Φίλτρα και πολυκαναλικές διοχετεύσεις

Θα πρέπει να εξετάζετε τις αναφορές Πολυκαναλικών διοχετεύσεων σε μη φιλτραρισμένη αναλυτική προβολή. Αν χρησιμοποιείτε φιλτραρισμένη αναλυτική προβολή που περιλαμβάνει μόνο ένα υποσύνολο της επισκεψιμότητάς σας, οι φιλτραρισμένες περίοδοι σύνδεσης θα καταστήσουν τα δεδομένα της διαδρομής μετατροπής ελλιπή και ανακριβή.

Αντί να χρησιμοποιήσετε φιλτραρισμένη αναλυτική προβολή, χρησιμοποιήστε Τμήματα μετατροπής, τα οποία παρέχονται στην επάνω αριστερή πλευρά των αναφορών Πολυκαναλικών διοχετεύσεων. Αν πρέπει να χρησιμοποιήσετε μια φιλτραρισμένη αναλυτική προβολή, έχετε υπόψη τα παρακάτω σημεία.

  • Μη χρησιμοποιείτε ποτέ μια αναλυτική προβολή που φιλτράρει περιόδους σύνδεσης κατά καμπάνια, λέξη-κλειδί, πηγή, μέσο ή περιεχόμενο. Οι διαδρομές μετατροπής αποτελούνται από αλληλεπιδράσεις με αυτά τα κανάλια, συνεπώς δεν θα πρέπει ποτέ να φιλτράρετε με βάση αυτά. Αντίθετα, χρησιμοποιήστε το εργαλείο Τμήματα μετατροπών.
  • Μη χρησιμοποιείτε ποτέ μια αναλυτική προβολή με φίλτρα που εφαρμόζονται σε διευθύνσεις URL ή προβολές σελίδων. Το φιλτράρισμα προβολών σελίδων ενδέχεται να οδηγήσει σε μη παρακολούθηση ορισμένων περιόδων σύνδεσης. Για την παρακολούθηση ενός κλικ, τουλάχιστον μία από τις προβολές σελίδων της περιόδου σύνδεσης πρέπει να είναι ορατή στο Analytics.

    Έχετε υπόψη ότι αυτή η προειδοποίηση ισχύει μόνο για φίλτρα συμπερίληψης/αποκλεισμού. Τα φίλτρα μετασχηματισμού που δεν καταργούν προβολές σελίδων ή περιόδους σύνδεσης, αλλά απλώς αλλάζουν τη μορφοποίηση ή τον τρόπο εμφάνισης των διευθύνσεων URL στις αναφορές, δεν δημιουργούν προβλήματα.
  • Τα φίλτρα που φιλτράρουν όλες τις περιόδους σύνδεσης από ένα συγκεκριμένο σύνολο χρηστών (για παράδειγμα, φίλτρα που αποκλείουν το σύνολο της επισκεψιμότητας από το Παρίσι της Γαλλίας) είναι τουλάχιστον προβληματικά. Συνήθως, ένας χρήστης παραμένει σε μία μόνο γεωγραφική τοποθεσία, συνεπώς, σε αυτήν την περίπτωση θα αποκλείονταν όλες οι περίοδοι σύνδεσης από αυτόν το χρήστη. Αυτό το είδος φίλτρου έχει τη μικρότερη πιθανότητα να προκαλέσει σφάλματα στα δεδομένα διαδρομής μετατροπής. Έχετε υπόψη, ωστόσο, ότι αν κάποιος που ζει στο Παρίσι επισκεφθεί τον ιστότοπό σας και, στη συνέχεια, επισκεφθεί ξανά τον ιστότοπό σας, ενώ ταξιδεύει εκτός Παρισιού, θα λαμβάνατε μόνο εν μέρει τη διαδρομή μετατροπής από αυτό το άτομο. Γι' αυτόν το λόγο, είναι προτιμότερο να μην πραγματοποιείτε καθόλου φιλτράρισμα.
Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;