Search Console-rapporten

In dit artikel:

Gegevens van Search Console

Search Console-gegevens worden samengevoegd met Google Analytics-gegevens via de dimensie Bestemmingspagina. Door deze integratie kunt u zien hoe gegevens over de periode voorafgaand aan een klik, zoals zoekopdrachten en vertoningen, zich verhouden tot gegevens over de periode die volgt op een klik, zoals bouncepercentage en transacties.

De Search Console-rapporten bevatten één dimensie die specifiek is voor gegevens van Google Zoeken:
  • Zoekopdrachten: de zoekopdrachten op Google Zoeken die vertoningen van uw website-URL's hebben opgeleverd in de organische zoekresultaten van Google.

De Search Console-rapporten in Google Analytics maken gebruik van vier statistieken die specifiek zijn voor gegevens van Google Zoeken:

  • Vertoningen: het aantal keren dat een URL van uw site werd weergegeven in zoekresultaten die door een gebruiker zijn bekeken, exclusief vertoningen van betaalde Google Ads-zoekresultaten.
  • Klikken: het aantal klikken op uw website-URL's vanaf een pagina met zoekresultaten van Google, exclusief klikken op betaalde Google Ads-zoekresultaten.
  • Gemiddelde positie: de gemiddelde positie van uw website-URL's voor de zoekopdracht of zoekopdrachten. Als de URL van uw site bijvoorbeeld voor één zoekopdracht op positie drie is weergegeven en voor een andere zoekopdracht op positie zeven, is de gemiddelde positie vijf ((3+7)/2).
  • Klikfrequentie (CTR): de klikfrequentie of CTR wordt zo berekend: Klikken / Vertoningen * 100.

Dimensie landingspagina

Search Console verzamelt gegevens volgens canonieke URL's (meer informatie), terwijl Analytics de daadwerkelijke URL van de landingspagina gebruikt. Dat onderscheid heeft gevolgen voor rapporten met de dimensie landingspagina, waaronder Landingspagina's en Apparaten/Landen (als landingspagina als secundaire dimensie is toegevoegd). Statistieken voor vertoningen en klikken voor internet-, mobiel internet- en AMP-URL's kunnen bijvoorbeeld zó onder een canonieke URL worden verzameld:

URL Vertoningen Klikken
http://www.example.com 1000 100
http://m.example.com 1000 100
http://www.example.com/amp 1000 100
Canonieke URL Verzamelde vertoningen Verzamelde klikken
http://www.example.com 3000 300
Meestal zijn de bestemmingspagina en de canonieke URL hetzelfde. U kunt de tool voor query-inspectie van de Search Console gebruiken om de canonieke URL te identificeren die aan een bestemmingspagina is gekoppeld.

Analytics bevat gedragsgegevens voor de afzonderlijke URL's van de bestemmingspagina's, bijvoorbeeld:

Landingspagina Sessies Transacties
http://www.example.com 100 10
http://m.example.com 100 10
http://www.example.com/amp 100 10

Wanneer Analytics-rapporten de gegevens bevatten van Search Console die zijn samengevoegd met de dimensie bestemmingspagina, bevatten deze rapporten de afzonderlijke gedragsgegevens voor de afzonderlijke bestemmingspagina's en de verzamelde gegevens voor de canonieke URL. Alle gegevens in Analytics Search Console-rapporten worden gefilterd op bestemmingspagina's die ook canonieke URL's zijn. Bijvoorbeeld:

Landingspagina Sessies Transacties Vertoningen Klikken
http://www.example.com 100 10 3000 300
Search Console-gegevens zijn niet compatibel met Google Analytics-segmenten. Als u segmenten toepast op uw Search Console-rapporten, worden de Analytics-statistieken wel gesegmenteerd maar de Search Console-statistieken niet, waardoor waarden van 0 worden geretourneerd.

