Skillnaden mellan Google Ads-klick och sessioner, användare, ingångar, sidvisningar och unika sidvisningar i Analytics

Det kan vara lätt att feltolka uppgifterna i ditt Analytics-konto på grund av de många liknande termer som används i de olika rapporterna. I den här artikeln förklaras termerna som oftast leder till frågor.

Innehåll i artikeln:

Klick kontra sessioner

Det finns en viktig skillnad mellan klick (i till exempel Google Ads-rapporter) och sessioner (i till exempel Målgruppsrapporter). I kolumnen Klick i rapporterna anges hur många gånger användare klickade på dina annonser, medan Sessioner anger antalet unika sessioner som dina användare har påbörjat. Det finns flera olika orsaker till varför de här två siffrorna inte stämmer överens:

  • En användare kan klicka flera gånger på din annons. När en person klickar på en annons flera gånger under samma session, registreras flera klick i Google Ads, medan varje separat sidvisning registreras som en session i Analytics. Det här är ett vanligt beteende bland användare som gör prisjämförelser.
  • En användare kan klicka på en annons och vid en senare session gå tillbaka direkt till webbplatsen via ett bokmärke. Länkinformationen från den ursprungliga sessionen behålls i det här fallet, så det enda klicket resulterar i flera sessioner.
  • En användare kan klicka på din annons, men inte låta sidan läsas in i sin helhet utan öppnar en annan sida eller klickar på knappen Stopp i webbläsaren. I det här fallet kan Analytics-spårningskoden inte köras och ingen spårningsinformation skickas till Googles servrar. Google Ads registrerar dock ett klick.
  • För att faktureringen ska bli korrekt filtrerar Google Ads automatiskt bort ogiltiga klick från dina rapporter. Analytics rapporterar dock dessa klick som sessioner till webbplatsen för att visa all trafikdata.

Läs mer om skillnaderna mellan klick och sessioner.

Klick kontra användare

Det finns en betydande skillnad mellan klick (som i Google Ads-rapporter) och användare (som i användarrapporter). I kolumnen Klick i Google Ads-rapporterna visas hur många gånger användare har klickat på dina annonser, medan Användare visar antalet unika användare som har klickat på dina annonser. Det finns flera olika orsaker till varför de här två siffrorna inte stämmer överens:

  • En användare kan klicka flera gånger på din annons. När en person klickar på en annons flera gånger under samma session, registreras flera klick i Google Ads, medan Analytics identifierar en enstaka användare. Det här är ett vanligt beteende bland användare som gör prisjämförelser.
  • En användare kan klicka på din annons, men inte låta sidan läsas in i sin helhet utan öppnar en annan sida eller klickar på knappen Stopp i webbläsaren. I det här fallet kan inte spårningskoden i Analytics köras och skicka uppgifter till Googles servrar, och ingen användare räknas. Google Ads registrerar dock ett klick.
  • För att se till att faktureringen stämmer filtrerar Google Ads automatiskt bort ogiltiga klick från dina rapporter. Analytics rapporterar dock om användarna som klickade på annonser för att kunna presentera fullständig trafikdata.

Sessioner kontra användare

Analytics mäter både sessioner och användare i ditt konto. Med sessioner menas antalet enskilda sessioner som påbörjats av alla användare på din webbplats. Om en användare är inaktiv på din webbplats i 30 minuter eller mer, registreras framtida aktivitet som en ny session. Användare som lämnar din webbplats och återkommer inom 30 minuter räknas som en del av den ursprungliga sessionen.

En användares första session under ett visst datumintervall räknas som en ny session och en ny användare. Samma användares framtida sessioner under den valda tidsperioden räknas som nya sessioner, men inte som nya användare.

Sessioner kontra ingångar

Sessioner räknas från den första träffen i en session medan ingångar räknas från den första sidvisningen i en session. Om den första träffen i sessionen inte är en sidvisning kanske du ser en skillnad mellan antalet sessioner och antalet ingångar.

Sidvisningar kontra unika sidvisningar

En sidvisning definieras som en visning av en sida på din webbplats som spåras via Analytics-spårningskoden. Om användaren uppdaterar sidan räknas detta som en ny sidvisning. Om användaren navigerar till en annan sida och sedan går tillbaka till den ursprungliga sidan, registreras också detta som en ny sidvisning.

En unik sidvisning som visas i rapporten Översikt över innehåll inbegriper alla sidvisningar från samma användare under samma session. En unik sidvisning definieras som antalet sessioner då sidan visades en eller flera gånger.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?