Ten artykuł dotyczy usług Universal Analytics, które przestaną przetwarzać dane 1 lipca 2023 r. (1 października 2023 r. w przypadku usług w Analytics 360). Zacznij korzystać z usługi Google Analytics 4 (chyba że już to robisz).

Raporty Search Console

Tematy w tym artykule:

Dane Search Console

Dane Search Console są łączone z danymi Analytics poprzez wymiar Strona docelowa. Dzięki tej integracji możesz poznać korelację między danymi o działaniach poprzedzających kliknięcie, np. zapytaniami i wyświetleniami, a danymi o działaniach następujących po kliknięciu, np. współczynnikiem odrzuceń i liczbą transakcji.

Raporty Search Console zawierają jeden wymiar właściwy dla danych Wyszukiwarki Google:
  • Zapytania: zapytania Wyszukiwarki Google, które wywołały wyświetlenia adresów URL należących do Twojej witryny w bezpłatnych wynikach wyszukiwania Google.

Raporty Search Console w Analytics korzystają z czterech typów danych właściwych dla Wyszukiwarki Google:

  • Wyświetlenia: liczba kliknięć dowolnego adresu URL należącego do Twojej witryny wyświetlonego w wynikach wyszukiwania przeglądanych przez użytkownika z pominięciem wyświetleń w płatnych wynikach wyszukiwania Google Ads.
  • Kliknięcia: liczba kliknięć adresów URL należących do Twojej witryny na stronie wyników wyszukiwania Google z pominięciem kliknięć w płatnych wynikach wyszukiwania Google Ads.
  • Średnia pozycja: średni ranking adresów URL należących do Twojej witryny uzyskany dla zapytania lub zapytań. Jeśli np. adres URL Twojej witryny pojawił się na trzeciej pozycji przy jednym zapytaniu, a na siódmej przy innym, średnia pozycja będzie wynosić 5 ((3+7)/2).
  • CTR: współczynnik klikalności, czyli kliknięcia / wyświetlenia * 100.

Wymiar Strona docelowa

Search Console łączy dane pod kanonicznymi adresami URL (więcej informacji), podczas gdy Analytics używa rzeczywistego adresu URL strony docelowej. To rozróżnienie będzie miało wpływ na raporty zawierające wymiar strony docelowej, w tym Strony docelowe i Urządzenia/Kraje (gdy strona docelowa zostanie dodana jako wymiar dodatkowy). Na przykład dane dotyczące wyświetleń i kliknięć w przypadku adresów URL stron internetowych, stron internetowych na telefony komórkowe i stron AMP można połączyć w ramach kanonicznego adresu URL w taki sposób:

Adres URL Wyświetlenia Kliknięcia
http://www.example.com 1000 100
http://m.example.com 1000 100
http://www.example.com/amp 1000 100
Kanoniczny URL Łączna liczba wyświetleń Łączna liczba kliknięć
http://www.example.com 3000 300
W większości przypadków strona docelowa i kanoniczny adres URL są takie same. Możesz użyć narzędzia Query Inspection Tool w Search Console, aby zidentyfikować kanoniczny adres URL powiązany ze stroną docelową.

Analytics ma dane o zachowaniach użytkowników dla poszczególnych adresów URL stron docelowych, np.:

Strona docelowa Sesje Transakcje
http://www.example.com 100 10
http://m.example.com 100 10
http://www.example.com/amp 100 10

Gdy raporty Analytics zawierają dane z Search Console, które są połączone w wymiarze strony docelowej, raporty te zawierają dyskretne dane o zachowaniach użytkowników dla poszczególnych stron docelowych i połączone dane dla kanonicznego adresu URL. Wszystkie dane w raportach Analytics Search Console są filtrowane na stronach docelowych, które są również kanonicznymi adresami URL. Na przykład:

Strona docelowa Sesje Transakcje Wyświetlenia Kliknięcia
http://www.example.com 100 10 3000 300
Dane Search Console są niezgodne z segmentami Google Analytics. Jeśli w raportach Search Console zastosujesz segmenty, tylko dane Analytics zostaną posegmentowane – w przeciwieństwie do danych Search Console, dla których zostanie wyświetlona wartość 0.