Het rapport Bestemmingspagina's

Het rapport Bestemmingspagina's van de Search Console bevat de bestemmingspagina's voor uw site en bevat de statistieken Acquisitie, Gedrag en Conversie voor alle pagina-URL's die aan uw site zijn gekoppeld. Alleen URL's van landingspagina's die ook canonieke URL's zijn, worden opgenomen in dit rapport.

Als de URL's voor uw site goed presteren qua weergave in zoekresultaten (bijv. Vertoningen, Klikken, CTR) maar niet goed presteren qua engagement bij de bijbehorende pagina's (bijv. Sessies, Pagina's per sessie, Conversies), is uw content mogelijk niet erg relevant voor de gebruikers of uw siteontwerp maakt het ze moeilijk om hun doelen te behalen. Naast sitecontent en -ontwerp kunnen uw gebruikers ook problemen ondervinden met de prestaties van de site. U kunt deze problemen onderzoeken in de rapporten voor sitesnelheid.

Eén URL wordt doorgaans aan vele unieke zoekopdrachten gekoppeld en algemene zoekopdrachten kunnen een gunstig effect hebben op de waarde voor Gemiddelde positie. Neem bijvoorbeeld een website voor oldtimers. Hier retourneert de algemene zoekopdracht 'oldtimers' mogelijk alleen de URL van de homepage, terwijl een specifiekere zoekopdracht zoals 'oldtimers Ford' mogelijk resulteert in de URL van zowel de homepage als sitepagina's die specifiek aan Fords zijn gewijd.

Het rapport Landen

In het rapport Landen ziet u welke landen de beste zoekprestaties en de beste betrokkenheid van gebruikers opleveren voor uw bestemmingspagina.

Als in een bepaald land de zoekprestaties zeer goed zijn, maar de betrokkenheid van gebruikers laag is, is het wellicht een duidelijk signaal om voor die gebruikers een taalspecifieke versie van uw site te maken.

Het rapport Apparaten

Het rapport Apparaten laat zien welke categorie apparaten (desktop, tablet of mobiel) de beste zoekprestaties en de beste betrokkenheid van gebruikers oplevert.

Als voor een bepaalde categorie apparaten (bijv. mobiel of tablet) de zoekprestaties zeer goed zijn, maar de betrokkenheid van de gebruiker laag is, is het wellicht een duidelijk signaal om het ontwerp en/of de content van uw site voor dat apparaat onder de loep te nemen.

Het rapport Zoekopdrachten

Het rapport Zoekopdrachten laat zien welke zoekopdrachten in Google Zoeken vertoningen van uw website-URL's hebben gegenereerd in organische zoekresultaten van Google.

Als u weet wat het verband is tussen de zoekopdrachten van gebruikers en de relevantie van uw pagina's voor die zoekopdrachten, kunt u uw content beter optimaliseren.

Het aantal vertoningen dat elke pagina genereert en de gemiddelde positie van vertoningen vertellen u hoe goed de zoekmachine uw content aan de zoekopdrachten van gebruikers koppelt.

Het aantal klikken en de klikfrequentie vertellen u in welke mate de zoekresultaten aansluiten bij de bedoelingen van gebruikers.

Wanneer een zoekopdracht slechts één URL van uw site retourneert, wordt de waarde voor 'Gemiddelde positie' gebaseerd op de positie van die URL in de zoekresultaten. Wanneer een zoekopdracht meer dan één URL van uw site oplevert, wordt de waarde voor 'Gemiddelde positie' gebaseerd op de URL die op de hoogste positie in de zoekresultaten wordt weergegeven. Ter bescherming van de privacy van gebruikers worden zoekopdrachten die weinig worden gebruikt of die gevoelige of persoonlijke informatie bevatten, samengebracht onder (overig).

Verschillen tussen statistieken en dimensies in Search Console en Google Analytics

De volgende tabel geeft een overzicht van termen die zowel in Search Console- als Google Analytics-rapporten worden gebruikt.

Term Gebruik in Search Console Gebruik in Google Analytics
Klikken Wordt alleen gebruikt voor klikken in het zoeknetwerk van Google. Wordt gebruikt voor Google Ads-klikken en klikken in het zoeknetwerk van Google.
Gemiddelde positie Gemiddelde positie in de zoekresultaten van Google Gemiddelde positie in de zoekresultaten van Google
CTR Klikfrequentie. Klikken/vertoningen voor klikken in het zoeknetwerk van Google. Klikfrequentie. Klikken/vertoningen voor Google Ads-vertoningen en voor vertoningen in het zoeknetwerk van Google.
Zoekwoord Verwijst naar de belangrijkste termen die worden gebruikt in de tekstcontent van de pagina's van een website. Deze termen zijn de belangrijkste zoekwoorden en de varianten hierop die Google heeft gevonden tijdens het crawlen van uw site. Samen met het rapport Zoekopdrachten en de vermelding van uw site in daadwerkelijke zoekresultaten voor uw gekozen zoekwoorden, bieden zoekwoorden inzicht in de wijze waarop Google de content van uw site interpreteert. In Google Ads-rapporten en rapporten voor betaalde zoekresultaten verwijst deze term naar een betaald zoekwoord op een pagina met zoekmachineresultaten. In rapporten voor organische zoekresultaten verwijst deze term naar de daadwerkelijke tekenreeks die een gebruiker heeft ingevoerd bij een online zoekopdracht.
Zoekopdracht De daadwerkelijke zoekopdracht die een gebruiker heeft ingevoerd in Google Zoeken. Wordt alleen gebruikt in de Search Console-rapporten. Verwijst naar de daadwerkelijke zoekopdracht die een gebruiker heeft ingevoerd in Google Zoeken.

 

Verschillen tussen gegevens in Search Console en Google Analytics

Context Search Console Google Analytics
Bestemmingspagina-URL's die omleiden Search Console geeft in rapporten de canonieke URL van een landingspagina weer, zelfs als de klik naar een niet-canonieke landingspagina leidde.

Als

www.example.com/amp

een canonieke URL heeft van

www.example.com

rapporteert Search Console zoekstatistieken voor

www.example.com
Analytics rapporteert de URL die het gevolg is van de omleiding, bijvoorbeeld:

www.example.com
Pagina heeft geen Analytics-trackingcode Gegevens voor de pagina worden weergegeven in Search Console. Gegevens voor de pagina worden niet weergegeven in Google Analytics.
Aantal vastgelegde URL's per site per dag Search Console legt maximaal 1000 URL's van bestemmingspagina's vast. In Google Analytics geldt de limiet van 1000 URL's niet en kunnen meer bestemmingspagina's worden vastgelegd.
Analytics-property houdt meerdere domeinen bij Search Console kan koppelen met één domein. Als een Analytics-property voor meerdere domeinen gegevens verzamelt, bevatten de Search Console-rapporten alleen gegevens voor dat ene gekoppelde domein.
Tijdzones variëren In Search Console krijgen gegevens een tijdstempel in Pacific Daylight Time. In Google Analytics krijgen gegevens in een weergave een tijdstempel op basis van de tijdzone die voor die weergave is ingesteld.
JavaScript niet ingeschakeld in browsers Search Console verzamelt altijd gegevens, ongeacht of JavaScript actief is. Google Analytics verzamelt alleen gegevens als JavaScript actief is.

Gebruikers die zich willen afmelden voor gegevensverzameling, kunnen een browser-add-on implementeren.

Was dit nuttig?

Hoe kunnen we dit verbeteren?
true
Uw eigen leertraject kiezen

Ga naar google.com/analytics/learn, een nieuwe bron waarmee u het maximale uit Google Analytics 4 kunt halen. De nieuwe website bevat video's, artikelen en begeleide processen en biedt links naar de Discord, de blog, het YouTube-kanaal en de GitHub-repository van Google Analytics.

Direct aan de slag

Zoeken
Zoekopdracht wissen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu