Přehledy služby Search Console

Obsah tohoto článku:

Údaje služby Search Console

Údaje služby Search Console jsou propojeny s údaji služby Analytics prostřednictvím dimenze Vstupní stránka. Díky této integraci můžete zjistit, jak údaje před kliknutím (např. dotazy nebo zobrazení) souvisejí s údaji po kliknutí (např. mírou okamžitého opuštění nebo transakcemi).

Přehledy Search Console obsahují jednu dimenzi, která se vztahuje výhradně na údaje služby Vyhledávání Google:

 

  • Dotazy: Dotazy ve Vyhledávání Google, které vedly k zobrazení adres URL vašeho webu ve výsledcích organického vyhledávání Google.

Přehledy Search Console ve službě Analytics používají čtyři metriky, které se vztahují konkrétně na údaje služby Vyhledávání Google:

  • Zobrazení – kolikrát se libovolná adresa URL vašeho webu zobrazila ve výsledcích vyhledávání nějakému uživateli, vyjma placených zobrazení ve vyhledávání díky reklamám Google Ads.
  • Prokliky (kliknutí) – počet kliknutí na adresy URL vašeho webu na stránce s výsledky vyhledávání Google, s výjimkou kliknutí na placené výsledky vyhledávání Google Ads.
  • Průměrná pozice – průměrné hodnocení adres URL vašeho webu pro vyhledávací dotaz nebo dotazy. Pokud se například adresa URL vašeho webu objevila při jednom vyhledávacím dotazu na pozici 3 a při jiném dotazu na pozici 7, pak je průměrná pozice 5 ((3+7)/2).
  • CTR – míra prokliku, která se počítá jako kliknutí / zobrazení × 100.

Dimenze vstupní stránky

Search Console agreguje data pod kanonické adresy URL (další informace), zatímco Analytics používá skutečnou adresu vstupní stránky. Tento rozdíl ovlivní přehledy obsahující dimenzi vstupní stránky, např. Vstupní stránka a Zařízení/země (pokud je vstupní stránka přidána jako sekundární dimenze). Metriky zobrazení a kliknutí z webů, mobilních webů a stránek AMP by tak mohly být agregovány pod kanonickou adresu URL takto:

URL Zobrazení Kliknutí
http://www.example.com 1000 100
http://m.example.com 1000 100
http://www.example.com/amp 1000 100
Kanonická adresa URL Agregovaná zobrazení Agregovaná kliknutí
http://www.example.com 3000 300
Vstupní stránka a kanonická URL budou ve většině případů jedna a tatáž. Chcete-li zjistit, jaká kanonická URL se s určitou vstupní stránkou pojí, pomůže vám nástroj Search Console na kontrolu dotazů.

Analytics obsahuje údaje o chování pro jednotlivé URL vstupních stránek, například:

Vstupní stránka Relace Transakce
http://www.example.com 100 10
http://m.example.com 100 10
http://www.example.com/amp 100 10

Pokud přehledy Analytics obsahují údaje ze služby Search Console spojené s dimenzí vstupní stránky, obsahují tyto přehledy diskrétní data o chování pro jednotlivé vstupní stránky a agregovaná data pro kanonickou URL. Všechna data v přehledech Search Console ve službě Analytics se filtrují podle vstupních stránek, které jsou zároveň kanonickými URL, např.:

Vstupní stránka Relace Transakce Zobrazení Kliknutí
http://www.example.com 100 10 3000 300
Údaje služby Search Console nejsou kompatibilní se segmenty Google Analytics. Pokud na přehledy služby Search Console použijete segmenty, metriky Analytics budou segmentované, ale metriky Search Console ne. Ty budou obsahovat nulové hodnoty.

Přehled Vstupní stránky

Přehled Vstupní stránky služby Search Console obsahuje seznam vstupních stránek vašeho webu a zahrnuje metriky akvizice, chování a konverze pro všechny URL stránek, které s webem souvisejí. Najdete zde pouze adresy vstupních stránek, které jsou kanonické.

Když si URL vašeho webu vedou dobře ve výsledcích vyhledávání (např. u zobrazení, kliknutí, CTR), ale ne v rámci interakcí se souvisejícími stránkami (návštěvy, počet stránek na návštěvu, konverze atd.), znamená to, že obsah webu možná není zcela relevantní vzhledem k potřebám uživatelů, nebo že se uživatelům mohou hůře hledat informace kvůli komplikovanému vzhledu webu. Kromě obsahu a vzhledu někdy mají uživatelé problémy s výkonem webu, což lze zjistit v přehledech Rychlost webu.

Připomínáme, že k jedné adrese URL se obvykle váže mnoho jedinečných dotazů, a že na hodnotu Průměrná pozice mohou mít kladný vliv obecné dotazy. Na webu věnovaném veteránům může tedy obecný dotaz na veterány najít pouze URL domovské stránky, zatímco konkrétnější dotaz jako „veterány Ford“ možná povede na URL domovské stránky a také na další stránky webu, které se věnují konkrétně Fordům.

Přehled Země

V přehledu Země zjistíte, ve kterých zemích zaznamenávají vaše vstupní stránky nejlepší výkon ve vyhledávání a nejvíce uživatelských interakcí.

Pokud v určité zemi zaznamenáte dobrý výkon ve vyhledávání, ale slabé interakce uživatelů, je to znamení, že by bylo vhodné pro tyto uživatele vytvořit verzi webu v jejich jazyce.

Přehled Zařízení

Pomocí přehledu Zařízení můžete zjistit, které kategorie zařízení (počítače, tablety nebo mobily) zaznamenávají nejlepší výkon ve vyhledávání a nejvíce uživatelských interakcí.

