Kampanjer

Om kampanjer

Når du betaler for kampanjer (AdWords-kampanjer og andre kampanjetyper), ønsker du å vite hvordan de fungerer: hvor mange besøkende de får inn og hvor mye penger de besøkende bruker.

Hvis du finner ut at en kampanje får inn mange besøkende, men mange av dem forlater etter å ha vist bare én side (avvisning) eller ser på en rekke sider, men konverterer ikke, kan du ha et problem med destinasjonssiden tilknyttet denne kampanjen, eller med sider tilkoblet fra destinasjonssiden. Det kan være skurrende grafisk ikonsekvens mellom kampanjeannonser og destinasjonssiden som disse annonsene dirigerer trafikk til, eller budskapet eller innholdet på destinasjonssiden, og det kan hende at tilkoblede sider ikke stemmer overens med kampanjen. Du kan hende at du kjører en svært spesifikk kampanje, men i stedet for å levere besøkende direkte til siden for dette produktet, leverer du dem til startsiden og tvinger dem til å gå gjennom nettstedet på leting etter den bestemte biten med informasjon de kom for.

Hvis du kjører den samme kampanjen via flere kilder (f.eks. Google, Yahoo, Bing), kan du se på dataene etter Kampanje, og legge til den sekundære dimensjonen Kilde, slik at du kan sammenligne resultatene fra de forskjellige kildene side ved side. Hvis du oppdager lav produktivitet fra en bestemt kilde, kan du prøve en annen kampanje der, eller fordele kampanjeutgiftene på nytt til mer lønnsomme kilder.

Siden Kampanjer-rapporten inkluderer alle besøk (fra kampanjer og fra andre kilder), kan du se en rekke besøk hvor kampanjen vises som (ikke angitt). Mesteparten av disse er besøk som ikke har noen kampanjemerking. Noen av disse kan være fra AdWords-kampanjer som inneholder feil i merkingen (se AdWords-kampanjer hvis du vil ha mer informasjon). Du kan fjerne denne statistikken ved hjelp av Søk-alternativet over tabellen, og angi parameterne til Utelat eksakt samsvar for kampanje (ikke angitt).