Raport Strony docelowe

Raport Search Console Strony docelowe zawiera listę stron docelowych Twojej witryny i dane dotyczące pozyskiwania, zachowania i konwersji dla wszystkich adresów URL stron powiązanych z Twoją witryną. W tym raporcie znajdują się tylko te adresy URL stron docelowych, które są też kanonicznymi adresami URL.

Jeśli adresy URL Twojej witryny mają dobrą skuteczność w wynikach wyszukiwania (np. Wyświetlenia, Kliknięcia, CTR), ale nie uzyskują dobrych wyników pod względem zaangażowania w przypadku powiązanych stron (np. Sesje, Liczba stron na sesję, Konwersje), Twoje treści mogą nie do końca odpowiadać oczekiwaniom użytkowników lub projekt witryny utrudnia im realizację zakładanych celów. Oprócz problemów z zawartością i projektem witryny użytkownikom może też przeszkadzać nie najlepsza wydajność jej działania, co możesz badać w raportach Szybkość witryny.

Pamiętaj, że pojedynczy adres URL jest zwykle powiązany z wieloma niepowtarzalnymi zapytaniami, a ogólne zapytania mogą mieć korzystny wpływ na Średnią pozycję. Na przykład w przypadku witryny o klasycznych samochodach ogólne zapytanie klasyczne samochody może zwrócić sam adres URL strony głównej, natomiast bardziej szczegółowe zapytanie w rodzaju klasyczne samochody Ford może zwrócić adres URL strony głównej razem z innymi stronami witryny poświęconymi wyłącznie pojazdom marki Ford.

Raport Kraje

Z raportu Kraje możesz dowiedzieć się, w których krajach odnotowujesz dla stron docelowych swojej witryny największą skuteczność wyszukiwania i najwyższy poziom zaangażowania użytkowników.

Jeśli zauważysz w przypadku danego kraju dużą skuteczność wyszukiwania, ale słabe zaangażowanie użytkowników, może to wskazywać na konieczność przygotowania dla nich odpowiedniej wersji językowej witryny.

Raport Urządzenia

Z raportu Urządzenia możesz dowiedzieć się, która kategoria urządzeń (komputery, tablety czy urządzenia mobilne) przynosi najlepszą skuteczność wyszukiwania i największe zaangażowanie użytkowników.

Jeśli zauważysz na pewnych urządzeniach (np. smartfonach lub tabletach) dobrą skuteczność wyszukiwania, ale słabe zaangażowanie ze strony użytkowników, może to być sygnałem, że musisz przemyśleć sposób formułowania przekazu lub zaprojektowania witryny pod kątem tego rodzaju urządzeń.

Raport Zapytania

Raport Zapytania wskazuje zapytania Wyszukiwarki Google, które wywołały wyświetlenia adresów URL należących do Twojej witryny w bezpłatnych wynikach wyszukiwania Google.

Poznanie korelacji między sposobem wyszukiwania przez użytkowników a dopasowaniem treści stron do tych zapytań wskazuje kierunek optymalizowania treści.

Liczba wyświetleń każdej strony i średnia pozycja poszczególnych wyświetleń wskazują, jak dobrze wyszukiwarka dopasowuje zawartość Twojej witryny do zapytań użytkowników.

Liczba kliknięć i współczynnik klikalności informują natomiast, jak wyniki wyszukiwania odpowiadają oczekiwaniom użytkowników.

Jeśli zapytanie zwraca tylko jeden adres URL z Twojej witryny, Średnia pozycja zależy od pozycji tego adresu URL w wynikach wyszukiwania. Jeśli zapytanie zwraca więcej niż jeden adres URL z Twojej witryny, Średnia pozycja zależy od adresu URL występującego najwyżej w wynikach wyszukiwania. Aby chronić prywatność użytkowników, najrzadsze zapytania oraz te, które zawierają dane osobowe lub informacje poufne, są grupowane jako (inne).

Różnice pod względem danych i wymiarów między Analytics a Search Console

W poniższej tabeli omówiono pojęcia występujące zarówno w raportach Search Console, jak i w raportach Analytics.

Pojęcie Zastosowanie w Search Console Zastosowanie w Analytics
Kliknięcia Stosowane wyłącznie do określania kliknięć w Wyszukiwarce Google Oznaczają kliknięcia zarówno w Google Ads, jak i w Wyszukiwarce Google
Średnia pozycja Średni ranking w wynikach wyszukiwania Google Średni ranking w wynikach wyszukiwania Google
CTR Współczynnik klikalności. Kliknięcia/wyświetlenia w odniesieniu do kliknięć w Wyszukiwarce Google. Współczynnik klikalności. Kliknięcia/wyświetlenia w odniesieniu do kliknięć w Google Ads i w Wyszukiwarce Google.
Słowo kluczowe Odnosi się do podstawowych terminów stosowanych w zawartości tekstowej stron witryny. Są to najbardziej istotne słowa kluczowe oraz ich odmiany zidentyfikowane przez system Google podczas indeksowania witryny. Wraz z raportem Zapytania oraz z pozycją witryny w rzeczywistych wynikach wyszukiwania w zakresie wybranych słów kluczowych dostarcza informacje o interpretowaniu treści witryny przez Google. W raportach o płatnych wynikach wyszukiwania lub w raportach Google Ads oznacza płatne słowo kluczowe ze strony wyników wyszukiwania. W raportach o bezpłatnych wynikach wyszukiwania oznacza ciąg zapytania wpisany przez użytkownika Wyszukiwarki Google.
Zapytanie Faktyczne zapytanie wpisane przez użytkownika w Wyszukiwarce Google. Stosowane tylko w raportach Search Console. Odnosi się do faktycznego zapytania wpisanego przez użytkownika w Wyszukiwarce Google.

 

Rozbieżności danych między Analytics a Search Console

Kontekst Search Console Analytics
Adresy URL stron docelowych wywołujących przekierowania Search Console podaje kanoniczny adres URL strony docelowej nawet wtedy, gdy kliknięcie dotyczyło strony docelowej, która nie jest stroną kanoniczną.

Jeśli strona

www.example.com/amp

ma kanoniczny adres URL

www.example.com

Search Console podaje dane o wyszukiwaniu dotyczące adresu

www.example.com
Analytics podaje w raportach adres URL strony, na którą następuje przekierowanie, np.:

www.example.com
Strona bez kodu śledzenia Analytics Dane o tej stronie pojawiają się w Search Console. Dane o tej stronie nie pojawiają się w Analytics.
Liczba adresów URL rejestrowanych dziennie na witrynę Search Console rejestruje maks. 1000 adresów URL stron docelowych. Analytics nie obowiązuje limit 1000 adresów URL, więc podaje w raportach więcej stron docelowych.
Usługa Analytics śledzi wiele domen Search Console może się łączyć tylko z jedną domeną. Jeśli usługa w Analytics zbiera dane o wielu domenach, do raportów Search Console trafiają informacje o tylko jednej połączonej domenie.
Rozbieżności stref czasowych Search Console oznacza dane sygnaturami czasowymi zgodnie z czasem pacyficznym letnim. Analytics oznacza dane sygnaturami czasowymi zgodnie ze strefą czasową wykrytą w ustawieniach widoku danych.
Język JavaScript wyłączony w przeglądarkach Search Console zbiera dane niezależnie od tego, czy włączony jest JavaScript. Analytics zbiera dane, tylko gdy JavaScript jest włączony.

Użytkownicy mogą zrezygnować ze zbierania danych, korzystając z odpowiedniego dodatku do przeglądarki.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
69256
false
false