visningar på Google Sök
Sökord När termen används i rapporter om betald sökning och i AdWords-rapporter avses ett betalt sökord från en resultatsida på en sökmotor. När termen används i rapporter om organisk sökning avses den faktiska frågesträngen som en användare skrev vid en webbsökning. Avser de söktermer som ingår i textinnehållet på sidorna på webbplatsen. De här termerna är de viktigaste sökorden och varianter på dem som Googles sökrobotar hittade på din webbplats. Sökorden i kombination med sökfrågerapporten och webbplatsens position i sökresultaten för dina inriktade sökord ger en bild av hur Google tolkar innehållet på din webbplats.
Sökfråga Används bara i SEO-rapporter. Avser den faktiska sökfråga som en användare angav på Google Sök. Avser den faktiska sökfråga som en användare angav i Google Sök

Var den här artikeln till hjälp?