Czym się różnią: kliknięcia w Google Ads, sesje, użytkownicy, wejścia, odsłony i unikalne odsłony w Analytics

Dane na koncie Analytics łatwo jest błędnie zinterpretować ze względu na wiele podobnych określeń występujących w różnych raportach. Ten artykuł zawiera objaśnienia terminów, które najczęściej pojawiają się w pytaniach.

Tematy w tym artykule:

Kliknięcia a sesje

Istnieje zasadnicza różnica między kliknięciami (np. w raportach Google Ads) a sesjami (np. w raportach Odbiorcy). Kolumna Kliknięcia w raportach wskazuje, ile razy reklamy zostały kliknięte przez użytkowników, a Sesje pokazują liczbę unikalnych sesji zainicjowanych przez użytkowników. Liczby te mogą się nie pokrywać z kilku powodów:

  • Użytkownik może wielokrotnie kliknąć reklamę. Gdy ta sama osoba w czasie jednej sesji klika kilka razy tę samą reklamę, Google Ads rejestruje kilka kliknięć, a Analytics rozpoznaje poszczególne odsłony jako jedną sesję. Takie zachowanie jest normalne wśród użytkowników, którzy przed zakupem porównują dostępne oferty.
  • Użytkownik może kliknąć reklamę, a następnie podczas innej sesji powrócić bezpośrednio do witryny za pomocą zakładki. W takim przypadku zostanie zachowana informacja o odesłaniu z pierwszej sesji, z czego wynika, że jedno kliknięcie powoduje wiele sesji.
  • Użytkownik może kliknąć reklamę, ale zatrzymać pełne wczytanie strony, przechodząc na inną stronę lub klikając przycisk Zatrzymaj w przeglądarce. W takiej sytuacji kod śledzenia Analytics nie jest uruchamiany i dane śledzenia nie są wysyłane do serwerów Google. Jednak system Google Ads zarejestruje takie kliknięcie.
  • Aby dokładniej naliczać płatności, system Google Ads automatycznie odfiltrowuje nieprawidłowe kliknięcia i usuwa je z raportów. Jednak w raportach Analytics kliknięcia te są rejestrowane jako sesje w witrynie, co ma na celu ukazanie pełnych danych o ruchu.

Learn more about the różnicach między kliknięciami a sesjami.

Kliknięcia a użytkownicy

Istnieje zasadnicza różnica między kliknięciami (np. w raportach Google Ads) a użytkownikami (np. w raportach Odbiorcy). Kolumna Kliknięcia w raportach wskazuje, ile razy reklamy zostały kliknięte przez użytkowników, a kolumna Użytkownicy pokazuje liczbę unikalnych (deduplikowanych) użytkowników, którzy kliknęli reklamę. Liczby te mogą się nie pokrywać z kilku powodów:

  • Użytkownik może wielokrotnie kliknąć reklamę. Gdy ta sama osoba w czasie jednej sesji klika kilka razy tę samą reklamę, Google Ads rejestruje kilka kliknięć, a Analytics rozpoznaje jednego użytkownika. Takie zachowanie jest normalne wśród użytkowników, którzy przed zakupem porównują dostępne oferty.
  • Użytkownik może kliknąć reklamę, ale zatrzymać pełne wczytanie strony, przechodząc na inną stronę lub klikając przycisk Zatrzymaj w przeglądarce. W takiej sytuacji kod śledzenia Analytics nie jest uruchamiany, dane śledzenia nie są wysyłane do serwerów Google, a użytkownik nie jest liczony. Jednak system Google Ads zarejestruje takie kliknięcie.
  • Aby dokładniej naliczać płatności, system Google Ads automatycznie odfiltrowuje nieprawidłowe kliknięcia i usuwa je z raportów. Jednak w raportach Analytics użytkownicy, którzy kliknęli reklamę, są rejestrowani, co ma na celu ukazanie pełnych danych o ruchu.

Sesje a użytkownicy

Analytics rejestruje na koncie zarówno liczbę sesji, jak i użytkowników. Sesje oznaczają liczbę pojedynczych sesji zainicjowanych przez wszystkich użytkowników witryny. Jeśli użytkownik będzie nieaktywny w witrynie przez co najmniej 30 minut, jego dalsza aktywność zostanie przypisana do nowej sesji. Użytkownicy, którzy opuszczą witrynę i powrócą do niej przed upływem 30 minut, zostaną przypisani do pierwotnej sesji.

Sesja początkowa użytkownika w dowolnym zakresie dat jest rejestrowana jako dodatkowa sesja dodatkowego użytkownika. Wszystkie przyszłe sesje tego użytkownika w wybranym okresie zostaną policzone jako dodatkowe sesje, ale nie zostanie zarejestrowany dodatkowy użytkownik.

Sesje a wejścia

Liczba sesji zwiększa się z każdym pierwszym działaniem odnotowanym w ramach sesji, podczas gdy liczba wejść rośnie z każdym zarejestrowanym w ramach sesji pierwszym działaniem, które jest odsłoną. Jeśli pierwszym działaniem odnotowanym dla danej sesji nie jest odsłona może wystąpić rozbieżność między liczbą sesji i wejść.

Odsłony a unikalne odsłony

Odsłona to wyświetlenie strony w witrynie śledzonej przez kod śledzenia usługi Analytics. Jeśli użytkownik ponownie załaduje stronę, zostanie to zarejestrowane jako kolejna odsłona. Jeśli użytkownik przejdzie na inną stronę, a następnie wróci na stronę oryginalną, kolejna odsłona również zostanie zarejestrowana.

Unikalne odsłony (np. w raporcie Najlepsza treść), obejmują wszystkie odsłony wygenerowane przez tego samego użytkownika podczas tej samej sesji. Unikalne odsłony odzwierciedlają liczbę sesji, podczas których dana strona została wyświetlona co najmniej raz.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?