Konverteringer

Filtre og flerkanaltragte

Du bør se på dine flerkanaltragtrapporter i en ufiltreret profil. Hvis du anvender en filtreret profil, der kun indeholder et undersæt af din trafik, vil de bortfiltrerede besøg gøre dine konverteringsstidata ufuldstændige og unøjagtige.

I stedet for at bruge en filtreret profil, kan du anvende Konverteringssegmenter, som findes øverst til venstre i flerkanaltragtrapporter. Hvis du skal anvende en filtreret profil, skal du være opmærksom på følgende.

  • Brug aldrig en profil, der filtrerer besøg efter kampagne, søgeord, kilde, medium eller indhold. Konverteringsstier består af interaktioner med disse kanaler, og derfor bør du aldrig filtrere på grundlag heraf. Brug i stedet værktøjet Konverteringssegmenter.

  • Brug aldrig en profil med filtre, som anvendes til webadresser eller sidevisninger. Hvis du bortfiltrere sidevisninger, kan det medføre, at nogle besøg ikke bliver sporet. Hvis du vil spore et klik, skal mindst en af besøgets sidevisninger være synlige for Analytics.

    Bemærk, at denne advarsel kun anvendes til inklusions-/eksklusionsfiltre. Transformationsfiltre, der ikke fjerner sidevisninger eller besøg men blot omformaterer eller ændrer den måde, som webadresser vises i rapporter, bør være sikre.

  • Filtre, der bortfiltrere alle besøg fra et bestemt sæt af besøgende – eksempelvis alle besøg fra Paris, Frankrig – er de mindste problematiske. En besøgende bliver typisk på en enkelt geografisk placering, så i dette tilfælde ekskluderer du alle besøg fra denne besøgende. Ved denne type filtre er der mindst mulig risiko for fejl i dine konverteringsstidata. Du skal dog være opmærksom på, at hvis nogen i Paris besøger dit websted og derefter besøger dit websted igen, mens den besøgende er uden for Paris, så har du kun en delvis konverteringssti for den person. Derfor er det bedst slet ikke at anvende filtre.