Oversikt

Rask oversikt over trafikkildeberegninger. Du kan se på besøk fra den siste måneden (stolpediagram), alle trafikkilder etter prosent (sektordiagram) og beregninger for de ulike dimensjonene i tabellen.

Klikk på en dimensjon for å se de relevante beregningene. For hver enkelt beregning vises antall og prosentandel av besøk.

Hvor nyttig er denne artikkelen for deg:

Tilbakemeldingen er registrert. Takk skal du ha.
  • Svært unyttig
  • Ikke særlig nyttig
  • Litt nyttig
  • Svært nyttig
  • Ekstremt nyttig