Om nettstedhastighet

 

Nettstedhastighet-rapporten viser hvor raskt brukerne kan se og samhandle med innhold. Du kan identifisere områder som må forbedres, og deretter spore omfanget av disse forbedringene.

I Nettstedhastighet-rapportene måles tre typer tidsforsinkelser:

 • Sideinnlastingstid for et utvalg av sidevisninger på nettstedet ditt. Du kan se dataene i ulike dimensjoner for å finne ut hvor raskt sidene dine lastes inn, sett fra en rekke perspektiver (f.eks. i forskjellige nettlesere og i forskjellige land). Dataene er tilgjengelige i Tidsbruk per side-rapporten.
 • Kjørehastigheten eller innlastingstiden for individuelle treff, hendelser eller brukerinteraksjoner du ønsker å spore (f.eks. hvor raskt bilder lastes inn, eller responstiden for knappeklikk). Dataene er tilgjengelige i Brukertiming-rapporten.
 • Hvor raskt dokumentet parses og gjøres tilgjengelig for brukerinteraksjon i nettleseren. Det er ikke påkrevd med ytterligere konfigurering for å se disse dataene. Dataene er tilgjengelige på DOM-tidsrammer-underfanene i Tidsbruk per side-rapporten.
Innholdet i denne artikkelen:

Se data om nettstedhastighet

Det kreves ingen endringer i sporingskoden for å kunne se data i Tidsbruk per side- og Hastighetsforslag-rapporten. Brukertiming-rapporten krever imidlertid noe ekstra konfigurering. Følg instruksjonene i utviklerveiledningen.

Slik åpner du Nettstedhastighet-rapportene:

 1. Logg på Google Analytics.
 2. Gå til et datautvalg.
 3. Åpne Rapporter.
 4. Velg Atferd > Nettstedhastighet.

Tidsbruk per side-rapporten

Med Tidsbruk per side-rapporten kan du foreta detaljert analyse av resultatene for enkeltsider. Rapporten inneholder følgende faner og underfaner:

 • Utforsker: sidedata i sammenheng med forskjellige primære og sekundære dimensjoner
  • Nettstedbruk: grunnleggende interaksjonsberegninger som sidevisninger og fluktfrekvens
  • Teknisk: nettverks- og tjenerberegninger
  • DOM-tidsrammer: beregninger for dokumentanalyse
 • Distribusjon: timing-områder for ulike beregninger
 • Kartoverlegg: geografiske data i sammenheng med forskjellige primære og sekundære dimensjoner
  • Nettstedbruk: grunnleggende interaksjonsberegninger som sidevisninger og fluktfrekvens
  • Teknisk: nettverks- og tjenerberegninger
  • DOM-tidsrammer: beregninger for dokumentparsing

Hastighetsforslag-rapporten

Hastighetsforslagene er skreddersydde optimaliseringstips for nettstedet ditt. Du kan implementere disse tipsene for å sørge for at sidene lastes inn raskere. Slik får du tilgang til forslagene for sidene dine:

 1. Under Atferd > Nettstedhastighet > Hastighetsforslag klikker du på linken i Hastighetsforslag for side-kolonnen for siden du ønsker å optimalisere. PageSpeed Insights-siden åpnes.
 2. Klikk på koblingene for forslagene som skal gjøre det enklere å forbedre siden din, i navigeringsfeltet til venstre. Du får forklaringer av hvorfor forslagene er relevante for nettstedet ditt, og hvordan du kan implementere dem.

Mange nettsider inneholder dynamisk innhold, for eksempel annonser, som er forskjellige for hver gang siden lastes inn. Poengsummen og forslagene du ser for siden din i Analytics, kan dermed avvike noe fra det som blir vist i PageSpeed-rapporten.

Hvis du ser Hjelp i PageSpeed Suggestions-kolonnen (PageSpeed-forslag), angir det at vi ikke kunne analysere siden på den angitte nettadressen, og du må prøve på nytt senere. Hvis feilen vedvarer, kan det skyldes noe av følgende:

 • Vertsnavnet du har konfigurert i delen Nettadressen til nettstedet i visningsinnstillingene dine, er ikke et gyldig vertsnavn for nettstedet ditt.
 • Nettadressene er oppført i «Hastighetsforslag for nettsted»-rapporten, er ikke gyldige nettadresser for nettstedet ditt.
 • Du sporer flere underdomener og bruker ikke ett enkelt vertsnavn.
 • Du har angitt at visningsfiltrene skal omskrive nettadressene dine.
 • Siden må godkjennes.

