Trafikk

Søkeoversikt

Denne informasjonen gjelder for rapportene Organisk søketrafikk og Betalt søketrafikk. Betalte søk inkluderer AdWords-trafikk samt betalt trafikk fra andre søkemotorer.

Denne rapporten presenterer en oversikt over organisk kontra betalt søketrafikk (Trafikktype) samt søkemotorene og kampanjene (Kilde) som sender trafikk.

Organisk søk fører ofte langt mer trafikk til nettstedet sammenlignet med betalt søk, men ved hjelp av denne rapporten kan du kontrollere kvaliteten på trafikken for hver enkelt metode. Hvis du for eksempel ser på Nettstedbruk-statistikken, kan du se at organisk søk leverer 20 til 30 ganger flere besøkende, men disse besøkende ser bare på halvparten så mange sider og har dobbel så stor avvisningsfrekvens. Når du ser på Netthandel-statistikken, kan du se at besøkende fra betalt søk har en mye høyere transaksjonsfrekvens, i tillegg til en høyere gjennomsnittlig verdi per transaksjon og en høyere kroneverdi per besøk. Hvis du finner ut at besøkende som ankommer via betalt søk, representerer kunder som er verdt mye mer, kan dette tale for å investere mer i betalt søk.

Du kan teste om betalt søk bidrar til nivået på og den typen trafikk du ønsker ved å samle inn data fra perioder når du kjører betalte søkeannonser og sammenligne det med dataene fra perioder når du ikke kjører disse annonsene. Du kan også eksperimentere med å aktivere og deaktivere AdWords-søkeord for å se om det resulterer i endring i trafikken.

Se på forskjellige søkemotorer (kilder) som leder trafikk til nettstedet ditt for å finne ut hvor du ønsker å investere ressursene. Hvis du for eksempel får et overveldende antall besøkene og svært store inntekter fra en bestemt søkemotor, er det en åpenbar kilde til lønnsom trafikk og et område der du kan ønske å gjøre ytterligere investeringer. Men du kan også finne en annen søkemotor som bare leverer noen få besøkende, men som representerer en svært høy Verdi per besøk. I det siste tilfellet kan det være lurt å øke kostnadene til denne søkemotoren for å føre flere besøkende med høy verdi til nettstedet ditt.