Felsöka Analytics

Om du har ett problem med Analytics använder du felsökningsverktyget för att identifiera problemet och tänkbara lösningar.

Felsökaren för Google Analytics

Till hur stor hjälp är denna artikel:

Feedbacken har registrerats. Tack!
  • Inte alls till någon hjälp
  • Inte till så stor hjälp
  • Till viss hjälp
  • Till stor hjälp
  • Extremt stor hjälp