[GA4] Počet hodnôt

Počet hodnôt predstavuje počet jedinečných hodnôt priradených dimenzii.

Niektoré dimenzie majú pevný počet jedinečných hodnôt. Napríklad dimenzia Zariadenie môže mať maximálne tri hodnoty: počítač, tablet a mobil. V tomto príklade je počet hodnôt dimenzie Zariadenie na úrovni tri.

Iné dimenzie, napríklad Identifikátor položky, Cesta k stránke alebo Umiestnenie stránky, môžu mať viac možných jedinečných hodnôt. Weby a aplikácie v priestore elektronického obchodu môžu mať státisíce položiek. Weby môžu mať státisíce jedinečných stránok. Očakáva sa, že tieto dimenzie budú mať vysoký počet hodnôt.

Dimenzie s vysokým počtom hodnôt

Dimenzie s vysokým počtom hodnôt sú dimenzie s viac ako 500 jedinečnými hodnotami za jeden deň. Dimenzie s vysokým počtom hodnôt zvyšujú počet riadkov v reporte. Tým narastá pravdepodobnosť, že report dosiahne limit riadkov, čo spôsobí, že sa údaje nad rámec tohto limitu zlúčia do riadka (other).

Dimenzie s vysokým počtom hodnôt by ste mali používať iba vtedy, keď sú zhromaždené informácie pre firmu potrebné, pretože tieto dimenzie môžu rýchlejšie spôsobiť, že reporty dosiahnu limit riadkov.

Poznámka: Google Analytics 4 nemá limit počtu hodnôt pre jednotlivé dimenzie. Vlastníctva môžu mať dimenzie s ľubovoľným počtom hodnôt, ale keď používate dimenzie s vysokým počtom hodnôt, nezabudnite sa oboznámiť s osvedčenými postupmi nastavenia vlastnej dimenzieosvedčenými postupmi, ktoré vám pomôžu vyhnúť sa zobrazovaniu riadka (iné).
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Vyskúšajte tieto ďalšie kroky:

true
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
5845455737387076634
true
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
true
true
true
true
69256