Legg til flere dimensjoner i rapportene dine

Alle Google Analytics-rapportene kan bruke et delsett av alle dimensjonene som er tilgjengelige, men bare noen få dimensjoner blir vist automatisk. Du kan tilpasse enkelte av rapportene for å vise flere eller andre dimensjoner.

Finn ut mer om dimensjoner og beregninger, og hvordan du bruker dem i rapportene dine.

Legg til hoveddimensjoner

Alle Google Analytics-rapportene inneholder en hoveddimensjon. Denne dimensjonen inneholder ofte den mest relevante informasjonen for det aktuelle datasettet. I rapporten Nettleser og operativsystem er for eksempel hoveddimensjonen Nettleser. Du kan endre hoveddimensjonen i enkelte rapporter. Du finner en liste over tilgjengelige dimensjoner ovenfor datatabellen i rapportene der dette er mulig. Klikk på et dimensjonsnavn for å endre hoveddimensjonen i rapporten: If available, click the name of a dimension above the data table to see it in the report.


Det er ikke mulig å endre hoveddimensjonen i enkelte rapporter.

Legg til sekundære dimensjoner

Det er også mulig å legge til en sekundær dimensjon i de fleste rapportene. Da blir en ny dimensjon lagt til i rapporten, slik at du kan analysere dataene dine ved å bruke to eller flere dimensjoner. Du kan legge til en sekundær dimensjon i en rapport ved å bruke rullegardinmenyen ovenfor datatabellen. Søk eller bla deg frem til ekstra dimensjoner som er tilgjengelige i en rapport: Use the dropdown to add a second dimension to the report.


Det er ikke mulig å legge til sekundære dimensjoner i enkelte rapporter.