Search Console -raportit

Artikkelin aiheet:

Search Console -tiedot

Search Console -tiedot liitetään Analytics-tietoihin Aloitussivu-ulottuvuuden avulla. Tämän integraation avulla näet, miten klikkausta edeltävät tiedot, kuten kyselyt ja impressiot, vastaavat klikkauksen jälkeisiä tietoja, kuten välitöntä poistumista prosenteissa ja tapahtumia.

Search Console -raportit sisältävät yhden Google-haun tietoja koskevan ulottuvuuden:

 

  • Kyselyt: Googlen hakulausekkeet, jotka ovat tuottaneet impressioita verkkosivustosi URL-osoitteille Googlen maksuttoman haun tuloksissa.

Analyticsin Search Console -raporteissa käytetään neljää tietoa, jotka koskevat Google-haun dataa:

  • Impressiot: Tämä ilmaisee, kuinka monta kertaa jokin sivustosi URL-osoite näkyi käyttäjän katselemissa hakutuloksissa (ei sisällä Google Adsin maksullisen haun impressioita).
  • Klikkaukset: Tämä on verkkosivustosi URL-osoitteiden klikkausten määrä Google-hakutulossivulla (ei sisällä Google Adsin maksullisen haun hakutulosten klikkauksia).
  • Keskimääräinen sijainti: Tämä on verkkosivustosi URL-osoitteiden keskimääräinen sijoitus kyselylle tai kyselyille. Jos esimerkiksi sivustosi URL-osoitteen sijainti yhdelle kyselylle on 3 ja toiselle 7, keskimääräinen sijainti on 5 ((3 + 7) / 2).
  • Klikkausprosentti: Klikkausprosentti lasketaan kaavalla klikkaukset / impressiot * 100.

Laskeutumissivun ulottuvuus

Search Console kokoaa datan ensisijaisten URL-osoitteiden alle (lue lisää), kun taas Analytics käyttää todellista laskeutumissivun URL-osoitetta. Tämä ero vaikuttaa laskeutumissivu-ulottuvuuden sisältäviin raportteihin, kuten Laskeutumissivut ja Laitteet/Maat (kun laskeutumissivu on lisätty toissijaiseksi ulottuvuudeksi). Esimerkiksi verkko‑, mobiiliverkko‑ ja AMP-sivujen URL-osoitteiden impressio‑ ja klikkaustiedot voidaan koota ensisijaisen URL-osoitteen alle seuraavasti:

URL-osoite Impressiot Klikkaukset
http://www.example.com 1000 100
http://m.example.com 1000 100
http://www.example.com/amp 1000 100
Ensisijainen URL-osoite Kootut impressiot Kootut klikkaukset
http://www.example.com 3 000 300
Useimmiten laskeutumissivun osoite on sama kuin ensisijainen URL-osoite. Search Consolen tarkistustyökalun avulla voit selvittää laskeutumissivuun yhdistetyn ensisijaisen URL-osoitteen.

Analytics näyttää käyttäytymisdataa laskeutumissivujen yksittäisille URL-osoitteille, esimerkiksi:

Laskeutumissivu Istunnot Tapahtumat
http://www.example.com 100 10
http://m.example.com 100 10
http://www.example.com/amp 100 10

Kun Analytics-raportit sisältävät Search Console ‑dataa, jossa Laskeutumissivut-ulottuvuuden tiedot on yhdistetty, raporteissa näytetään yksittäisten laskeutumissivujen käyttäytymisdata sekä ensisijaisen URL-osoitteen koottu data. Kaikki Analytics Search Console ‑raporttien data suodatetaan laskeutumissivuille, jotka ovat myös ensisijaisia URL-osoitteita. Esimerkki:

Laskeutumissivu Istunnot Tapahtumat Impressiot Klikkaukset
http://www.example.com 100 10 3 000 300
Search Console ‑data ei ole yhteensopivaa Google Analytics ‑segmenttien kanssa. Jos käytät segmenttejä Search Console ‑raporteissa, vain Analytics‑tiedot segmentoidaan, kun taas Search Console ‑tietojen arvona näkyy 0.

