Vytvoření a použití seskupení kanálů vícekanálových cest

Štítky kanálů, které se zobrazují v přehledech Vícekanálové cesty (Placené vyhledávání, Neplacené vyhledávání, Sociální síť atd.) jsou ve výchozím nastavení definovány jako součást seskupení kanálů MCF. Pokud máte na analýzu konkrétní požadavky, můžete vytvořit vlastní seskupení kanálů a ke každému přiřadit vlastní sadu štítků. Potřeby většiny analytiků však dokáží uspokojit i štítky seskupení kanálů MCF.

Dimenze pro Campaign Manager, Display & Video 360 a Search Ads 360 nejsou k dispozici ve výchozích seskupeních kanálů. Můžete je však využít ve vámi vytvořených vlastních seskupeních.

Obsah tohoto článku:

Zobrazení definic výchozích štítků (tj. seskupení kanálů MCF)

Chcete-li zjistit, jak jsou v seskupení kanálů MCF definovány výchozí štítky (např. Sociální síť), postupujte takto:

 1. V přehledu Nejčastější konverzní trasy nebo Asistovaná konverze zvolte položku Seskupení kanálů jako primární dimenzi a vyberte možnost Kopírovat šablony seskupení kanálů MCF.
 2. Chcete-li zobrazit definici štítku, klikněte na ikonu Upravit (tužka).
 3. Až definici štítku zkontrolujete, klikněte na odkaz Zrušit.

V části Informace o kanálech MCF (a v seskupení kanálů MCF) můžete také zkontrolovat definice kanálů.

Jak seskupení kanálů fungují

Seskupení kanálů je sada štítků, kde je každý štítek použit pro kanál nebo skupinu kanálů, které chcete zobrazit v přehledech. Příklad: Seskupení kanálů MCF je předdefinované seskupení kanálů.

Jaké kanály patří k jakým štítkům, určíte při definování seskupení kanálů. Příklady seskupení kanálů, které můžete definovat:

Pravidla jsou interpretována v pořadí, ve kterém byla definována, a každé seskupení kanálů musí obsahovat alespoň jeden štítek. Kanály, které nejsou zahrnuty do prvního pravidla (tj. prvního štítku) přejdou do druhého pravidla (je-li k dispozici). Kanály, které nejsou zahrnuty do druhého pravidla (tj. druhého štítku), přejdou do třetího pravidla (je-li k dispozici). Kanály zbylé po uplatnění všech pravidel, budou označeny záložním štítkem jiné.

Použití vlastního seskupení kanálů v přehledu

Přehledy Souhrn, Nejčastější konverzní trasy a Počet asistovaných konverzí ve výchozím nastavení používají seskupení kanálů MCF. V přehledech Nejčastější konverzní trasy a Asistované konverze však můžete použít jakákoli vlastní seskupení kanálů, která sami vytvoříte.

Chcete-li použít vlastní seskupení kanálů, zvolte na položku Seskupení kanálů jako primární dimenzi a vyberte vlastní seskupení kanálů, které chcete použít.

Vlastní seskupení kanálů nemění vaše data. Pouze vám umožňují označit kanály pomocí štítků a shrnout je při prohlížení přehledu.

U vlastních seskupení kanálů v přehledech vícekanálových cest nemusí být dostupné údaje o nákladech.

Vytvoření vlastního seskupení kanálů

Pokud chcete vytvořit vlastní seskupení kanálů, můžete zkopírovat seskupení kanálů MCF a použít hod jako šablonu, která vám pomůže začít. Nové seskupení kanálů můžete také vytvořit od začátku. Můžete vytvořit libovolný počet vlastních seskupení kanálů.

Vytvoření nového vlastního seskupení kanálů:

 1. V přehledu Nejčastější konverzní trasy nebo Asistované konverze zvolte položku Seskupení kanálů jako primární dimenzi a vyberte možnost Vytvořit vlastní seskupení kanálů.
 2. Zadejte název seskupení kanálů.
 3. Klikněte na možnost Definovat nový kanál u každého štítku, který se má zobrazovat v přehledech. Chcete-li například seskupit veškerou návštěvnost z vyhledávání a označit ji štítkem Vyhledávání, vytvořte pravidlo s následujícími podmínkami:

  (Medium contains cpc) OR (Medium contains organic)
 4. Kliknutím na tlačítko Hotovo uložte všechny definice kanálů.
 5. Až přidáte všechna pravidla, klikněte na tlačítko Uložit.

Kopírování, sdílení nebo mazání vlastních seskupení kanálů

Po vytvoření a uložení vlastního seskupení kanálů ho můžete zkopírovat, smazat, přímo sdílet s ostatními nebo ho sdílet v galerii řešení.

Pokud seskupení sdílíte, budou sdíleny pouze informace o konfiguraci. Vaše data zůstanou utajena. Přečtěte si další informace o sdílení podkladů. Naleznete zde i pokyny, jak sdílet několik vlastních kanálů najednou.

Vlastní seskupení kanálů můžete také smazat nebo kopírovat. Vlastní seskupení, které chcete kopírovat, můžete použít jako základ pro vytvoření dalšího vlastního seskupení.

Chcete-li vlastní seskupení kanálů kopírovat, sdílet nebo smazat:

 1. Přihlaste se ke svému účtu Analytics.
 2. Klikněte na možnost Správce.
 3. Přejděte do požadovaného výběru dat.
 4. Ve sloupci Výběr dat klikněte na položku Vlastní seskupení kanálů.
 5. V rozbalovací nabídce Akce vyberte možnost Kopírovat, Sdílet nebo Smazat.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory