Om kampanjer

Når du betaler for kampanjer (AdWords-kampanjer og andre kampanjetyper), ønsker du å vite hvordan de fungerer: hvor mange besøkende de får inn og hvor mye penger de besøkende bruker.

Hvis du ser at en kampanje får inn mange besøkende, men mange av dem forlater nettstedet etter å ha sett på bare én side (avvisning) eller etter å ha sett på en rekke sider, men ikke genererer konverteringer, kan det ha oppstått et problem med landingssiden som er tilknyttet den aktuelle kampanjen, eller med sidene det kobles til fra landingssiden. Det kan ha oppstått grafisk ikonsekvens mellom kampanjeannonsene dine og landingssiden din som det dirigeres trafikk til via disse annonsene. Det kan også hende at budskapet eller innholdet på landingssiden og de tilkoblede sidene ikke samsvarer med kampanjen din. Det kan hende at du kjører en svært spesifikk kampanje, men i stedet for at brukerne sendes direkte til siden for dette produktet, sendes de til startsiden. Da blir de tvunget til å navigere gjennom nettstedet ditt på leting etter den informasjonen de opprinnelig ønsket å finne.

Hvis du kjører den samme kampanjen via flere kilder (f.eks. Google, Yahoo, Bing), kan du se på dataene etter Kampanje, og legge til den sekundære dimensjonen Kilde. Da kan du sammenligne resultatene fra de forskjellige kildene side ved side. Hvis du oppdager at en bestemt kilde har lav produktivitet, kan du prøve en annen kampanje der, eller fordele kampanjebudsjettet ditt på nytt til de mest lønnsomme kildene.

Ettersom Kampanjer-rapporten inneholder informasjon om all trafikken (fra kampanjene og fra de andre kildene), kan det hende du ser en rekke besøk der kampanjen blir vist som (ikke angitt). Mesteparten av disse besøkene mangler kampanjetagging. Noen av dem kan være fra AdWords-kampanjer som har taggingsfeil (se AdWords-kampanjene hvis du ønsker mer informasjon). Du kan fjerne denne statistikken ved å bruke Søk-alternativet ovenfor tabellen, og velge innstillingen Utelat eksakt samsvar for kampanje (ikke angitt) for parameterne.

Hvor nyttig er denne artikkelen for deg:

Tilbakemeldingen er registrert. Takk skal du ha.
  • Svært unyttig
  • Ikke særlig nyttig
  • Litt nyttig
  • Svært nyttig
  • Ekstremt nyttig