Laskeutumissivut-raportti

Search Consolen Laskeutumissivut-raportissa näkyvät sivustosi laskeutumissivut, ja se sisältää kaikkien sivustoosi liitettyjen sivujen URL-osoitteiden hankinta‑, käyttäytymis‑ ja konversiotiedot. Raportti sisältää vain laskeutumissivut, jotka ovat myös ensisijaisia URL-osoitteita.

Jos URL-osoitteet pärjäsivät hyvin hakutuloksissa (esimerkiksi Näyttökerrat, Klikkaukset, Klikkausprosentti) mutta eivät sivuilla aktivoimisessa (esimerkiksi Istunnot, Istuntokohtainen sivumäärä, Konversiot), sivustosi sisältö ei ehkä vastaa täysin sitä, mitä käyttäjät etsivät. Myös sivustosi ulkoasu saattaa vaikeuttaa käyttäjien tavoitteiden saavuttamista. Sivuston sisällön ja ulkoasun lisäksi käyttäjät voivat kohdata sivuston suorituskykyyn liittyviä ongelmia, joita voit tutkia Sivuston nopeus ‑raporteista.

Muista, että yksittäinen URL-osoite liittyy yleensä useisiin yksittäisiin kyselyihin ja että yleisillä kyselyillä voi olla hyödyllinen vaikutus keskimääräiseen sijaintiin. Jos kyseessä on esimerkiksi klassikkoautosivusto, yleinen kysely klassikkoautot saattaa palauttaa vain etusivun URL-osoitteen. Tarkempi kysely, kuten klassikkoautot Ford, voi puolestaan palauttaa sivuston etusivun URL-osoitteen lisäksi erityisesti Fordeja koskevien sivujen URL-osoitteet.

Maat-raportti

Maat-raportti näyttää, missä maissa laskeutumissivusi pärjäsivät parhaiten haussa ja aktivoivat eniten käyttäjiä.

Mikäli havaitset, että tietyssä maassa hakutehokkuus on ollut hyvä mutta käyttäjien aktivoiminen heikkoa, kyseisille käyttäjille kannattaa luoda sivustosta oma kieliversio.

Laiteraportti

Laiteraportti näyttää, mikä laiteluokka (tietokone, tabletti tai mobiililaite) tuottaa parhaan hakutehokkuuden ja käyttäjän sitouttamisen.

Jos havaitset, että tietyn laitteen (esim. mobiililaitteen tai tabletin) hakutehokkuus on hyvä mutta käyttäjän sitouttamisen heikkoa, sinun kannattaa harkita sisällön kehittämistä uudelleen ja/tai sivuston suunnittelua kyseiselle laitteelle sopivaksi.

Kyselyraportti

Kyselyraportti näyttää Googlen hakulausekkeet, jotka ovat tuottaneet impressioita verkkosivustosi URL-osoitteille Googlen maksuttoman haun tuloksissa.

Sisällön optimoiminen on helpompaa, kun tiedät, miten hyvin käyttäjien haut ja sivustosi sisältö vastaavat toisiaan.

Kunkin sivun tuottamien impressioiden määrä ja impressioiden keskimääräinen sijainti auttavat ymmärtämään, miten hyvin hakukone osaa kohdistaa käyttäjien kyselyt sivustosi sisältöön.

Klikkaukset ja klikkausprosentti kertovat, miten hyvin hakutulokset vastaavat käyttäjien aikomuksia.

Kun kysely palauttaa sivustoltasi vain yhden URL-osoitteen, keskimääräisen sijainnin arvo perustuu kyseisen URL-osoitteen sijaintiin hakutuloksissa. Kun kysely palauttaa sivustoltasi enemmän kuin yhden URL-osoitteen, keskimääräinen sijainti perustuu hakutuloksissa korkeimmalla paikalla olevaan URL-osoitteeseen. Koska haluamme turvata käyttäjien tietosuojan, harvoin tehdyt sekä arkaluontoisia tai henkilökohtaisia tietoja sisältävät kyselyt ryhmitellään yhteen, ja ne näkyvät merkinnällä (other).

Search Consolen ja Analyticsin tietojen ja ulottuvuuksien erot

Seuraavassa taulukossa kuvataan termit, joita käytetään sekä Search Consolen että Analyticsin raporteissa.

Termi Käyttö Search Consolessa Käyttö Analyticsissa
Impressiot Käytetään sekä Google Adsin että Google-haun näyttökerroista. Käytetään vain Google Haun impressioista.
Klikkaukset Käytetään vain Google Haun klikkauksista Käytetään sekä Google Adsin että Google-haun klikkauksista.
Keskimääräinen sijainti Keskimääräinen sijoitus Google-hakutuloksissa. Keskimääräinen sijoitus Google-hakutuloksissa.
Klikkausprosentti Klikkausprosentti. Google-haun klikkausten klikkaukset/impressiot. Klikkausprosentti Sekä Google-haun että Google Adsin klikkausten klikkaukset/impressiot.
Avainsana Koskee keskeisiä termejä, joita käytetään verkkosivuston sivujen kirjoitetussa sisällössä. Näitä termejä ovat tärkeimmät avainsanat ja niiden muunnelmat, jotka Google löysi sivuston indeksoinnissa. Kun vertaat tätä hakulausekkeiden raporttiin sekä sivustosi sijoittumiseen kohdistettuja avainsanoja sisältävissä hakutuloksissa, saat tietoja siitä, miten Google tulkitsee sivustosi sisällön. Maksullisessa haussa tai Google Ads-raporteissa termi kuvaa hakukoneen tulossivun maksettua avainsanaa. Maksuttoman haun raporteissa termi kuvaa todellista kyselymerkkijonoa, jonka käyttäjä kirjoittaa verkkohaussa.
Kysely Todellinen kysely, jonka käyttäjä syöttää Google-haussa. Käytetään vain Search Console -raporteissa. Koskee todellista kyselyä, jonka käyttäjä syöttää Google-haussa.

 

Search Consolen ja Analyticsin väliset tietoristiriidat

Konteksti Search Consolen avulla Analyysit
Uudelleenohjaavat aloitussivun URL-osoitteet Search Console raportoi laskeutumissivun ensisijaisen URL-osoitteen myös silloin, kun klikkaus tehtiin muulle kuin ensisijaiselle sivulle.

Jos

www.example.com/amp

‑sivun ensisijainen URL-osoite on

www.example.com

niin Search Console raportoi hakutiedot sivulle

www.example.com
Analytics raportoi URL-osoitteen, joka muodostuu uudelleenohjauksesta. Esimerkki:

www.example.com
Sivulla ei ole Analyticsin seurantakoodia Sivun tiedot näkyvät Search Consolessa. Sivun tiedot eivät näy Analyticsissa.
Sivustokohtainen tallennettujen URL-osoitteiden määrä päivää kohti Search Console tallentaa jopa 1 000 URL-osoitetta aloitussivua kohti. Analytics ei valvo tuhannen URL-osoitteen rajoitusta, joten aloitussivuja voi olla enemmänkin.
Analytics-sivusto seuraa useita verkkotunnuksia Search Console voi linkittää yhteen verkkotunnukseen. Jos Analytics-verkko-omaisuus kerää dataa useista verkkotunnuksista, Search Console ‑raportit sisältävät vain linkitetyn verkkotunnuksen tiedot.
Aikavyöhykkeet vaihtelevat Search Console aikaleimaa tiedot Tyynenmeren kesäajan mukaan. Analytics aikaleimaa tiedot kussakin näkymässä näkymän asetuksissa määritetyn aikavyöhykkeen mukaan.
JavaScript ei ole käytössä selaimissa Search Console kerää tietoja riippumatta siitä, onko JavaScript käytössä. Analytics kerää tietoja vain JavaScriptin ollessa käytössä.

Käyttäjät voivat poistaa tietojen keräämisen käytöstä ottamalla käyttöön selaimen lisäosan.
Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?