Finn ut mer om PageSpeed-verktøyene for analysering og optimalisering, innbefattet teknikker for å implementere forslagene som er angitt i rapporten.

PageSpeed-poengsummen angir i hvilken grad du kan forbedre innlastingstiden for en side. En høy poengsum indikerer mindre rom for forbedring. En lav poengsum indikerer større rom for forbedring. Poengsummen er ikke en hastighetsmåling, men angir bare i hvilken grad hastigheten kan forbedres.

En poengsum på 100 angir at Analytics har analysert siden, men har ingen anbefalinger for hvordan siden kan forbedres. Ingen i poengsumkolonnen angir at det oppsto en feil under analyseringen av siden. Du kan kjøre rapporten på nytt senere for å se om analysen fullføres. Hvis alle radene inneholder verdien Ingen, eller hvis bare noen få rader inneholder data i tilfeller der du hadde forventet mer data, kan dette tyde på at det er oppstått et tidsavbrudd.

Brukertiming-rapporten

Med Brukertiming-rapporten kan du analysere resultatene for enkeltressurser (f.eks. bilder, videoer, knapper). Rapporten inneholder følgende faner:

 • Utforsker: ressursdata i sammenheng med forskjellige primære og sekundære dimensjoner
 • Distribusjon: timing-områder for ulike beregninger
 • Kartoverlegg: geografiske data i sammenheng med forskjellige primære og sekundære dimensjoner

Merknader

 • Sporing av nettstedhastighet har ingen innvirkning på fluktfrekvensen for nettstedet ditt.
 • Nettstedhastighet kan bare spores fra nettlesere som støtter HTML5-grensesnittet Navigation Timing eller har Google Verktøylinje installert. Dette gjelder vanligvis følgende nettlesere: Chrome, Firefox 7 og nyere og Internet Explorer 9 og nyere, Android 4.0-nettleseren og nyere, i tillegg til tidligere versjoner av Internet Explorer med Google Verktøylinje installert.
 • Vær oppmerksom på at beregningen for Gjennomsnittlig sideinnlastingstid ble endret i november 2011: Gjennomsnittlig sideinnlastingstid inkluderer nå viderekoblingstid. Det kan hende at du ser en økning i nettstedets sideinnlastingstid, avhengig av antallet og betydningen av viderekoblinger på nettstedet ditt. Ved datosammenligninger må du huske at data som ble samlet inn før november 2011, ikke inkluderer viderekoblingstider.
 • Rundt 16. november 2011 opplevde mange nettsteder økt gjennomsnittlig sideinnlastingstid. Disse kunstig høye beregningene bunner ikke i et reelt hastighetsproblem på nettstedene, men skyldes feil i implementeringen av Navigation Timing i Firefox (spesielt hvordan starten av navigeringen beregnes). Dette gjør at sidene som blir vist i Firefox, oppføres med høyere verdier for Gjennomsnittlig viderekoblingstid (og dermed også lengre Gjennomsnittlig sideinnlastingstid). Problemet ble rettet opp i Firefox 9, og automatisk oppdatert til brukerne i løpet av de påfølgende 3–4 ukene etter utgivelsen 10. desember 2011. Hvis du merker at nettstedet har tregere sideinnlasting i løpet av denne perioden, kan du kontrollere dataene i Nettleser-dimensjonen for å finne ut om problemet skyldes Firefox.
 • Som standard er beregningene for tidsbruk per side basert på et utvalg på én prosent av brukerne på nettstedet ditt. Du finner mer informasjon om tilpassing av samplingfrekvensen for nettstedhastighet i brukerdokumentasjonen for analytics.js.
 • I tidligere versjoner av sporingen av nettstedhastighet måtte sporingskoden endres før du kunne legge til _trackPageLoadTime. Nettsteder med det foreldede anropet samler fremdeles inn hastighetsdata med en samplingsfrekvens på 10 %. Dette anropet blir imidlertid oversett i fremtiden, og samplingsfrekvensen går tilbake til standarden på 1 %. Du bør vurdere å oppdatere sporingskoden din med setSiteSpeedSampleRate() for å angi en høyere samplingfrekvens.

Relaterte ressurser

Utviklerdokumentasjon for brukertiming:

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?