Pokud v určitých zařízeních (např. mobilech nebo tabletech) zaznamenáte dobrý výkon ve vyhledávání, ale slabé interakce uživatelů, je to znamení, že by bylo vhodné přehodnotit, jakým způsobem pro tato zařízení vyvíjíte obsah a navrhujete web.

Přehled Vyhledávací dotazy

Přehled Vyhledávací dotazy uvádí dotazy z Vyhledávání Google, které vedly k zobrazením adres URL vašeho webu ve výsledcích organického vyhledávání Google.

Když odhalíte souvislost mezi způsobem, jak uživatelé zadávají vyhledávací dotazy, a relevancí vašich stránek vzhledem k odpovídajícím dotazům, budete schopni snáze optimalizovat svůj obsah.

Počet zobrazení, kterého každá stránka dosáhne, vám spolu s průměrnou pozicí těchto zobrazení umožní zjistit, jak dobře vyhledávač nachází souvislost mezi obsahem vašich stránek a dotazy uživatelů.

Na základě počtu kliknutí a míry prokliku zjistíte, nakolik uživatelé považují výsledky vyhledávání za relevantní vzhledem ke svým potřebám.

Když určitý dotaz vrátí pouze jednu adresu URL vašeho webu, hodnota Průměrná pozice bude vycházet z pozice příslušné adresy URL ve výsledcích vyhledávání. Když dotaz vrátí více než jednu adresu URL vašeho webu, hodnota Průměrná pozice bude vycházet z adresy URL, která se zobrazuje na nejvyšší pozici ve výsledcích vyhledávání. Kvůli ochraně soukromí uživatelů jsou dotazy, které se vyskytují velmi zřídka nebo obsahují osobní či citlivé údaje, seskupeny pod štítkem (další).

Rozdíly mezi metrikami a dimenzemi služeb Search Console a Analytics

Následující tabulka obsahuje dotazy, které se používají v přehledech služeb Search Console i Analytics.

Dotaz Použití v Search Console Použití v Analytics
Zobrazení Používá se jak pro zobrazení reklam Google Ads, tak pro zobrazení ve vyhledávání Google. Používá se výhradně pro zobrazení ve vyhledávání Google
Kliknutí Používá se výhradně pro kliknutí z vyhledávání Google Používá se jak pro kliknutí na reklamy Google Ads, tak pro kliknutí z vyhledávání Google.
Průměrná pozice Průměrné hodnocení ve výsledcích vyhledávání Google Průměrné hodnocení ve výsledcích vyhledávání Google
Míra prokliku Míra prokliku. Počet kliknutí vydělený počtem zobrazení, vztahující se na kliknutí z vyhledávání Google. Míra prokliku. Počet kliknutí vydělený počtem zobrazení, vztahující se na kliknutí v Google Ads i kliknutí z vyhledávání Google.
Klíčové slovo Platí pro klíčové výrazy použité v textovém obsahu stránek webu. Tyto výrazy představují nejvýznamnější klíčová slova a jejich varianty, jež Google našel při procházení vašeho webu. Když tyto informace posoudíte spolu s přehledem Vyhledávací dotazy a záznamem o vašem webu ve skutečných výsledcích vyhledávání na cílená klíčová slova, získáte jasnou představu o tom, jak Google interpretuje obsah vašeho webu. V přehledech placeného vyhledávání nebo Google Ads popisuje placené klíčové slovo ze stránky výsledků nějakého vyhledávače. V přehledech organického vyhledávání popisuje skutečný řetězec dotazu, který uživatel zadal do vyhledávání.
Vyhledávací dotaz Skutečný vyhledávací dotaz, který uživatel zadal ve vyhledávání Google. Používá se pouze v přehledech služby Search Console. Platí pro skutečný vyhledávací dotaz zadaný uživatelem ve vyhledávání Google.

 

Nesrovnalosti v údajích služeb Search Console a Analytics

Kontext Služba Search Console Služba Analytics
Adresa vstupní stránky s přesměrováním Služba Search Console uvádí v přehledech kanonickou URL vstupní stránky, i když uživatel kliknul na nekanonickou vstupní stránku.

Pokud část

www.example.com/amp

má kanonickou adresu URL

www.example.com,

v přehledu Search Console budou uvedeny metriky vyhledávání pro

www.example.com
Služba Analytics uvádí v přehledech adresu URL, na kterou vede přesměrování. Příklad:

www.example.com
Stránka neobsahuje měřicí kód služby Analytics Ve službě Search Console se údaje o stránce zobrazují. Ve službě Analytics se údaje o stránce nezobrazují.
Počet adres URL zaznamenaných na jednom webu za den Služba Search Console zaznamenává až 1000 adres URL vstupních stránek. Služba Analytics limit 1000 adres URL nedodržuje a může zahrnovat i více vstupních stránek.
Služba Analytics měří více domén Služba Search Console může být propojená s jednou doménou. Pokud služba Analytics shromažďuje údaje z více domén, přehledy Search Console budou obsahovat údaje pouze o jedné propojené doméně.
Liší se časová pásma Služba Search Console označuje údaje časovým razítkem na základě pásma PDT (letní čas tichomořského pobřeží USA). Služba Analytics označuje údaje v jednotlivých zobrazeních časovým razítkem na základě časového pásma určeného v nastavení výběru dat.
V prohlížeči není povolen JavaScript Služba Search Console shromažďuje data bez ohledu na to, zda je JavaScript povolen. Služba Analytics shromažďuje data jen v případě, že je JavaScript povolen.

Ze shromažďování dat se uživatelé mohou odhlásit prostřednictvím implementace doplňku prohlížeče.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory