Använda SEO-rapporterna

SEO-rapporterna i Analytics visar resultat från Googles webbsökning på webbplatser som du har skapat med hjälp av Verktyg för webbansvariga. Du kan använda informationen när du vill hitta affärsmöjligheter och bestämma åtgärder för att öka trafiken till din webbplats. I den här artikeln beskrivs rapporterna och hur du använder dem. Om SEO-rapporterna inte innehåller någon information, kan du läsa Aktivera SEO-data i Analytics. Du hittar information om hur Verktyg för webbansvariga och Google Analytics samverkar i Om sökmotoroptimering.

SEO-statistiken

I rapporterna om sökmotoroptimering i Analytics används fyra statistikvärden som är specifika för information om Googles webbsökning:

 • Visningar: Antalet gånger användarna såg en webbadress från din webbplats i sina sökresultat, exklusive betalda visningar i AdWords-söknätverket
 • Klick: Antalet klick på dina webbadresser på en sökresultatsida på Google, exklusive klick på betalda AdWords-sökresultat
 • Genomsnittlig position: Den genomsnittliga rankningen av dina webbadresser för en eller flera sökfrågor. Om webbadressen till din webbplats exempelvis visades på position 3 för en sökfråga och på position 7 för en annan, är den genomsnittliga positionen 5 ((3+7)/2).
 • CTR: Klickfrekvensen, beräknad som antalet klick/visningar * 100

Geografisk sammanfattningsrapport för SEO

I den geografiska sammanfattningsrapporten visas en allmän vy över antalet visningar, klick och CTR för varje land. Där kan du snabbt se vilka länder som ger mest sökaktivitet på din webbplats på Google Sök. Om du väljer Google-webbplats som primär dimension, kan du se statistik om sökaktivitet på Google Sök indelad efter

 • webbsökning
 • mobilsökning
 • videosökning
 • bildsökning.

Rapporten för SEO-sökfrågor

Sökfrågerapporten visar de sökfrågor på Google Sök som har genererat flest visningar av webbadresserna på din webbplats. Du kan sortera efter andra kolumner, till exempel klick, om du vill ordna sökfrågorna i fallande/stigande följd. Med den här rapporten kan du hitta sökfrågor som ger webbplatsen en bra genomsnittlig position men som har dålig klickfrekvens. Det här är sökord som gör att dina sidor exponeras. Om du förbättrar innehållet på sidorna kan du få mer trafik.

Tänk på att de vanligaste sökfrågorna bara leder till en enda webbadress på din webbplats. Den genomsnittliga positionen för en sökfråga baseras på positionen för den enda webbadressen. Om en sökfråga leder till fler än en webbadress på din webbplats, baseras den genomsnittliga positionen på den mest framträdande webbadressen bland sökresultaten när bara ett fåtal webbadresser på webbplatsen visas.

Rapporten för SEO-målsidor

Rapporten Målsidor visar de webbadresser på din webbplats som har genererat flest visningar i Googles webbsökningsresultat. I den här rapporten kan du se vilka målsidor på din webbplats som har hög klickfrekvens (CTR) men låg genomsnittlig position i sökresultaten. De sidorna kan vara sådana som många användare vill se, men som de har svårt att hitta.

Flera unika frågor leder dessutom vanligtvis till en och samma webbadress. Det innebär att den genomsnittliga positionen för en viss sida kan påverkas av mer allmänna sökfrågor. Det här kan vara viktigt att tänka på om du vill jämföra de bästa målsidorna med de bästa sökfrågorna vad gäller genomsnittlig position. Exempel: För en webbplats som handlar om vintagebilar, kanske sökfrågan vintagebilar bara leder till webbadressen till startsidan, medan sökfrågan vintagebilar Ford leder till webbadressen till startsidan plus andra sidor på webbplatsen. I det här fallet ger den allmänna sökfrågan en bättre position för startsidan än för sidor som är mer detaljerade.

Tips på hur du använder Verktyg för webbansvariga och SEO-rapporter i Analytics

I följande tabell beskrivs termer som används både i Analytics-rapporter och i rapporterna från Verktyg för webbansvariga.

Term Användning i Analytics Användning i Verktyg för webbansvariga
Visningar Avser visningar i AdWords och på Google Sök Avser enbart visningar på Google Sök
Klick Avser klick i AdWords och på Google Sök Avser enbart klick på Google Sök
Genomsnittlig position Genomsnittlig rankning i Googles sökresultat Genomsnittlig rankning i Googles sökresultat
CTR Klickfrekvens. Avser klick/visningar i AdWords och på Google Sök Klickfrekvens. Avser klick/visningar på Google Sök
Sökord När termen används i rapporter om betald sökning och i AdWords-rapporter, avses ett betalt sökord från en resultatsida på en sökmotor. När termen används i rapporter om organisk sökning, avses den faktiska frågesträngen som en användare skrev vid en webbsökning. Avser de söktermer som ingår i textinnehållet på sidorna på webbplatsen. De här termerna är de viktigaste sökorden och varianter på dem som Googles sökrobotar hittade på din webbplats. Sökorden i kombination med sökfrågerapporten och webbplatsens position i sökresultaten för dina inriktade sökord ger en bild av hur Google tolkar innehållet på din webbplats.
Sökfråga Används bara i SEO-rapporter. Avser den faktiska sökfråga som en användare angav på Google Sök. Avser den faktiska sökfråga som en användare angav i Google Sök

Till hur stor hjälp är denna artikel:

Feedbacken har registrerats. Tack!
 • Inte alls till någon hjälp
 • Inte till så stor hjälp
 • Till viss hjälp
 • Till stor hjälp
 • Extremt stor hjälp