Szybkość witryny – informacje

Raporty o szybkości witryny podają, jak szybko użytkownicy mogą zobaczyć zawartość i wejść z nią w interakcję. Można zidentyfikować obszary, które wymagają poprawy, a następnie śledzić zakres tych ulepszeń.

Raporty o szybkości witryny umożliwiają pomiar trzech aspektów czasu oczekiwania:

 • Czas wczytywania strony w próbce odsłon stron w Twojej witrynie. Możesz wyświetlać dane dla różnych wymiarów, aby zobaczyć, jak szybko wczytują się strony w różnych okolicznościach (np. w różnych przeglądarkach, w różnych krajach). Dane są dostępne w raporcie Czas wczytywania.
 • Szybkość wykonania lub czas wczytywania dowolnego pojedynczego wyświetlenia, zdarzenia lub interaktywnego działania użytkownika, które chcesz śledzić (np. jak szybko wczytują się obrazy, czas odpowiedzi na kliknięcia przycisków). Dane są dostępne w raporcie Czas działań użytkownika.
 • Jak szybko przeglądarka analizuje dokument i udostępnia go interakcji użytkownika. Aby zobaczyć te dane, nie potrzebujesz żadnej dodatkowej konfiguracji. Są one dostępne w raporcie Szybkość wczytywania strony na podkarcie DOM – dane czasowe.
Tematy w tym artykule:

Wyświetlanie danych o szybkości witryny

Wyświetlanie danych w raportach Czas wczytywania i Sugestie dotyczące szybkości nie wymaga wprowadzania żadnych zmian w kodzie śledzenia. Raport Czas działań użytkownika wymusza natomiast dodatkowe konfigurowanie. Odpowiednie instrukcje znajdziesz w Podręczniku programisty.

Aby wyświetlać raporty o szybkości witryny:

 1. Zaloguj się na konto Analytics.
 2. Wejdź do odpowiedniego widoku.
 3. Wybierz kartę Raportowanie.
 4. Wybierz kolejno Zachowanie > Szybkość witryny.

Raport Czas wczytywania

Raport Czas wczytywania umożliwia przeprowadzenie szczegółowej analizy skuteczności poszczególnych stron. Zawiera on następujące karty i podkarty:

 • Eksplorator: dane o stronie w kontekście różnych podstawowych i drugorzędnych wymiarów
  • Wykorzystanie witryny: podstawowe dane o interakcjach, takie jak wyświetlenia strony i współczynniki odrzuceń
  • Kwestie techniczne: dane o sieciach i serwerach
  • DOM – dane czasowe: dane analizy dokumentów
 • Dystrybucja: czasy dotyczące różnych danych
 • Nakładka mapy: dane geograficzne w kontekście różnych podstawowych i drugorzędnych wymiarów
  • Wykorzystanie witryny: podstawowe dane o interakcjach, takie jak wyświetlenia strony i współczynniki odrzuceń
  • Kwestie techniczne: dane o sieciach i serwerach
  • DOM – dane czasowe: dane analizy dokumentów

Raport Sugestie dotyczące szybkości

Sugestie dotyczące szybkości to zoptymalizowane wskazówki dostosowane do Twojej witryny. Możesz je wdrożyć, aby przyspieszyć wczytywanie stron. Aby wyświetlić sugestie optymalizacji dla swoich stron:

 1. Po wybraniu kolejno Zachowanie > Szybkość witryny > Sugestie dotyczące szybkości kliknij link w kolumnie Sugestie dotyczące szybkości w przypadku strony, którą chcesz zoptymalizować. Pojawi się strona Analiza szybkości strony.
 2. W menu nawigacji po lewej stronie kliknij linki do sugestii poprawy działania Twojej strony. Znajdziesz w nich wyjaśnienia, dlaczego dotyczą Twojej witryny i jak je zaimplementować.

Wiele stron internetowych zawiera dynamiczne treści, takie jak reklamy, które zmieniają się przy każdym wczytaniu strony. Z tego powodu wynik i sugestie dla strony w Analytics mogą lekko różnić się od zawartości raportu PageSpeed.

Jeśli w kolumnie Sugestie PageSpeed widzisz opcję Pomoc, to znaczy, że nie mogliśmy przeanalizować strony z danym adresem URL i musisz spróbować później. Jeśli błąd będzie się powtarzał, przyczyny mogą być następujące:

 • W sekcji URL witryny w Ustawieniach widoku jest wpisana nieprawidłowa nazwa hosta.
 • URL-e przedstawione w raporcie Sugestie dotyczące szybkości witryny nie są prawidłowymi adresami z Twojej witryny.
 • Śledzisz wiele subdomen i nie używasz jednej nazwy hosta.
 • Używasz filtrów widoku, które zmieniają URL-e.
 • Strona wymaga uwierzytelnienia.

Więcej informacji o narzędziach PageSpeed do analizy i optymalizacji, w tym o technikach implementacji sugestii podanych w raporcie.

Wynik PageSpeed pokazuje, w jakim stopniu możesz poprawić czas wczytywania strony. Wysoki wynik oznacza mniej możliwości poprawy. Niski wynik oznacza, że masz większe możliwości poprawy. Wynik nie jest pomiarem szybkości wczytywania, a jedynie wskazaniem zakresu, w jakim można tę szybkość poprawić.

Wynik 100 oznacza, że usługa Analytics pomyślnie przeanalizowała stronę, ale nie zaproponowała żadnych ulepszeń. Wartość Brak w kolumnie wyniku oznacza, że w trakcie analizy strony wystąpił błąd. Możesz spróbować wygenerować raport później. Jeśli wszystkie wiersze zawierają wartość Brak lub jeśli jest tylko kilka wierszy z danymi, podczas gdy zwykle jest ich więcej, może to oznaczać problem z przekroczeniem limitu czasu.

Raport Czas działań użytkownika

Raport Czas działań użytkownika umożliwia przeprowadzenie szczegółowej analizy skuteczności poszczególnych zasobów (np. obrazów, filmów, przycisków). Zawiera on następujące karty:

 • Eksplorator: dane o zasobach w kontekście różnych podstawowych i drugorzędnych wymiarów
 • Dystrybucja: czasy dotyczące różnych danych
 • Nakładka mapy: dane geograficzne w kontekście różnych podstawowych i drugorzędnych wymiarów

Uwagi

 • Śledzenie szybkości witryny nie będzie mieć żadnego wpływu na jej współczynnik odrzuceń.
 • Śledzenie szybkości witryny zachodzi tylko w przypadku odwiedzin z tych przeglądarek, które obsługują interfejs Navigation Timing języka HTML5, lub odwiedzin z przeglądarki z zainstalowanym paskiem narzędzi Google Toolbar. Zwykle dotyczy to przeglądarek Chrome, Firefox w wersji 7 lub nowszej, Internet Explorer w wersji 9 lub nowszej, Android w wersji 4.0 lub nowszej oraz wcześniejszych wersji przeglądarki Internet Explorer z zainstalowanym paskiem narzędzi Google Toolbar.
 • Sposób obliczania średniego czasu wczytywania strony zmienił się w listopadzie 2011 r.: średni czas wczytywania strony obejmuje teraz czas przekierowania. Możesz zauważyć wydłużenie ogólnego czasu wczytywania strony w swojej witrynie uzależnione od liczby i stopnia ważności zawartych w niej przekierowań. Przy porównywaniu danych pamiętaj, że wartości odnotowywane przed listopadem 2011 r. nie zawierają czasów przekierowania.
 • Począwszy od 16 listopada 2011 r., w wielu witrynach wydłużył się średni czas wczytywania strony. Te zwiększone wartości nie oznaczają rzeczywistego problemu pojawiającego się w witrynach, ale wynikają z błędów w implementacji interfejsu Navigation Timing w przeglądarce Firefox, dotyczących zwłaszcza obliczania początku nawigacji. W rezultacie strony wyświetlane w przeglądarce Firefox mają dłuższy średni czas przekierowania, a co za tym idzie, także średni czas wczytywania strony. Nieprawidłowość ta została usunięta w wersji 9 przeglądarki Firefox, udostępnionej 10 grudnia 2011 r. i zaktualizowanej automatycznie na komputerach użytkowników w ciągu kolejnych 3-4 tygodni. Jeśli Twoja witryna ma w tym okresie dłuższe czasy wczytywania stron, możesz ustalić, czy jest to spowodowane przez przeglądarkę Firefox, sprawdzając dane w wymiarze Przeglądarka.
 • Domyślnie danych, na których podstawie określa się szybkość wczytywania strony, dostarcza próbkowanie aktywności użytkowników z częstotliwością 1%. Informacje o dostosowywaniu częstotliwości próbkowania szybkości witryny znajdziesz w artykule o kodzie śledzenia.
 • Wcześniejsze wersje raportu Szybkość witryny wymagały modyfikowania kodu śledzenia poprzez dodanie parametru _trackPageLoadTime. Witryny zawierające to nieaktualne wywołanie mogą nadal gromadzić dane o szybkości z częstotliwością próbkowania 10%. Jednak wywołanie to będzie w przyszłości ignorowane, a częstotliwość próbkowania zmieni się w tym przypadku na wartość domyślną, czyli 1%. Zastanów się nad zaktualizowaniem kodu śledzenia i skorzystaj z parametru setSiteSpeedSampleRate(), by ustawić wyższą częstotliwość próbkowania.

Powiązane materiały

google-developers-svg

Czas działań użytkownika (analytics.js)

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?