Om Webbplatshastighet

 

Rapporterna Webbplatshastighet visar hur snabbt användarna kan se och använda innehållet på webbplatsen. Du kan hitta områden som behöver förbättras och sedan spåra omfattningen av förbättringarna.

Rapporterna Webbplatshastighet mäter två aspekter av latens:

 • Sidans inläsningstid för ett urval av sidvisningarna på webbplatsen. Du kan visa data i olika dimensioner om du vill se hur snabbt sidorna läses in ur olika perspektiv (till exempel i olika webbläsare eller länder). Informationen visas i rapporten Sidtider.
 • Exekveringshastighet eller inläsningstid för varje enskild träff, händelse eller användarinteraktion som du vill spåra (till exempel hur snabbt bilder läses in eller svarstiden vid knappklickningar). Uppgifterna finns i rapporten Användartimer.
 • Hur snabbt webbläsaren analyserar dokumentet och gör det tillgängligt för användaren. Ingen ytterligare konfigurering krävs för att se den här informationen. Uppgifterna finns i rapporten Sidtider på fliken DOM-tider.
Innehåll i artikeln:

Se information om webbplatshastighet

Du behöver inte ändra i spårningskoden när du vill se data i rapporterna Sidtider och Hastighetsförslag. Rapporten Användartimer kräver däremot ytterligare konfigurering. Följ anvisningarna i utvecklarguiden.

Så här ser du rapporten Webbplatshastighet:

 1. Logga in på Google Analytics.
 2. Gå till vyn.
 3. Öppna Rapporter.
 4. Välj Beteende > Webbplatshastighet.

Rapporten Sidtider

I rapporten Sidtider kan du göra detaljerade analyser av de enskilda sidornas resultat. Rapporten innehåller följande flikar och underflikar:

 • Utforskaren: Sidinformation i samband med olika primära och sekundära dimensioner
  • Webbplatsanvändning: Grundläggande interaktionsstatistik, som sidvisningar och avvisningsfrekvens
  • Teknik: Nätverks- och serverstatistik
  • DOM-tider: Dokumentanalysstatistik
 • Distribution: Tidssegment för olika statistik
 • Kartöversikt: Geografisk information i samband med olika primära och sekundära dimensioner
  • Webbplatsanvändning: Grundläggande interaktionsstatistik, som sidvisningar och avvisningsfrekvens
  • Teknik: Nätverks- och serverstatistik
  • DOM-tider: Dokumentanalysstatistik

Rapporten Hastighetsförslag

Hastighetsförslag är optimeringstips som är specialanpassade för din webbplats. Du kan använda dig av tipsen om du vill att sidorna ska läsas in fortare. Så här får du optimeringsförslag för dina sidor:

 1. Välj Beteende > Webbplatshastighet > Hastighetsförslag och klicka på länken i kolumnen PageSpeed-förslag för sidan som du vill optimera. Sidan Insikter om sidhastighet visas.
 2. Klicka på länkarna i det vänstra navigeringsfältet vid de förslag som gäller förbättringen av sidan. Du kan se varför förslagen är relevanta för webbplatsen och hur du inför dem.

Många webbsidor innehåller dynamiskt innehåll, till exempel annonser, som förändras varje gång sidan läses in. Det innebär att poängresultatet och förslagen på sidan i Analytics kan skilja sig något från vad som visas i PageSpeed-rapporten.

Om du ser texten Hjälp i kolumnen PageSpeed-förslag innebär det att vi inte lyckades analysera sidan på den angivna webbadressen. Gör i så fall ett nytt försök senare. Om felet kvarstår kan det bero på något av följande:

 • Värdnamnet i avsnittet Webbplatsens adress i vyinställningarna är inte ett giltigt värdnamn för webbplatsen.
 • Webbadresserna i rapporten Förslag på webbplatshastighet är inte giltiga webbadresser till webbplatsen.
 • Du spårar flera underdomäner men använder flera olika värdnamn.
 • Du har angett dataurvalsfilter som skriver om webbadresserna.
 • Sidan kräver autentisering.

Läs mer om PageSpeed-verktygen för analys och optimering, bland annat metoder för att implementera förslagen i rapporten.

PageSpeed-poängen anger i vilken grad du kan förbättra sidans hämtningstid. Hög poäng innebär mindre utrymme för förbättring. Låg poäng innebär större utrymme för förbättring. Poängen är inte ett mått på hämtningshastigheten, utan bara på i vilken grad den kan förbättras.

Poängen 100 visar att Analytics har analyserat sidan men inte kan ge några rekommendationer om förbättring. Inget i poängkolumnen innebär att det inträffade ett fel under analysen av sidan. Du kan köra rapporten på nytt vid ett senare tillfälle och se om analysen lyckas. Om alla rader har värdet Inget eller om det bara visas ett fåtal rader med data när du förväntar dig fler, kan det tyda på ett problem med tidsgränsen.

Rapporten Användartimer

I rapporten Användartimer kan du göra detaljerade analyser av de enskilda resursernas resultat (till exempel bilder, videor, knappar). Rapporten innehåller följande flikar:

 • Utforskaren: Resursinformation i samband med olika primära och sekundära dimensioner
 • Distribution: Tidssegment för olika statistik
 • Kartöversikt: Geografisk information i samband med olika primära och sekundära dimensioner

Anmärkningar

 • Spårning av webbplatshastighet påverkar inte avvisningsfrekvensen på webbplatsen.
 • Anslutningshastigheten kan bara spåras från webbläsare som har stöd för HTML5-gränssnittet Navigation Timing, eller där Google Verktygsfält har installerats. Detta inbegriper vanligtvis Chrome, Firefox 7 och senare, Internet Explorer 9 och senare, Android 4.0-webbläsare och senare och tidigare versioner av Internet Explorer med Google Verktygsfält installerat.
 • Beräkningen av genomsnittlig sidhämtningstid ändrades i november 2011. Den genomsnittliga sidhämtningstiden inbegriper nu också omdirigeringstid. Det kan hända att du ser en ökning av den övergripande sidhämtningstiden på webbplatsen, beroende på hur många och hur stora omdirigeringar som finns på den. När du jämför olika datum, bör du tänka på att data som har samlats in före november 2011 inte inbegriper omdirigeringstider.
 • Med början runt den 16 november 2011 fick många webbplatser längre genomsnittlig sidhämtningstid. Ökningen berodde inte på ett faktiskt hastighetsproblem på webbplatserna, utan på fel i Firefox-implementeringen av funktionen Navigation Timing, närmare bestämt när det gällde beräkningen av navigeringsstarten. Till följd av detta fick sidor som visades i Firefox högre värden på genomsnittlig omdirigeringstid och därmed också högre genomsnittlig sidhämtningstid. Felet åtgärdades i Firefox 9 som lanserades den 10 december 2011, och uppdaterades automatiskt för användarna under de efterföljande tre till fyra veckorna. Om din webbplats fick längre sidhämtningstider under den här perioden, kan du ta reda på om det berodde på Firefox genom att kontrollera informationen i dimensionen Webbläsare.
 • Som standard hämtas statistiken om sidtider från ett standardinställt urval av en procent användarna. I dokumentationen om analytics.js för utvecklare hittar du detaljerad information om hur du anpassar samplingsfrekvensen för Webbplatshastighet.
 • Tidigare versioner av Webbplatshastighet krävde att du ändrade i spårningskoden genom att lägga till _trackPageLoadTime. Webbplatser med detta äldre anrop samlar fortfarande in hastighetsdata med en samplingsfrekvens på tio procent. Anropet kommer att ignoreras i framtiden, och samplingsfrekvensen kommer att ändras till en procent som standard. Överväg att uppdatera spårningskoden med setSiteSpeedSampleRate() om du vill ange en högre samplingsfrekvens.

Relaterade resurser

Dokumentation om användartimer för utvecklare:

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?