Отчети в Search Console

В тази статия:

Данни от Search Console

Данните от Search Console се обединяват с тези от Google Анализ посредством величината „целева страница“. Тази интеграция Ви дава възможност да наблюдавате каква е връзката между данните за дейността преди кликванията, като заявки и импресии, и тези за дейността след кликванията, като степен на отпадане и транзакции.

Отчетите в Search Console включват една величина, отнасяща се конкретно за данните от Google Търсене в мрежата:

 

  • Заявки: Заявките в Google Търсене, генерирали импресии на URL адреси от уебсайта Ви в резултатите от органичното търсене с Google.

Отчетите от Search Console в Google Анализ използват четири показателя, отнасящи се конкретно за данните от Google Търсене в мрежата:

  • Импресии: Колко пъти URL адрес от сайта Ви се е показал във видени от потребител резултати от търсенето без платените импресии от Google Ads в мрежата за търсене.
  • Кликвания: Броят кликвания върху URL адресите на уебсайта Ви от страница с резултати в Google Търсене без тези върху резултати от платено търсене в Google Ads.
  • Средна позиция: Средното класиране на URL адресите на уебсайта Ви за заявката или заявките. Ако например URL адресът на сайта Ви се е показал на трета позиция за една заявка и на седма за друга, средната би била пета ((3 + 7) / 2).
  • CTR: Честота на кликване, която се изчислява като кликвания / импресии * 100.

Величина „целева страница“

Search Console събира данните си по канонични URL адреси (научете повече), докато Анализ използва действителния URL адрес на целевата страница. Това разграничение ще влияе на отчетите, които включват величината за целева страница, включително Целеви страници и Устройства/държави (когато целевата страница е добавена като вторична величина). Например, показателите Импресии и Кликвания за мрежата, мобилната мрежа и URL адреси на AMP могат да бъдат обобщени по следния начин под каноничен URL адрес:

URL адрес Импресии Кликвания
http://www.example.com 1000 100
http://m.example.com 1000 100
http://www.example.com/amp 1000 100
Каноничен URL адрес Обобщени импресии Обобщени кликвания
http://www.example.com 3000 300
В повечето случаи целевата страница и каноничният URL адрес са еднакви. Можете да използвате инструмента за проверка на заявки в Search Console, за да намерите каноничния URL адрес, свързан с дадена целева страница.

Google Анализ има поведенчески данни за отделните URL адреси на целевите страници, например:

Целева страница Сесии Транзакции
http://www.example.com 100 10
http://m.example.com 100 10
http://www.example.com/amp 100 10

Когато отчетите от Google Анализ включват данни от Search Console, обединени във величината „Целева страница“, тези отчети включват дискретните поведенчески данни за отделните целеви страници и обобщените данни за каноничния URL адрес. Всички данни в отчетите от Search Console на Анализ се филтрират по целеви страници, които са и канонични URL адреси. Например:

Целева страница Сесии Транзакции Импресии Кликвания
http://www.example.com 100 10 3000 300
Данните от Search Console са несъвместими със сегментите в Google Анализ. Ако приложите сегменти в отчетите от Search Console, показателите от Google Анализ са сегментирани, но тези от Search Console не са и извеждат като стойност 0.

Отчет за целевите страници

Отчетът за целевите страници от Search Console включва списък на целевите страници за сайта Ви и показателите за придобиване, поведение и реализация за URL адресите на всички страници, свързани със сайта Ви. В този отчет са включени само URL адресите на целевите страници, които са и канонични URL адреси.

Ако URL адресите за сайта Ви са с висока ефективност що се отнася до показването им в резултатите от търсенето (напр. Импресии, Кликвания, CTR), но не що се отнася до ангажираността със свързаните страници (напр. Сесии, Страници на сесия, Реализации), вероятно съдържанието Ви не е напълно уместно спрямо това, което търсят потребителите, или дизайнът на сайта Ви ги затруднява да постигат целите си. Като оставим настрана съдържанието и дизайна на сайта, потребителите може да срещат проблеми, свързани с работата на сайта, които можете да откриете в отчетите за скорост на сайта.

Имайте предвид, че един URL адрес обичайно се свързва с няколко уникални заявки, като по-общите заявки могат да влияят добре на стойността „средна позиция“. Да вземем за пример сайт за класически автомобили, на който по-общата заявка „класически автомобили“ може да изведе само URL адреса на началната страница, докато по-конкретна заявка като „класически автомобили Ford“ може да изведе URL адреса на началната страница, както и на други страници в сайта, посветени на Ford.

Отчет за държавите

Отчетът за държавите Ви дава възможност да виждате кои държави създават най-добрата ефективност при търсене и ангажираност на потребителите според целевите Ви страници.

Ако забележите висока ефективност при търсене, но ниска ангажираност на потребителите от определена държава, това може да е добър повод да разработите езикова версия на сайта си за тези потребители.

