คุณค่าของการวิเคราะห์ข้อมูลดิจิทัล

ในด้านการตลาด Funnel การซื้อจะแสดงขั้นตอนต่างๆ ของการมีส่วนร่วมของลูกค้า Funnel การซื้อขั้นพื้นฐานประกอบด้วย

  • การได้ผู้ใช้ใหม่รวมถึงการสร้างการรับรู้และดึงดูดความสนใจของผู้ใช้
  • ลักษณะการทํางานคือเมื่อผู้ใช้มีส่วนร่วมกับธุรกิจของคุณ
  • Conversion เกิดขึ้นเมื่อผู้ใช้เป็นลูกค้าและทําธุรกรรมกับธุรกิจของคุณ

กระบวนการนี้อาจวัดได้ยากสําหรับทางออฟไลน์ แต่ในโลกออนไลน์ เราสามารถวัดผล Funnel ในด้านต่างๆ ได้โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลดิจิทัล เราสามารถติดตามพฤติกรรมออนไลน์ที่นําไปสู่การซื้อ และใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับวิธีเข้าถึงลูกค้าใหม่และลูกค้าเดิม

การวิเคราะห์ข้อมูลดิจิทัลในทางปฏิบัติ

ลองนึกถึงร้านค้าออนไลน์ เช่น Google Merchandise Store หน้านี้อาจมีเป้าหมายขายเสื้อยืดเพิ่ม การใช้การวิเคราะห์ข้อมูลดิจิทัลจะช่วยให้ร้านค้าสามารถรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากแคมเปญการโฆษณาออนไลน์ของตนเพื่อดูว่าแคมเปญใดมีประสิทธิภาพมากที่สุดและขยายการทําการตลาดเหล่านั้น

เช่น ร้านค้าสามารถวิเคราะห์ข้อมูลยอดขายทางภูมิศาสตร์เพื่อทําความเข้าใจว่าผู้ใช้ในสถานที่หนึ่งๆ ซื้อเสื้อจํานวนมากหรือไม่ และหากซื้อ ร้านค้าอาจลงแคมเปญการโฆษณาเพิ่มเติมในพื้นที่เหล่านั้น นอกจากนี้ ร้านค้ายังใช้ข้อมูลวิเคราะห์เพื่อทําความเข้าใจความคืบหน้าของผู้ใช้ผ่านรถเข็นช็อปปิ้งออนไลน์ได้อีกด้วย หากสังเกตเห็นว่าผู้ใช้มีปัญหากับขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งบนเว็บไซต์ ร้านค้าก็ทําการเปลี่ยนแปลงในเว็บไซต์เพื่อแก้ไขปัญหาได้

ธุรกิจประเภทต่างๆ ใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์ข้อมูลดิจิทัลได้ ดังนี้

  • ผู้เผยแพร่โฆษณาสามารถใช้เพื่อสร้างกลุ่มเป้าหมายที่ภักดีและมีส่วนร่วมสูง และเพื่อให้โฆษณาในเว็บไซต์สอดคล้องกับความสนใจของผู้ใช้ได้ดีขึ้น
  • ธุรกิจอีคอมเมิร์ซสามารถใช้การวิเคราะห์ข้อมูลดิจิทัลเพื่อทําความเข้าใจพฤติกรรมการซื้อออนไลน์ของลูกค้า และทําการตลาดผลิตภัณฑ์และบริการได้ดียิ่งขึ้น
  • เว็บไซต์สร้างลูกค้าเป้าหมายสามารถรวบรวมข้อมูลผู้ใช้สําหรับทีมขายเพื่อเชื่อมต่อกับผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า

แม้ว่าเราจะพูดถึงการรวบรวมข้อมูลจากเว็บไซต์เป็นหลัก แต่ Google Analytics ยังรวบรวมข้อมูลพฤติกรรมจากระบบต่างๆ ได้อีกด้วย เช่น แอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ระบบจุดขายออนไลน์ คอนโซลวิดีโอเกม ระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ หรือแพลตฟอร์มอื่นๆ ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

ข้อมูลนี้จะรวบรวมเป็นรายงาน Analytics ซึ่งคุณสามารถใช้การวิเคราะห์เชิงลึกเพื่อทําความเข้าใจลูกค้าและเส้นทางการซื้อได้ดียิ่งขึ้น จากนั้น คุณยังทดสอบโซลูชันใหม่ๆ เพื่อปรับปรุงธุรกิจได้อีกด้วย

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
4387043249208177526
true
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
true
true
true
true
69256