Filtre og multikanalstrakter

Du bør se på rapportene dine for multikanalstrakter i et datautvalg som ikke er filtrert. Hvis du bruker et filtrert datautvalg som bare inneholder et delsett av trafikken din, blir konverteringstraktdataene dine ufullstendige og unøyaktige på grunn av øktene som er filtrert ut.

I stedet for å bruke et filtrert datautvalg, kan du bruke konverteringssegmenter, som du finner øverst til venstre i rapportene for multikanalstrakter. Hvis du må bruke et filtrert datautvalg, må du ha følgende punkter i bakhodet.

  • Aldri bruk et datautvalg for å filtrere økter etter kampanje, søkeord, kilde, medium eller innhold. Konverteringstrakter består av interaksjoner med disse kanalene, så du må aldri filtrere basert på dem. Bruk i stedet verktøyet Konverteringssegmenter.
  • Aldri bruk et datautvalg med filtre som gjelder for nettadresser eller sidevisninger. Når sidevisningene filtreres ut, kan det føre til at enkelte økter ikke blir sporet. Du kan spore et klikk hvis minst én av øktens sidevisninger er synlig for Analytics.

    Merk at denne advarselen bare gjelder for inkluderings-/ekskluderingsfiltre. Endringsfiltre som ikke fjerner sidevisninger eller økter, men bare formaterer på nytt eller endrer måten nettadressene blir vist på i rapportene, skal være trygge.
  • Filtre som filtrerer ut alle øktene fra et bestemt sett med brukere – for eksempel som ekskluderer all trafikk fra Paris, Frankrike – er minst problematiske. En bruker blir vanligvis værende på ett geografisk sted. I dette tilfellet må du ekskludere alle øktene fra den aktuelle brukeren. Det er svært lite sannsynlig at denne typen filter fører til feil i konverteringstraktdataene dine. Vær imidlertid oppmerksom på at hvis noen i Paris besøker nettstedet ditt, og deretter besøker nettstedet ditt på nytt mens vedkommende er et annet sted enn i Paris, får du bare en delvis konverteringstrakt for denne personen. Derfor er det best ikke å filtrere i det hele tatt.
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?