Oversigt

En hurtig oversigt over trafikkildedata. Du kan se besøg i løbet af den sidste måned (linjediagram), alle trafikkilder efter procentdel (cirkeldiagram) og data for flere dimensioner i tabellen:

Klik på hver enkelt dimension for at se de relevante data. For de enkelte data kan du se optælling og procent af besøgene.

Hvor nyttig er denne artikel:

Feedback registreret. Tak.
  • Slet ikke nyttig
  • Ikke særligt nyttig
  • Nogenlunde nyttig
  • Meget nyttig
  • Yderst nyttig