Diferència entre clics a Google Ads i sessions, usuaris, entrades, nombre de pàgines vistes i nombre de pàgines vistes úniques a Analytics

És fàcil que les dades del compte d'Analytics s'interpretin erròniament, perquè s'utilitzen molts termes semblants en informes diferents. En aquest article s'expliquen els termes que acostumen a ser objecte de confusió.

Contingut de l'article:

Clics i sessions

Cal fer una distinció important entre els clics (com ara els que veieu als informes de Google Ads) i les sessions (com ara les que veieu als informes Públic). La columna Clics dels informes indica la quantitat de vegades que els usuaris han fet clic als anuncis, mentre que la columna Sessions indica el nombre de sessions úniques que han iniciat els usuaris. Hi pot haver diverses raons per les quals aquestes dues dades no coincideixen:

  • Un usuari pot fer clic en un anunci diverses vegades. Si ho fa durant la mateixa sessió, Google Ads registra uns quants clics, mentre que Google Analytics compta totes les pàgines visualitzades com una sola sessió. Aquest comportament és habitual entre els usuaris que comparen productes per comprar.
  • Un usuari pot fer clic en un anunci i, més tard, durant una altra sessió, tornar directament al lloc a través d'una adreça d'interès. La informació de referència de la primera sessió es conserva en aquest cas, i l'únic clic genera diverses sessions.
  • Un usuari pot fer clic en un anunci però impedir que la pàgina es carregui del tot si navega a una altra pàgina o fa clic al botó Atura del navegador. En aquest cas, el codi de seguiment d'Analytics no espot executar ni enviar les dades de seguiment als servidors de Google. Tanmateix, Google Ads registra igualment un clic.
  • Per garantir una facturació més precisa, Google Ads filtra de manera automàtica els clics no vàlids dels informes. No obstant això, Analytics registra aquests clics com a sessions al lloc web per mostrar el conjunt complet de dades de trànsit.

Obteniu més informació sobre les diferències entre els clics i les sessions.

Clics i usuaris

Cal fer una distinció important entre els clics (com ara els que veieu als informes de Google Ads) i els usuaris (com ara els que veieu als informes Públic). La columna Clics dels informes de Google Ads indica la quantitat de vegades que els usuaris han fet clic als anuncis, mentre que la columna Usuaris indica el nombre d'usuaris únics (sense duplicacions) que han fet clic als anuncis. Hi pot haver diverses raons per les quals aquestes dues dades no coincideixen:

  • Un usuari pot fer clic en un anunci diverses vegades. Si ho fa durant la mateixa sessió, Google Ads registra uns quants clics, mentre que Google Analytics el reconeix com un únic usuari. Aquest comportament és habitual entre els usuaris que comparen productes per comprar.
  • Un usuari pot fer clic en un anunci però impedir que la pàgina es carregui del tot si navega a una altra pàgina o fa clic al botó Atura del navegador. En aquest cas, el codi de seguiment d'Analytics no pot executar ni enviar dades de seguiment als servidors de Google i, per tant, no es comptabilitza cap usuari. Tanmateix, Google Ads registra igualment un clic.
  • Per garantir una facturació més precisa, Google Ads filtra de manera automàtica els clics no vàlids dels informes. En canvi, Analytics inclou als informes tots els usuaris que han fet clic als anuncis per tal de mostrar les dades de trànsit completes.

Sessions i usuaris

Analytics mesura tant les sessions com els usuaris del compte. La columna Sessions indica el nombre de sessions concretes que han iniciat tots els usuaris del lloc. Si un usuari està inactiu al lloc durant 30 minuts o més, qualsevol activitat futura que hi realitzi s'atribuirà a una sessió nova. Els usuaris que marxin del lloc i hi tornin abans no transcorrin 30 minuts es comptaran com a part de la sessió inicial.

La sessió inicial generada per un usuari durant un interval de dates determinat es considera una sessió addicional i un usuari addicional. Les altres sessions que iniciï el mateix usuari durant el període de temps seleccionat es comptaran com a sessions addicionals, però no com a usuaris addicionals.

Sessions i entrades

El nombre de sessions s'incrementa amb la primera visita de la sessió, mentre que el nombre d'entrades ho fa amb la primera visita del nombre de pàgines vistes de la sessió. Si la primera visita de la sessió no és un nombre de pàgines vistes, pot ser que el nombre de sessions no coincideixi amb el nombre d'entrades.

Nombre de pàgines vistes i nombre de pàgines vistes úniques

Una pàgina vista fa referència a una visita de pàgina al vostre lloc de la qual s’està fent el seguiment amb el codi de seguiment d’Analytics. Si un usuari torna a carregar la pàgina després que s'hagi carregat per complet, comptarà com una pàgina vista addicional. Si un usuari navega per una pàgina diferent i després torna a la pàgina original, també es registrarà una segona pàgina vista.

Una pàgina vista única, tal com es mostra a l'informe Visió general del contingut, integra les pàgines vistes que ha generat el mateix usuari durant una única sessió. Una pàgina vista única representa el nombre de sessions durant les quals s'ha visitat aquesta pàgina com a mínim una vegada.

Ha estat útil?
Com ho podem millorar?

Necessites més ajuda?

Inicia la sessió per obtenir opcions d'assistència addicionals que et permetin resoldre el problema ràpidament

true
Trieu un itinerari d'aprenentatge propi

Consulteu google.com/analytics/learn, un recurs nou per ajudar-vos a treure el màxim profit de Google Analytics 4. El lloc web nou inclou vídeos, articles i fluxos guiats, i proporciona enllaços a Discord, al blog, al canal de YouTube i al repository de GitHub de Google Analytics.

Comenceu a aprendre avui mateix!

Cerca
Esborra la cerca
Tanca la cerca
Aplicacions de Google
Menú principal
true
Cerca al Centre d'ajuda
true
true
true
true
true
69256