Site Hızı Hakkında

 

Site Hızı raporlarında, kullanıcıların içeriklerinizi görme ve onlarla etkileşime geçme hızı gösterilir. Geliştirme gereken alanları tanımlayabilir ve daha sonra, bu geliştirmelerin ölçüsünü izleyebilirsiniz.

Site Hızı raporları gecikmenin üç boyutunu ölçmektedir:

 • Sitenizdeki sayfa görüntülemelerin bir örneklemi için sayfa yükleme süresi. You can view the data across different dimensions to see how quickly your pages loaded from a variety of perspectives (e.g., in different browsers, in different countries). Sayfalarınızın ne kadar hızlı yüklendiğini çeşitli açılardan görmek için, verileri farklı niteliklere göre görüntüleyebilirsiniz (ör. farklı tarayıcılarda, farklı ülkelerde). Veriler Sayfa Zamanlamaları raporunda görüntülenir.
 • İzlemek istediğiniz farklı her bir isabetin, etkinliğin veya kullanıcı etkileşiminin yürütme hızı veya yükleme süresi (ör. resimlerin ne kadar hızlı yüklendiği, düğme tıklama sayısına yanıt süresi). Veriler Kullanıcı Zamanlamaları raporunda görüntülenir.
 • Tarayıcının belgeyi ne kadar hızlı ayrıştırıp kullanıcı etkileşimi için kullanılabilir hale getirdiği. Bu verileri görmek için ek yapılandırma gerekli değildir. Veriler DOM Zamanlamaları alt sekmelerinde, Sayfa Zamanlamaları raporunda görüntülenir.
Bu makalede ele alınan konular:

Site Hızı verilerini görme

Sayfa Zamanlamaları ve Hız Önerileri raporlarındaki verileri görmek için izleme kodunda herhangi bir değişiklik yapılması gerekmez. Kullanıcı Zamanlamaları raporu için ek kurulum gerekir. Geliştirici Kılavuzunda yer alan talimatları uygulayın.

Site Hızı raporlarını görmek için:

 1. Google Analytics'te oturum açın.
 2. Görünüme gidin.
 3. Raporlar'ı açın.
 4. Davranış > Site Hızı'nı seçin.

Sayfa Zamanlamaları raporu

Sayfa Zamanlamaları raporu, her bir sayfanın performansına dair ayrıntılı analizler almanızı sağlar. Bu rapor aşağıdaki sekme ve alt sekmeleri içerir:

 • Gezgin: Farklı birincil ve ikincil boyutlar bağlamındaki sayfa verileri
  • Site Kullanımı: Sayfa görüntülemeler ve hemen çıkma oranı gibi temel etkileşim metrikleri
  • Teknik: Ağ ve sunucu metrikleri
  • DOM Zamanlamaları: Belge ayrıştırma metrikleri
 • Dağılım: Farklı metrikler için zamanlama bölümleri
 • Harita Yerleşimi: Farklı birincil ve ikincil boyutlar bağlamındaki coğrafi veriler
  • Site Kullanımı: Sayfa görüntülemeler ve hemen çıkma oranı gibi temel etkileşim metrikleri
  • Teknik: Ağ ve sunucu metrikleri
  • DOM Zamanlamaları: Belge ayrıştırma metrikleri

Hız Önerileri raporu

Site Hızı Önerileri, siteniz için özel olarak oluşturulan optimizasyon ipuçlarıdır. Sayfalarınızın daha hızlı bir şekilde yüklenmesini sağlamak için bu ipuçlarını uygulayabilirsiniz. Sayfalarınız için önerilen optimizasyonları görmek için:

 1. Davranış > Site Hızı > Hız Önerileri bölümünde, optimize etmek istediğiniz sayfanın Sayfa Hızı Önerileri sütunundaki bağlantıyı tıklayın. Sayfa Hızı Bilgileri sayfası açılır.
 2. Sol gezinme bölmesinde, sayfanızı geliştirmeniz için özel olarak sunulan önerilerin bağlantılarını tıklayın. Önerilerin sitenizle neden alakalı oldukları ve bunları nasıl uygulayabileceğiniz kendi içlerinde açıklanmaktadır.

Pek çok web sayfası, sayfanın her yüklenişinde değişen dinamik içerikler (ör. reklamlar) barındırır. Buna bağlı olarak, Google Analytics'te sayfanız için gördüğünüz puan ve öneriler, PageSpeed raporunda görünenlerden biraz farklı olabilir.

Sayfa Hızı Önerileri sütununda Yardım'ı görüyorsanız bu, belirtilen URL'deki sayfayı analiz edemediğimizi gösterir. Bu durumda daha sonra tekrar denemeniz gerekir. Sorun devam ederse, bunun olası nedenleri şunlardır:

 • Görünüm Ayarlarındaki Web Sitesi'nin URL'si bölümünde yapılandırdığınız ana makine adı, web siteniz için geçerli bir ana makine adı değildir.
 • Site Hızı Önerileri raporunda gösterilen URL'ler, web siteniz için geçerli URL'ler değildir.
 • Birden fazla alt alanı izliyor ve tek bir ana makine adı kullanmıyorsunuzdur.
 • URL'lerinizi yeniden yazmak için görünüm filtreleri ayarlamışsınızdır.
 • Sayfa, kimlik doğrulaması gerektirmektedir.

Analiz ve optimizasyon amaçlı PageSpeed Araçları hakkında daha fazla bilgi edinebilir, raporda sağlanan önerileri uygulama tekniklerine göz atabilirsiniz.

PageSpeed Puanı, bir sayfanın yüklenme süresini ne ölçüde geliştirebileceğinizi gösterir. Yüksek bir puan, fazla geliştirme gerekmediği; düşük bir puan ise, daha geliştirme yapılabileceğini gösterir. Puan bir hız ölçüsü değildir, yalnızca hızın ne kadar geliştirilebileceğini ifade eder.

100 puan, Analytics'in sayfayı başarılı bir şekilde analiz ettiğini ancak iyileştirme önerileri olmadığını gösterir. Puan sütununda Yok değeri görünüyorsa sayfanın analizi sırasında bir hata oluşmuş demektir. Analizin başarılı olup olmadığını öğrenmek için daha sonra raporu yeniden çalıştırabilirsiniz. Satırların tamamında Yok değerinin olması veya normalde daha fazlasını bekleyeceğiniz bir yerde birkaç veri satırının bulunması, zaman aşımı sorununa işaret edebilir.

Kullanıcı Zamanlamaları raporu

Kullanıcı Zamanlamaları raporu, tek tek kaynakların performansına (ör. resimler, videolar, düğmeler) dair ayrıntılı analizler almanızı sağlar. Bu raporda aşağıdaki sekmeler bulunur:

 • Gezgin: Farklı birincil ve ikincil boyutlar bağlamındaki kaynak verileri
 • Dağılım: Farklı metrikler için zamanlama bölümleri
 • Harita Yerleşimi: Farklı birincil ve ikincil boyutlar bağlamındaki coğrafi veriler

Notlar

 • Site hızı izleme işleminin, sitenizin hemen çıkma oranı üzerinde herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.
 • Site hızı yalnızca HTML5 Navigation Timing arayüzünü destekleyen veya Google Araç Çubuğu'nun yüklü olduğu tarayıcılardan izlenebilir. Bu tarayıcılar genellikle şunlardır: Chrome, Firefox 7 ve üzeri, Internet Explorer 9 ve üzeri, Android 4.0 tarayıcısı ve üzeri bir sürüm ile Google Araç Çubuğu'nun yüklü olduğu Internet Explorer'ın daha önceki sürümleri.
 • Ortalama Sayfa Yükleme Süresi hesaplaması 2011 yılının Kasım ayında değişmiştir: Ortalama Sayfa Yükleme Süresi artık, yeniden yönlendirme süresini içermektedir. Sitenizin genel sayfa yükleme süresinde, sitenizdeki yeniden yönlendirme sayısına ve anlamına bağlı olarak bir artış görebilirsiniz. Tarih karşılaştırmaları yaparken, 2011 yılının Kasım ayından önce toplanan verilerin yeniden yönlendirme sürelerini içermediğini lütfen unutmayın.
 • 16 Kasım 2011'den itibaren geçerli olmak üzere birçok sitede Ort. Sayfa Yükleme Sürelerinde artış görülmüştür. Bu metriklerdeki artış, sitelere ait gerçek bir hız sorunu değildir ancak Firefox’un Gezinme Zamanlaması uygulamasındaki hataların (özellikle gezinme başlangıcının hesaplanma biçimi) bir sonucudur. Bunun bir sonucu olarak, Firefox'ta görüntülenen sayfaların Ort. Yönlendirme Süresi ve dolayısıyla Ort. Sayfa Yükleme Süresi daha yüksek değerlere ulaşmaktadır. Bu sorun 10 Aralık 2011'de çıkan ve izleyen 3-4 haftada kullanıcılar için otomatik olarak güncellenen Firefox 9'da giderilmiştir. Siteniz, bu dönem boyunca daha yüksek sayfa yükleme sürelerine sahipse, Tarayıcı boyutundaki verileri kontrol ederek bunun nedeninin Firefox olup olmadığını belirleyebilirsiniz.
 • Varsayılan olarak, sayfa zamanlaması metriklerinin türetildiği veri havuzunu kullanıcılarınız arasından seçilen sabit %1'lik bir örnek grup oluşturur. Site Hızı örnek hızının özelleştirilmesiyle ilgili ayrıntılar için analytics.js geliştirici belgelerine bakabilirsiniz.
 • Site Hızının önceki sürümlerinde, _trackPageLoadTime işlevinin eklenmesi için bir izleme kodu değişikliği gerekiyordu. Kullanımdan kaldırılan çağrıyı içeren siteler, hız verilerini %10'luk örnekleme hızında toplamaya devam eder. Ancak bu çağrı gelecekte yok sayılır ve örnek oranı, varsayılan oran olan %1'e düşer. Daha yüksek bir örnekleme oranı belirlemek üzere setSiteSpeedSampleRate() işlevini kullanmak için izleme kodunuzu güncellemeyi göz önünde bulundurabilirsiniz.

İlgili Kaynaklar

Kullanıcı Zamanlamaları hakkında geliştirici dokümanları:

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?