Trafikk

All trafikk

Denne rapporten gir deg statistikk for besøkende etter:

  • Kilde: Søkemotoren eller henvisningsdomenet som trafikken til nettstedet kom fra. For eksempel google (søkemotor) eller google.no (domene). Direkte trafikk som ikke kommer fra søkemotorresultater eller en henvisningskobling i et domene, identifiseres som (direct).

  • Medium: Typen nettinnhold som inneholdt koblingen til nettstedet. Når trafikken for eksempel kommer fra koblinger i organiske søkeresultater, identifiseres mediet som organisk. Når trafikken kommer fra koblinger i bannerannonser, identifiseres mediet som banner. Mediet for direkte trafikk der det ikke vises hvor koblingen kommer fra, identifiseres som (none).

Når du forstår opprinnelsen for trafikk til nettstedet, hjelper det deg med å ta beslutninger om hvor du skal fokusere annonseringen og sette inn tiltak for nettstedoptimalisering.

Hvis du for eksempel bruker AdWords, men ser at størsteparten av trafikken fremdeles kommer fra organiske søkeresultater eller fra et bestemt sett med bransjeblogger, må du kanskje utforme AdWords-kampanjen på nytt for å få med en større målgruppe, arbeide med et større dagsbudsjett eller bruke et høyere CPC-bud (cpc, kostnad per klikk).

Hvis du opplever et høyt trafikkvolum, men først og fremst av nye besøkende med høy avvisningsfrekvens (f.eks. førstegangsbesøkende som bare ser på én side), må du kanskje kontrollere om annonsene dine reflekterer nettstedsinnholdet på riktig måte eller om nettstedinnholdet lever opp til det som blir lovet i annonsene.

Bruk fanen Netthandel for å se inntektene og transaksjonene som er knyttet til trafikkildene. Disse beregningene viser situasjoner som:

  • Stor trafikk, men lite inntekter fra en kilde (kjører du feil annonser, eller tilbyr du ikke produkter som er aktuelle for disse besøkende?)

  • Et begrenset antall besøk fra en kilde, men med et høyt antall transaksjoner og en høy gjennomsnittsverdi per transaksjon (noe som indikerer et potensielt lønnsomt marked som ikke er utnyttet fullt ut).

Du kan undersøke direkte trafikk nærmere i rapporten Direkte trafikk, der du kan se trafikk etter destinasjonsside på nettstedet ditt.

Du kan undersøke henvisningstrafikk nærmere i rapporten Henvisningstrafikk, der du kan se hvilke domener trafikken henvises til nettstedet fra.