Oversigt

En hurtig oversigt over trafikkildedata. Du kan se besøg i løbet af den sidste måned (linjediagram), alle trafikkilder efter procentdel (cirkeldiagram) og data for flere dimensioner i tabellen:

Klik på hver enkelt dimension for at se de relevante data. For de enkelte data kan du se optælling og procent af besøgene.

Var denne artikel nyttig?
Hvordan kan vi forbedre siden?