Αλλαγή της κύριας ιδιότητας σε μια αναφορά

Οι Κύριες ιδιότητες εμφανίζονται στην κορυφή του πίνακα δεδομένων σε μια αναφορά Analytics.

Select the primary dimension for a data table.
Κύριες ιδιότητες που μπορείτε να επιλέξετε για έναν πίνακα δεδομένων.

Για να αλλάξετε την κύρια ιδιότητα για έναν πίνακα δεδομένων:

  1. Βρείτε τη λίστα των κύριων ιδιοτήτων πάνω από τον πίνακα δεδομένων.
  2. Κάντε κλικ στην κύρια ιδιότητα που θέλετε να εφαρμόσετε στον πίνακα.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις ιδιότητας και πώς εμφανίζονται σε πίνακες.

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;