Search Console-rapporten

In dit artikel vindt u informatie over het volgende:

Gegevens van Search Console

Search Console-gegevens worden samengevoegd met Google Analytics-gegevens via de dimensie Bestemmingspagina. Door deze integratie kunt u zien hoe gegevens over de periode voorafgaand aan een klik, zoals zoekopdrachten en vertoningen, zich verhouden tot gegevens over de periode die volgt op een klik, zoals bouncepercentage en transacties.

De Search Console-rapporten bevatten één dimensie die specifiek is voor gegevens van Google Zoeken:
  • Zoekopdrachten: de zoekopdrachten op Google Zoeken die vertoningen van uw website-URL's hebben gegenereerd in de organische zoekresultaten van Google.

De Search Console-rapporten in Google Analytics maken gebruik van vier statistieken die specifiek zijn voor gegevens van Google Zoeken:

  • Vertoningen: het aantal keren dat een URL van uw site werd weergegeven in zoekresultaten die door een gebruiker zijn bekeken, exclusief vertoningen van betaalde Google Ads-zoekresultaten.
  • Klikken: het aantal klikken op uw website-URL's vanaf een pagina met zoekresultaten van Google, exclusief klikken op betaalde Google Ads-zoekresultaten.
  • Gemiddelde positie: de gemiddelde positie van uw website-URL's voor de zoekopdracht of zoekopdrachten. Als de URL van uw site bijvoorbeeld voor één zoekopdracht op positie drie is weergegeven en voor een andere zoekopdracht op positie zeven, is de gemiddelde positie vijf ((3+7)/2).
  • Klikfrequentie (CTR): de klikfrequentie of CTR wordt als volgt berekend: Klikken / Vertoningen * 100.
Search Console-gegevens zijn niet compatibel met Google Analytics-segmenten. Als u segmenten toepast op uw Search Console-rapporten, worden de Analytics-statistieken wel gesegmenteerd maar de Search Console-statistieken niet, waardoor waarden van 0 worden geretourneerd.

Het rapport Bestemmingspagina's

Het rapport Bestemmingspagina's geeft de URL's van uw site weer die in de zoekresultaten worden weergegeven. Het laat zien hoe elke URL heeft gepresteerd in het zoeknetwerk (Vertoningen, CTR enzovoort) en op welke manier gebruikers bij de content betrokken waren (Bouncepercentage, Gem. sessieduur, Transacties).

Als URL's goed presteren in het zoeknetwerk, maar de betrokkenheid van gebruikers achterblijft, voldoet uw content misschien niet helemaal aan de verwachtingen van gebruikers of is het ontwerp van uw site te ingewikkeld, waardoor ze hun doelen niet realiseren. Behalve met het ontwerp en de content van uw site, ondervinden gebruikers mogelijk ook problemen met de prestaties van uw site. U kunt dit controleren in het rapport Sitesnelheid.

Houd er rekening mee dat één URL doorgaans aan vele unieke zoekopdrachten wordt gekoppeld en dat algemene zoekopdrachten een gunstig effect kunnen hebben op de waarde voor 'Gemiddelde positie'. Neem bijvoorbeeld een website voor oldtimers. Hier retourneert de algemene zoekopdracht oldtimers mogelijk alleen de URL van de startpagina, terwijl een specifiekere zoekopdracht zoals oldtimers Ford mogelijk resulteert in de URL van zowel de startpagina als sitepagina's die specifiek aan Fords zijn gewijd.

Het rapport Landen

In het rapport Landen ziet u welke landen de beste zoekprestaties en de beste betrokkenheid van gebruikers opleveren voor uw site-URL's.

Als in een bepaald land de zoekprestaties zeer goed zijn, maar de betrokkenheid van gebruikers laag is, is het wellicht een duidelijk signaal om voor die gebruikers een taalspecifieke versie van uw site te maken.

Het rapport Apparaten

Het rapport Apparaten laat zien welke categorie apparaten (desktop, tablet of mobiel) de beste zoekprestaties en de beste betrokkenheid van gebruikers oplevert.

Als voor een bepaalde categorie apparaten (bijv. mobiel of tablet) de zoekprestaties zeer goed zijn, maar de betrokkenheid van de gebruiker laag is, is het wellicht een duidelijk signaal om het ontwerp en/of de content van uw site voor dat apparaat onder de loep te nemen.

Het rapport Zoekopdrachten

Het rapport Zoekopdrachten laat zien welke zoekopdrachten in Google Zoeken vertoningen van uw website-URL's hebben gegenereerd in organische zoekresultaten van Google.

Als u weet wat het verband is tussen de zoekopdrachten van gebruikers en de relevantie van uw pagina's voor die zoekopdrachten, kunt u uw content beter optimaliseren.

Het aantal vertoningen dat elke pagina genereert en de gemiddelde positie van vertoningen vertellen u hoe goed de zoekmachine uw content aan de zoekopdrachten van gebruikers koppelt.

Het aantal klikken en de klikfrequentie vertellen u in welke mate de zoekresultaten aansluiten bij de bedoelingen van gebruikers.

Wanneer een zoekopdracht slechts één URL van uw site retourneert, wordt de waarde voor 'Gemiddelde positie' gebaseerd op de positie van die URL in de zoekresultaten. Wanneer een zoekopdracht meer dan één URL van uw site oplevert, wordt de waarde voor 'Gemiddelde positie' gebaseerd op de URL die op de hoogste positie in de zoekresultaten wordt weergegeven.

Ter bescherming van de privacy van gebruikers worden zoekopdrachten die weinig worden gebruikt of die gevoelige of persoonlijke informatie bevatten, samengebracht onder (overig).

Verschillen tussen statistieken en dimensies in Search Console en Google Analytics

De volgende tabel geeft een overzicht van termen die zowel in Search Console- als Google Analytics-rapporten worden gebruikt.

Term Gebruik in Search Console Gebruik in Google Analytics
Vertoningen Wordt gebruikt voor Google Ads-vertoningen en voor vertoningen in het zoeknetwerk van Google. Wordt alleen gebruikt voor vertoningen in het zoeknetwerk van Google.
Klikken Wordt alleen gebruikt voor klikken in het zoeknetwerk van Google. Wordt gebruikt voor Google Ads-klikken en klikken in het zoeknetwerk van Google.
Gemiddelde positie De gemiddelde positie in de zoekresultaten van Google. De gemiddelde positie in de zoekresultaten van Google.
CTR Klikfrequentie. Klikken/vertoningen voor klikken in het zoeknetwerk van Google. Klikfrequentie. Klikken/vertoningen voor Google Ads-vertoningen en voor vertoningen in het zoeknetwerk van Google.
Zoekwoord Verwijst naar de belangrijkste termen die worden gebruikt in de tekstinhoud van de pagina's van een website. Deze termen zijn de belangrijkste zoekwoorden en de varianten hierop die Google heeft gevonden tijdens het crawlen van uw site. Samen met het rapport Zoekopdrachten en de vermelding van uw site in daadwerkelijke zoekresultaten voor uw gekozen zoekwoorden, bieden zoekwoorden inzicht in de wijze waarop Google de inhoud van uw site interpreteert. In Google Ads-rapporten en rapporten voor betaalde zoekresultaten verwijst deze term naar een betaald zoekwoord op een pagina met zoekmachineresultaten. In rapporten voor organische zoekresultaten verwijst deze term naar de daadwerkelijke tekenreeks die een gebruiker heeft ingevoerd bij een online zoekopdracht.
Zoekopdracht De daadwerkelijke zoekopdracht die een gebruiker heeft ingevoerd in Google Zoeken. Wordt alleen gebruikt in de Search Console-rapporten. Verwijst naar de daadwerkelijke zoekopdracht die een gebruiker heeft ingevoerd in Google Zoeken.

 

Verschillen tussen gegevens in Search Console en Google Analytics

Context Search Console Google Analytics
Bestemmingspagina-URL's die omleiden Search Console geeft in rapporten de oorspronkelijke URL van een bestemmingspagina weer, zelfs wanneer die URL omleidt naar een andere pagina. Voorbeeld:

Als

www.example.com

omleidt naar

www.example.com/index.html

geeft Search Console de URL in rapporten weer als

www.example.com
In Analytics-rapporten wordt de URL weergegeven waarnaar wordt omgeleid. Voorbeeld:

www.example.com/index.html
Pagina heeft geen Analytics-trackingcode Gegevens voor de pagina worden weergegeven in Search Console. Gegevens voor de pagina worden niet weergegeven in Google Analytics.
Aantal vastgelegde URL's per site per dag Search Console legt maximaal 1000 URL's van bestemmingspagina's vast. In Google Analytics geldt de limiet van 1000 URL's niet en kunnen meer bestemmingspagina's worden vastgelegd.
Analytics-property houdt meerdere domeinen bij Search Console kan linken naar één domein. Als een Analytics-property meerdere domeinen bijhoudt, bevatten de Search Console-rapporten alleen gegevens voor dat ene gelinkte domein.
Tijdzones variëren In Search Console krijgen gegevens een tijdstempel in Pacific Daylight Time. In Google Analytics krijgen gegevens in een weergave een tijdstempel op basis van de tijdzone die voor die weergave is ingesteld.
JavaScript niet ingeschakeld in browsers Search Console verzamelt altijd gegevens, ongeacht of JavaScript is ingeschakeld. Google Analytics verzamelt alleen gegevens wanneer JavaScript is ingeschakeld.

Gebruikers die zich willen afmelden voor gegevensverzameling, kunnen een browser-add-on implementeren.
Was dit artikel nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?