Отчет за устройствата

Отчетът за устройствата Ви дава възможност да виждате коя категория устройства (настолни компютри, таблети или мобилни телефони) води до най-висока ефективност при търсене и ангажираност на потребителите.

Ако забележите висока ефективност при търсене, но ниска ангажираност на потребителите от определен тип устройства (например мобилни телефони или таблети), това може да е сигнал, че трябва да преосмислите начина, по който сте създали съдържанието и/или дизайна на сайта за този тип устройства.

Отчет за заявките

Отчетът за заявките представя списък със заявките в Google Търсене, генерирали импресии на URL адреси от уебсайта Ви в резултатите от органичното търсене с Google.

Разбирането на връзката между това, как потребителите търсят, и уместността на страниците Ви спрямо заявките, дава задълбочена информация за целите на оптимизирането на съдържанието Ви.

Броят импресии, генерирани от всяка страница, и средната позиция на импресиите Ви позволяват да разберете доколко успешно машината за търсене свързва съдържанието Ви с потребителските заявки.

Броят кликвания и честотата на кликване Ви помагат да разберете доколкото успешно потребителите намират връзка между резултатите от търсенето и намеренията си.

Когато заявка изведе само един URL адрес от сайта Ви, стойността „средна позиция“ се основава на позицията на съответния URL адрес в резултатите от търсенето. Когато заявка изведе повече от един URL адрес от сайта Ви, стойността „средна позиция“ се основава на най-високо класиращия се в резултатите от търсенето URL адрес. С цел защита на поверителността на потребителите заявките, които се пускат рядко или съдържат лична или поверителна информация, са групирани като „(other)“.

Разлики между показатели и величини в Search Console и Google Анализ

Таблицата по-долу съдържа термини, които се използват както в отчетите на Search Console, така и в тези на Google Анализ.

Термин Използване в Search Console Използване в Google Анализ
Импресии Използва се за импресии в Google Ads и в Google Търсене. Използва се само за импресии в Google Търсене.
Кликвания Използва се изключително за кликвания в Google Търсене. Използва се за кликвания в Google Ads и в Google Търсене.
Средна позиция Средното класиране в резултатите от търсенето с Google. Средното класиране в резултатите от търсенето с Google.
CTR; Честота на кликване. Кликвания/импресии за кликвания в Google Търсене. Честота на кликване. Кликвания/импресии за кликвания в Google Ads и Google Търсене.
Ключова дума Отнася се за ключовите термини в писменото съдържание на страниците в уебсайта. Тези термини са най-значимите ключови думи и вариантите им, намерени от Google при обхождане на сайта Ви. При прегледа им, заедно с отчета за заявките за търсене и позицията на сайта Ви в действителните резултати от търсенето за целевите Ви ключови думи, предоставя практическа информация за това, как Google интерпретира съдържанието на сайта Ви. В платено търсене или в отчети в Google Ads, описва платена ключова дума от страница с резултати в търсеща машина. В отчетите за органичното търсене, описва действителния низ на заявката, въведен от потребител при търсене в мрежата.
Заявка Действителната заявка за търсене, въведена от потребител при търсенето с Google. Използва се само в отчетите на Search Console. Отнася се за действителната заявка за търсене, въведена от потребител при търсенето с Google.

 

Несъответствия в данните между Search Console и Google Анализ

Контекст Search Console Google Анализ
Пренасочващи URL адреси на целеви страници Search Console отчита каноничния URL адрес за дадена целева страница, дори когато кликването е върху неканонична целева страница.

Ако

www.example.com/amp

има каноничен URL адрес

www.example.com

Search Console отчита показателите за търсене за

www.example.com
Google Анализ отчита URL адреса след пренасочването. Например:

www.example.com
Страницата не съдържа проследяващ код на Google Анализ Данните за страницата се показват в Search Console. Данните за страницата не се показват в Google Анализ.
Брой отчетени URL адреси за един сайт на ден Search Console отчита до 1000 URL адреса при целевите страници. Google Анализ не съблюдава ограничението от 1000 URL адреса и може да включва повече целеви страници.
Собственост в Google Анализ проследява няколко домейна Search Console може да се свързва с един домейн. Ако собственост в Google Анализ събира данни за няколко домейна, отчетите от Search Console съдържат данни само за единствения свързан домейн.
Разлики между часовите пояси Search Console поставя дата и час в данните според лятно тихоокеанско време (PDT). Google Анализ поставя дата и час в данните във всяка собственост според часовия пояс, посочен в настройките на собствеността.
Неактивиран JavaScript в браузъри Search Console събира данни независимо дали JavaScript е активиран. Google Анализ събира данни само когато JavaScript е активиран.

Потребителите могат да решат да се откажат от събирането на данни, като инсталират добавка в браузъра.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си