Gegevens van Search Console configureren in Google Analytics

Delen van Search Console-gegevens inschakelen

U kunt de rapporten van Search Console pas gebruiken wanneer u bij Property-instellingen de optie voor het delen van Search Console-gegevens heeft ingeschakeld. U moet rechten voor bewerken hebben voor het Google Analytics-account en eigenaarsrechten voor het Search Console-account als u deze accounts wilt koppelen.

 1. Log in op uw Analytics-account.
 2. Klik op Beheerder en navigeer naar de property waarin u het delen van gegevens voor Search Console wilt inschakelen.
 3. Klik in de kolom PROPERTY op Property-instellingen.
 4. Scroll omlaag naar Search Console-instellingen. De URL van uw website zou moeten worden weergegeven. Dit bevestigt dat de website is geverifieerd in de Search Console en dat u rechten heeft om wijzigingen aan te brengen. Als de URL niet wordt weergegeven, voegt u uw site toe aan Search Console.
 5. Selecteer onder Search Console de rapportageweergave(n) waarin u gegevens van Search Console wilt weergeven.
 6. Klik op Opslaan.
Een Analytics-property kan worden gekoppeld aan slechts één site en omgekeerd. Als u een nieuwe koppeling tot stand brengt, wordt de bestaande koppeling verwijderd.

Historische gegevens in uw Search Console-rapporten

Search Console bewaart gegevens voor de afgelopen zestien maanden. Als gevolg hiervan bevatten SEO-rapporten in Analytics ook maximaal zestien maanden aan gegevens.

Gegevens van Search Console zijn 48 uur nadat ze door Search Console zijn verzameld, beschikbaar in Search Console en Google Analytics.

Wanneer u gegevens delen inschakelt voor Search Console, zijn historische gegevens van Search Console beschikbaar voor uw rapporten, afhankelijk van de volgende twee factoren:

 • De datum waarop de Google Analytics-weergave is gemaakt
  Een Google Analytics-weergave kan alleen gegevens bevatten vanaf de datum waarop de weergave is gemaakt.
 • De datum en tijd van de siteverificatie in Search Console
  Gegevens zijn 24 uur nadat de site is geverifieerd, beschikbaar.
  Als u eerst de site verifieert en vervolgens een weergave maakt, zijn gegevens beschikbaar vanaf de datum waarop u de weergave heeft gemaakt.
  Als u eerst de weergave maakt en vervolgens de site verifieert, zijn gegevens beschikbaar vanaf het moment dat de site is geverifieerd.

Een voorbeeld:

 • 1 jan: U heeft weergave A gemaakt in Google Analytics.
 • 1 feb: Uw site is geverifieerd in Search Console.
 • 1 mrt: U heeft weergave B gemaakt in Google Analytics.
 • 1 apr: U heeft de optie voor het delen van Search Console-gegevens ingeschakeld.

Dit heeft het volgende resultaat:

 • Weergave A bevat Search Console-gegevens vanaf 1 februari.
 • Weergave B bevat Search Console-gegevens vanaf 1 maart.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen