Oversikt

Rask oversikt over trafikkildeberegninger. Du kan se på besøk fra den siste måneden (stolpediagram), alle trafikkilder etter prosent (sektordiagram) og beregninger for de ulike dimensjonene i tabellen.

Klikk på en dimensjon for å se de relevante beregningene. For hver enkelt beregning vises antall og prosentandel av besøk.

Var denne artikkelen nyttig?
Hvordan kan vi forbedre den?