Search Console pārskati

Šajā rakstā ietvertās tēmas

Search Console dati

Search Console dati ir apvienoti ar Analytics datiem, izmantojot kategoriju “Galvenā lapa”. Šī integrācija ļauj jums skatīt, kā pirms klikšķa apkopotie dati, piemēram, vaicājumi un seansi, tiek saistīti ar datiem, kas apkopoti pēc klikšķa, piemēram, atlēcienu līmeni un darījumiem.

Search Console pārskatos ir ietverta viena kategorija, kas raksturīga datiem no pakalpojuma Google meklēšana tīmeklī.

 

  • Vaicājumi: Google meklēšanas vaicājumi, kuri Google dabiskās meklēšanas rezultātos ģenerēja jūsu vietnes vietrāžu URL seansus.

Search Console pārskatos pakalpojumā Analytics tiek izmantota četru veidu metrika, kas raksturīga pakalpojuma Google meklēšana tīmeklī datiem.

  • Seansi: jebkura jūsu vietnes URL parādīšanas reižu skaits meklēšanas rezultātos, ko skatījis lietotājs, neieskaitot apmaksātās Google Ads meklēšanas seansus.
  • Klikšķi: to klikšķu skaits, kurus Google meklēšanas rezultātu lapā saņēmuši jūsu vietnes vietrāži URL, neieskaitot klikšķus uz apmaksātās Google Ads meklēšanas rezultātiem.
  • Vidējā pozīcija: vidējais jūsu vietnes vietrāžu URL rangs, meklējot vaicājumu(-us). Piemēram, ja jūsu vietnes URL tika parādīts 3. pozīcijā vienam vaicājumam, bet 7. pozīcijā citam vaicājumam, vidējā pozīcija ir 5 ((3+7)/2).
  • VKS: vidējais klikšķu skaits, kas aprēķināts šādi: klikšķi / seansi*100.

Kategorija “Galvenā lapa”

Search Console apkopo datus, izmantojot kanoniskos URL (uzziniet vairāk), savukārt Analytics izmanto faktiskos galvenās lapas URL. Šī atšķirība ietekmēs pārskatus, kuros tiek ietverta galvenās lapas kategorija, tostarp “Galvenās lapas” un “Ierīces/valstis” (ja galvenā lapa ir pievienota kā sekundārā kategorija). Piemēram, metrikas “Seansi” un “Klikšķi” tīmeklim, mobilajam tīmeklim un AMP vietrāžiem URL var apkopot, kā norādīts tālāk, izmantojot kanonisko URL.

URL Seansi Klikšķi
http://www.example.com 1000 100
http://m.example.com 1000 100
http://www.example.com/amp 1000 100
Kanoniskais URL Apkopotie seansi Apkopotie klikšķi
http://www.example.com 3000 300
Lielākajā daļā gadījumu galvenās lapas URL atbilst kanoniskajam URL. Lai identificētu ar galveno lapu saistīto kanonisko URL, varat izmantot Search Console vaicājumu pārbaudes rīku.

Programmā Analytics ir rīcības dati par atsevišķiem galveno lapu vietrāžiem URL, piemēram:

Galvenā lapa Sesijas Darījumi
http://www.example.com 100 10
http://m.example.com 100 10
http://www.example.com/amp 100 10

Ja Analytics pārskatos ir iekļauti Search Console dati, kas ir pievienoti kategorijā Galvenā lapa, šajos pārskatos tiek ietverti rīcības dati par atsevišķām galvenajām lapām, kā arī apkopotie dati par kanonisko URL. Visi dati Analytics Search Console pārskatos ir filtrēti galvenajās lapās, kas ir arī kanoniskie vietrāži URL. Piemērs:

Galvenā lapa Sesijas Darījumi Seansi Klikšķi
http://www.example.com 100 10 3000 300
Search Console dati nav saderīgi ar Google Analytics segmentiem. Ja Search Console pārskatiem lietojat segmentus, Analytics metrika tiek segmentēta, bet Search Console metrika netiek segmentēta un atgriež 0 vērtības.

