Search Console-rapporter

Innehåll i artikeln:

Search Console-data

Search Console-data sammanfogas med Analytics-data via dimensionen Målsida. Med hjälp av den här integreringen kan du se hur data före klick, som frågor och exponeringar, kan kopplas till data efter klick, som avvisningsfrekvens och transaktioner.

Search Console-rapporten innehåller en dimension som är specifik för information om Googles webbsökning:

 

  • Frågor: Frågorna på Google Sök som genererar exponeringar av webbadresserna på din webbplats i Googles organiska sökresultat.

I Search Console-rapporterna i Analytics används fyra statistikvärden som är specifika för information om Googles webbsökning:

  • Exponeringar: Antalet gånger en användare såg en webbadress från din webbplats i sitt sökresultat, exklusive betalda exponeringar i Google Ads-söknätverket.
  • Klick: Antalet klick på webbadresserna på en sökresultatsida på Google, exklusive klick på betalda Google Ads-sökresultat.
  • Genomsnittlig position: Webbadressernas genomsnittliga rankning för en eller flera sökfrågor. Om webbadressen till din webbplats till exempel visades på position 3 för en sökfråga och position 7 för en annan är den genomsnittliga positionen 5 ((3+7)/2).
  • CTR: Klickfrekvens, beräknat som Klick/Exponeringar * 100.

Målsidans dimension

Search Console samlar data under kanoniska webbadresser (läs mer), medan Analytics använder den faktiska måladressen. Denna skillnad påverkar rapporter som inkluderar dimensionen målsida inklusive Målsidor och Enheter/länder (när målsidan läggs till som en sekundär dimension). Exempelvis kan mätningar av exponeringar och klick för webb-, mobilwebb- och AMP-webbadresser samlas enligt följande under en kanonisk webbadress:

Webbadress Exponeringar Klick
http://www.example.com 1 000 100
http://m.example.com 1 000 100
http://www.example.com/amp 1 000 100
Kanonisk webbadress Samlade exponeringar Samlade klick
http://www.example.com 3 000 300
Vanligtvis är målsidan och den kanoniska webbadressen densamma. Du kan använda Search Console Query Inspection Tool för att identifiera den kanoniska webbadressen som är associerad med en målsida.

Analytics har beteendemässiga data för de enskilda webbadresserna på målsidorna, till exempel:

Målsida Sessioner Transaktioner
http://www.example.com 100 10
http://m.example.com 100 10
http://www.example.com/amp 100 10

När Analytics-rapporter innehåller data från Search Console som är ansluten på dimensionen Målsida, innehåller de här rapporterna beteendemässig data för de enskilda målsidorna och samlad data för den kanoniska webbadressen. Alla uppgifter i Analytics Search Console-rapporter filtreras på målsidor som även är kanoniska webbadresser. Till exempel:

Målsida Sessioner Transaktioner Exponeringar Klick
http://www.example.com 100 10 3 000 300
Data från Search Console kan inte användas med Google Analytics-segment. Om du använder segment i Search Console-rapporter är Analytics-mätvärden segmenterade, medan Search Console-mätvärden inte är det, och returvärdet blir därför 0.

Rapporten Målsidor

Rapporten Målsidor i Search Console innehåller målsidorna för din webbplats och inkluderar förvärvs-, beteende- och konverteringsstatistik för alla sidadresser som är kopplade till din webbplats. Endast målsidor som också är kanoniska webbadresser ingår i denna rapport.

Om webbadresserna för din webbplats ger bra resultat när det gäller visning i sökresultat (t.ex. exponeringar, klick, klickfrekvens), men mindre bra resultat när det gäller engagemang med de tillhörande sidorna (t.ex. sessioner, sidor per session, konverteringar) kan det hända att ditt innehåll inte är helt relevant för vad användarna hade i åtanke, eller så kan webbplatsens utformning göra det svårt för dem att uppnå sina mål. Utöver webbplatsens innehåll och utformning kan användarna även ha problem med webbplatsens prestanda, vilket du kan utreda i rapporterna om webbplatshastighet.

Tänk på att flera unika sökfrågor dessutom vanligtvis leder till en och samma webbadress och att allmänna sökfrågor kan gynna värdet för genomsnittlig position. På en webbplats om vintagebilar kanske en allmän sökfråga om vintagebilar till exempel bara leder till webbadressen till startsidan medan en mer specifik sökfråga som vintagebilar Ford leder till webbadressen till startsidan plus andra sidor som ägnas bara åt Fordbilar.

Rapporten Länder

I rapporten Länder kan du se vilka länder som har bäst sökresultat och användarengagemang för dina målsidor.

