Bestemmings-URL's voor Google Ads

In dit rapport worden de URL's weergegeven waar gebruikers vanuit uw Google Ads-advertenties naartoe worden geleid, samen met de eventuele campagnetagging in die URL's.

Dit rapport fungeert uitsluitend voor Google Ads-verkeer als bestemmingspaginarapport. Aan de hand van de verzamelde gegevens kunt u vaststellen welke pagina's de meeste interesse van gebruikers wekken, en gebruikers aansporen de gewenste conversies te genereren.

Geef het rapport weer op Advertentiedistributienetwerk om na te gaan welke distributiemethoden (bijvoorbeeld Google Zoeken of het inhoudsnetwerk) het meest effectief zijn. Als u overal dezelfde advertenties weergeeft en uw advertenties presteren opvallend minder in een bepaald netwerk, kunt u overwegen om voor dat netwerk andere advertenties te gebruiken of de nodige tijd te besteden aan het afstemmen van de advertenties op het betreffende netwerk.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?