Pārskats “Galvenās lapas”

Search Console pārskatā “Galvenās lapas” tiek rādītas jūsu vietnes galvenās lapas, kā arī ietverta iegūšanas, rīcības un reklāmguvumu metrika par visiem ar jūsu vietni saistītajiem lapu vietrāžiem URL. Šajā pārskatā tiek iekļauti tikai tie galvenās lapas vietrāži URL, kas vienlaikus ir arī kanoniskie vietrāži URL.

Ja vietnes vietrāžu URL veiktspēja attiecībā uz rādīšanu meklēšanas rezultātos ir apmierinoša (piemēram, seansi, klikšķi, VKS), bet attiecībā uz piesaisti ar saistītajām lapām nav laba (piemēram, sesijas, sesijas laikā skatītās lapas, reklāmguvumi), iespējams, saturs nav pilnībā atbilstošs tam, ko bija iecerējuši lietotāji, vai jūsu vietnes dizains rada grūtības lietotājiem sasniegt savu mērķi. Papildus vietnes saturam un dizainam, iespējams, lietotāji novēro vietnes veiktspējas problēmas, kuras varat izpētīt vietnes ātruma pārskatos.

Ņemiet vērā, ka viens URL parasti ir saistīts ar daudziem unikāliem vaicājumiem un vispārīgi vaicājumi var pozitīvi ietekmēt vidējās pozīcijas vērtību. Piemēram, klasisko automašīnu vietnē vispārīgais vaicājums “klasiskas automašīnas” var rādīt tikai sākumlapas URL, bet specifiskāks vaicājums, piemēram, “klasiskas automašīnas Ford”, var rādīt sākumlapas URL un citas vietnes lapas, kas īpaši veltītas Ford automašīnām.

Pārskats “Valstis”

Pārskatā “Valstis” varat skatīt, kuras valstis rada vislabāko veiktspēju meklēšanā un lietotāju piesaisti jūsu galvenajās lapās.

Ja novērojat pārliecinošu veiktspēju meklēšanā, bet vāju lietotāju piesaisti no konkrētas valsts, tas var būt rādītājs, ka ir nepieciešams izstrādāt šiem lietotājiem paredzētu vietnes versiju noteiktā valodā.

Pārskats “Ierīces”

Izmantojot pārskatu “Ierīces”, varat skatīt, kura ierīču kategorija (datori, planšetdatori vai mobilās ierīces) nodrošina vislabāko veiktspēju meklēšanā un lietotāju piesaisti.

Ja novērojat pārliecinošu veiktspēju meklēšanā, bet vāju lietotāju piesaisti no konkrētām ierīcēm (piemēram, mobilajām ierīcēm vai planšetdatoriem), tas var būt rādītājs, ka atkārtoti jāizvērtē veids, kādā esat izstrādājis saturu un/vai vietnes noformējumu šim ierīces veidam.

Pārskats “Vaicājumi”

Pārskatā “Vaicājumi” tiek rādīti tie Google meklēšanas vaicājumi, kuri Google dabiskās meklēšanas rezultātos ģenerēja seansus jūsu vietnes vietrāžiem URL.

Izprotot saistītu starp to, kā lietotāji veic meklēšanu, un lapu atbilstību šiem vaicājumiem, varat gūt informāciju par satura optimizēšanu.

To seansu skaits, kurus ģenerē katra lapa, un seansu vidējā pozīcija ļauj izprast, cik precīzi meklētājprogramma saista jūsu saturu ar lietotāju vaicājumiem.

Klikšķi un vidējais klikšķu skaits ļauj izprast, cik precīzi lietotāji saista meklēšanas rezultātus ar saviem nodomiem.

Ja vaicājums atgriež tikai vienu jūsu vietnes URL, vidējās pozīcijas vērtība tiek balstīta uz šī URL pozīciju meklēšanas rezultātos. Ja vaicājums atgriež vairākus jūsu vietnes URL, vidējās pozīcijas vērtība tiek balstīta uz to  URL, kurš meklēšanas vaicājumos tiek rādīts visaugstāk. Lai aizsargātu lietotāju konfidencialitāti, vaicājumi, kas tiek veikti neregulāri vai satur sensitīvu vai personas informāciju, tiek grupēti kopā kā (cits).

Metrikas un kategoriju atšķirības pakalpojumos Search Console un Analytics

Šajā tabulā ir norādīti termini, kas tiek izmantoti Search Console un Analytics pārskatos.

Termins Lietojums pakalpojumā Search Console Lietojums pakalpojumā Analytics
Seansi Tiek izmantots gan Google Ads, gan Google meklēšanas seansiem. Tiek izmantots tikai Google meklēšanas seansiem.
Klikšķi Tiek izmantots tikai Google meklēšanas klikšķiem. Tiek izmantots gan Google Ads, gan Google meklēšanas klikšķiem.
Vidējā pozīcija Vidējais rangs Google meklēšanas rezultātos. Vidējais rangs Google meklēšanas rezultātos.
VKS Vidējais klikšķu skaits. Klikšķi/seansi Google meklēšanas klikšķiem. Vidējais klikšķu skaits. Klikšķi/seansi gan Google Ads, gan Google meklēšanas klikšķiem.
Atslēgvārds Attiecas uz vietnes lapu rakstītā satura galvenajiem vārdiem. Šie vārdi ir vissvarīgākie atslēgvārdi, un to variantus Google atrada, jūsu vietnē izmantojot rāpuļprogrammu. Ja, veicot pārskatīšanu, tiek ņemti vērā meklēšanas vaicājumu pārskati un jūsu vietnes ietveršana jūsu atlasīto atslēgvārdu faktiskajos meklēšanas rezultātos, var gūt ieskatu par to, kā Google interpretē jūsu vietnes saturu. Ja tiek izmantots apmaksātajā meklēšanā vai Google Ads pārskatos, raksturo apmaksātu atslēgvārdu meklētājprogrammas rezultātu lapā. Ja tiek izmantots dabiskās meklēšanas pārskatos, raksturo faktisko vaicājuma virkni, ko lietotājs ievadījis, veicot meklēšanu tīmeklī.
Vaicājums Faktiskais vaicājums, ko lietotājs ir ievadījis Google meklēšanā. Tiek izmantots tikai Search Console pārskatos. Attiecas uz faktisko vaicājumu, ko lietotājs ir ievadījis Google meklēšanā.

 

Datu neatbilstības pakalpojumos Search Console un Analytics

Konteksts Search Console Analytics
Galvenās lapas vietrāži URL, kas novirza Pakalpojumā Search Console tiek parādīts galvenās lapas kanoniskais URL, pat ja klikšķis novirzīja uz lapu, kas nebija kanoniskā galvenā lapa.

Ja

www.example.com/amp

ir kanoniskais URL

www.example.com

Search Console parāda meklēšanas metriku par

www.example.com
Analytics norāda URL, kas rodas novirzīšanas rezultātā, piemēram:

www.example.com
Lapā nav Analytics izsekošanas koda Lapas dati tiek rādīti pakalpojumā Search Console. Lapas dati netiek rādīti pakalpojumā Analytics.
Katrai vietnei ierakstīto vietrāžu URL skaits dienā Pakalpojumā Search Console tiek ierakstīts līdz 1000 galveno lapu URL. Pakalpojumā Analytics netiek ievērots 1000 URL ierobežojums un var tikt iekļauts vairāk galveno lapu.
Analytics īpašums izseko vairākus domēnus Search Console var saistīt ar vienu domēnu. Ja Analytics īpašumā tiek apkopoti dati no vairākiem domēniem, Search Console pārskatos ir tikai dati par vienu saistīto domēnu.
Laika joslas atšķiras Pakalpojumā Search Console laikspiedols datiem tiek pievienots atbilstoši Klusā okeāna vasaras laikam. Pakalpojumā Analytics laikspiedols datiem tiek pievienots katrā skatā atbilstoši skata iestatījumos norādītajai laika joslai.
Pārlūkprogrammās nav iespējota valoda JavaScript Pakalpojumā Search Console dati tiek apkopoti neatkarīgi no tā, vai ir iespējota valoda JavaScript. Pakalpojumā Analytics dati tiek apkopoti tikai tad, ja ir iespējota valoda JavaScript.

Lietotāji var atteikties no datu apkopošanas, ieviešot pārlūkprogrammas papildinājumu.
Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?