Om du märker att ett visst land har bra sökresultat men dåligt användarengagemang kan det vara ett bra tecken på att du bör utveckla en språkspecifik version av din webbplats för de användarna.

Rapporten Enheter

I rapporten Enheter kan du se vilka enhetskategorier (dator, surfplatta eller mobil) som har bäst sökresultat och användarengagemang.

Om du märker att vissa enheter (t.ex. mobiler eller surfplattor) har bra sökresultat men dåligt användarengagemang kan det vara ett bra tecken på att du behöver omvärdera hur du har utvecklat innehåll och/eller utformat webbplatsen för den enheten.

Rapporten Sökfrågor

I rapporten Sökfrågor visas de sökfrågor på Google Sök som har genererat visningar av webbadresserna på din webbplats i Googles organiska sökresultat.

Om du förstår sambandet mellan hur användarna söker och hur relevanta dina sidor är för de sökfrågorna kan det hjälpa dig att optimera innehållet.

Med hjälp av antalet exponeringar som varje sida genererar och den genomsnittliga positionen för exponeringarna kan du förstå hur bra sökmotorn kopplar samman ditt innehåll med användarnas sökfrågor.

Klick och klickfrekvens hjälper dig att förstå hur väl användarna kopplar samman sökresultaten med deras avsikter.

När en sökfråga bara leder till en enda webbadress från din webbplats baseras den genomsnittliga positionen på den webbadressens position i sökresultaten. När en sökfråga leder till fler än en webbadress på din webbplats baseras den genomsnittliga positionen på den webbadress som ligger först i sökresultaten. Sökfrågor som sker sällan och sökfrågor som innehåller personuppgifter eller känslig information grupperas som (other) för att skydda användarnas integritet.

Skillnader mellan statistik och dimensioner i Search Console och Analytics

I tabellen nedan beskrivs termer som används både i Search Console- och Analytics-rapporter.

Ord Användning i Search Console Användning i Analytics
Visningar Används både för Google Ads- och Google Sök-exponeringar Avser enbart exponeringar på Google Sök
Klick Avser enbart klick på Google Sök Avser klick i Google Ads och på Google Sök
Genomsnittlig position Genomsnittlig rankning i Googles sökresultat Genomsnittlig rankning i Googles sökresultat
Klickfrekvens Klickfrekvens Avser klick/visningar på Google Sök Klickfrekvens Avser klick/visningar i Google Ads och på Google Sök
Sökord Avser de söktermer som ingår i textinnehållet på sidorna på webbplatsen. De här termerna är de viktigaste sökorden och varianter på dem som Googles sökrobotar hittade på din webbplats. Sökorden i kombination med sökfrågerapporten och webbplatsens position i sökresultaten för dina inriktade sökord ger en bild av hur Google tolkar innehållet på din webbplats. I rapporter om betald sökning och Google Ads-rapporter avses ett betalt sökord från en resultatsida på en sökmotor. I rapporter om organisk sökning avses den faktiska frågesträngen som en användare skrev vid en webbsökning.
Fråga Avser den faktiska sökfråga som en användare angav i Google Sök Används endast i Search Console-rapporter. Avser den faktiska sökfråga som en användare angav på Google Sök.

 

Avvikelser i data mellan Search Console och Analytics

Kontext Search Console Analytics
Webbadresser för målsidor som omdirigerar Search Console rapporterar den kanoniska webbadressen för en målsida, även om användaren klickade på en icke-kanonisk målsida.

Om

www.example.com/amp

har den kanoniska webbadressen

www.example.com

rapporterar Search Console mätvärden för

www.example.com
Analytics rapporterar webbadressen som är resultatet av omdirigeringen, till exempel:

www.example.com
Sidan har ingen Analytics-spårningskod Data för sidan visas i Search Console Data för sidan visas inte i Analytics
Antal webbadresser som registreras per webbplats och dag Search Console registrerar upp till 1 000 webbadresser för målsidor Analytics har inte gränsen på 1 000 webbadresser utan kan inkludera fler målsidor
Analytics-egendom spårar flera domäner Search Console kan länka till en enda domän Om en Analytics-egendom samlar in data för flera domäner, innehåller Search Console-rapporterna bara data för den enda länkade domänen.
Olika tidszoner Search Console tidsstämplar data i Pacific Daylight Time (PDT) Analytics tidsstämplar data i varje vy i tidszonen som anges i inställningarna för vyn
JavaScript är inte aktiverat i webbläsarna Search Console samlar in data oavsett om JavaScript är aktiverat eller inte Analytics samlar bara in data när JavaScript är aktiverat.

Användarna kan välja bort datainsamling genom att implementera ett webbläsartillägg.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt