Het verschil tussen Google Ads-klikken, sessies, gebruikers, instappunten, paginaweergaven en unieke paginaweergaven in Analytics

De gegevens in uw Google Analytics-account kunnen gemakkelijk verkeerd worden geïnterpreteerd vanwege de verschillende termen die in de rapporten worden gebruikt. In dit artikel worden de termen uitgelegd die voor de meeste vragen zorgen.

In dit artikel vindt u informatie over het volgende:

Klikken en sessies

Er is een belangrijk verschil tussen klikken (zoals in uw Google Ads-rapporten) en sessies (zoals in uw Doelgroep-rapporten). De kolom Klikken in uw rapporten geeft aan hoe vaak er op uw advertenties is geklikt door gebruikers, terwijl Sessies aangeeft hoeveel unieke sessies er zijn gestart door uw gebruikers. Als deze twee aantallen niet overeenkomen, kunnen daar verschillende oorzaken voor zijn:

  • Een gebruiker kan meerdere keren op uw advertentie klikken. Wanneer iemand meerdere keren in dezelfde sessie op een advertentie klikt, registreert Google Ads meerdere klikken, terwijl Google Analytics de verschillende paginaweergaven als één sessie ziet. Dit gedrag komt veel voor bij gebruikers die prijzen willen vergelijken.
  • Een gebruiker kan op een advertentie klikken en later tijdens een andere sessie rechtstreeks terugkeren naar de site via een bladwijzer. In dat geval wordt de verwijzingsinformatie van de oorspronkelijke sessie bewaard, zodat die ene klik resulteert in meerdere sessies.
  • Een gebruiker kan op uw advertentie klikken, maar de pagina niet volledig laten laden, omdat hij naar een andere pagina gaat of in de browser op de knop Stoppen klikt. In dat geval kan de trackingcode van Google Analytics niet worden uitgevoerd en worden er geen conversiegegevens naar de Google-servers verzonden. Google Ads registreert echter wel een klik.
  • Ongeldige klikken worden door Google Ads automatisch uit uw rapporten gefilterd om ervoor te zorgen dat de facturering nauwkeurig verloopt. In Google Analytics worden deze klikken echter gerapporteerd als sessies aan uw website om de verkeersgegevens volledig weer te geven.

Meer informatie over de verschillen tussen klikken en sessies.

Klikken en gebruikers

Er is een belangrijk verschil tussen klikken (zoals in Google Ads-rapporten) en gebruikers (zoals in doelgroeprapporten). In de kolom Klikken van Google Ads-rapporten ziet u hoe vaak gebruikers op uw advertenties hebben geklikt, terwijl Gebruikers het aantal unieke (gededupliceerde) gebruikers aangeeft dat op uw advertenties heeft geklikt. Als deze twee aantallen niet overeenkomen, kunnen daar verschillende oorzaken voor zijn:

  • Een gebruiker kan meerdere keren op uw advertentie klikken. Wanneer iemand tijdens een sessie meerdere keren op dezelfde advertentie klikt, registreert Google Ads meerdere klikken, terwijl Analytics alleen de gebruiker telt. Dit gedrag komt veel voor bij gebruikers die prijzen willen vergelijken.
  • Een gebruiker kan op uw advertentie klikken, maar de pagina niet volledig laten laden, omdat hij naar een andere pagina gaat of in de browser op de knop Stoppen klikt. In dat geval kan de trackingcode van Google Analytics niet worden uitgevoerd en worden er geen trackinggegevens naar de Google-servers verzonden. Er wordt dan ook geen gebruiker geregistreerd. Google Ads registreert echter wel een klik.
  • Ongeldige klikken worden door Google Ads automatisch uit uw rapporten gefilterd om ervoor te zorgen dat de facturering nauwkeurig verloopt. Voor de weergave van een volledige set verkeersgegevens rapporteert Google Analytics echter alle gebruikers die op een advertentie hebben geklikt.

Sessies en gebruikers

In Google Analytics worden zowel sessies als gebruikers in uw account gemeten. Sessies staan voor het aantal afzonderlijke sessies dat door alle gebruikers op uw site is gestart. Als een gebruiker gedurende 30 minuten of langer inactief is op uw site, wordt nieuwe activiteit gerekend als een nieuwe sessie. Als gebruikers uw site verlaten en binnen 30 minuten terugkeren, wordt dit tot de oorspronkelijke sessie gerekend.

De oorspronkelijke sessie van de gebruiker binnen een bepaalde periode wordt beschouwd als een extra sessie en een extra gebruiker. Toekomstige sessies van dezelfde gebruiker tijdens de aangegeven periode worden geteld als extra sessies, maar niet als extra gebruikers.

Sessies en instappunten

Het aantal sessies neemt toe bij de eerste hit van een sessie, terwijl het aantal instappunten toeneemt bij de eerste paginaweergavehit van een sessie. Als de eerste hit van de sessie geen paginaweergave is, ontstaat er mogelijk een verschil tussen het aantal sessies en het aantal instappunten.

Paginaweergaven en unieke paginaweergaven

Een paginaweergave wordt gedefinieerd als de weergave van een pagina van uw site die wordt bijgehouden door de trackingcode van Google Analytics. Als een gebruiker een pagina opnieuw laadt wanneer hij deze pagina heeft bereikt, wordt dit gerekend als een extra paginaweergave. Ook als een gebruiker naar een andere pagina gaat en vervolgens terugkeert naar de oorspronkelijke pagina, wordt er een tweede paginaweergave vastgelegd.

Voor een unieke paginaweergave, zoals in het rapport Inhoudsoverzicht, worden de paginaweergaven verzameld die worden gegenereerd door dezelfde gebruiker tijdens dezelfde sessie. Een unieke paginaweergave staat voor het aantal sessies waarin deze pagina één keer of meerdere keren is weergegeven.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen