Over sitesnelheid

 

Met de rapporten voor sitesnelheid kunt u nagaan hoe snel gebruikers de content kunnen zien en er interactie mee kunnen hebben. U kunt gebieden identificeren die verbetering nodig hebben en ook de schaal van deze verbeteringen bijhouden.

In de rapporten van 'Sitesnelheid' worden drie aspecten van wachttijd gemeten:

 • Laadtijd van pagina voor een voorbeeld van paginaweergaven op uw site. U kunt de gegevens weergeven voor verschillende dimensies om te kijken hoe snel uw pagina's laden vanuit een groot aantal perspectieven (bijvoorbeeld in verschillende browsers, in verschillende landen). De gegevens zijn beschikbaar in het rapport Paginatiming.
 • Uitvoeringssnelheid of laadtijd van een discrete hit, gebeurtenis of gebruikersinteractie die u wilt bijhouden (bijvoorbeeld hoe snel afbeeldingen laden, de reactietijd voor een druk op de knop). De gegevens zijn beschikbaar in het rapport Gebruikerstiming.
 • Hoe snel de browser het document parseert en beschikbaar maakt voor gebruikersinteractie. Er is geen aanvullende configuratie vereist om deze gegevens te zien. De gegevens zijn beschikbaar in het rapport Paginatiming op de subtabbladen DOM-duur.
In dit artikel:

Gegevens voor sitesnelheid bekijken

Er zijn geen wijzigingen in de trackingcode nodig om gegevens in de rapporten 'Paginatiming' en 'Snelheidsuggesties' te bekijken. Voor het rapport 'Gebruikerstiming' moeten er wel extra instellingen worden doorgevoerd. Volg de instructies in de Handleiding voor ontwikkelaars.

Ga als volgt te werk om de rapporten van 'Sitesnelheid' te bekijken:

 1. Log in bij Google Analytics.
 2. Navigeer naar uw weergave.
 3. Open Rapporten.
 4. Selecteer Gedrag > Sitesnelheid.

Rapport 'Paginatiming'

Met het rapport Paginatiming kunt u gedetailleerde analyses van individuele paginaprestaties uitvoeren. Het rapport bevat de volgende tabbladen en subtabbladen:

 • Explorer: paginagegevens in de context van verschillende primaire en secundaire dimensies
  • Sitegebruik: standaard interactiestatistieken zoals paginaweergaven en bouncepercentages
  • Technisch: netwerk- en serverstatistieken
  • DOM-duur: statistieken over documentparsering
 • Distributie: timingbuckets voor verschillende statistieken
 • Kaartoverlay: geografische gegevens in de context van verschillende primaire en secundaire dimensies
  • Sitegebruik: standaard interactiestatistieken zoals paginaweergaven en bouncepercentages
  • Technisch: netwerk- en serverstatistieken
  • DOM-duur: statistieken over documentparsering

Rapport 'Snelheidsuggesties'

Suggesties voor sitesnelheid zijn optimalisatietips die speciaal op uw site zijn toegesneden. U kunt deze tips implementeren zodat uw pagina's sneller laden. Ga als volgt te werk om de suggesties voor optimalisatie voor uw pagina's weer te geven:

 1. Klik in Gedrag > Sitesnelheid > Snelheidsuggesties op de link in de kolom PageSpeed-suggesties voor de pagina die u wilt optimaliseren. De pagina PageSpeed Insights wordt geopend.
 2. Klik in de linkernavigatie op de links om suggesties te bekijken die specifiek zijn bedoeld om uw pagina te verbeteren. In de suggesties wordt uitgelegd waarom deze relevant zijn voor uw site en hoe u ze kunt implementeren.

Veel webpagina's bevatten dynamische content, bijvoorbeeld advertenties die telkens wisselen wanneer de pagina wordt geladen. Als gevolg hiervan kunnen de score en de suggesties voor uw pagina in Analytics enigszins verschillen van de gegevens in het PageSpeed-rapport.

Als Help wordt weergegeven in de kolom PageSpeed-suggesties, konden we de pagina niet analyseren met de opgegeven URL. U kunt het later opnieuw proberen. Als de fout zich blijft voordoen, kan dit de volgende oorzaken hebben:

 • De hostnaam die u heeft geconfigureerd in het gedeelte URL van website in de instellingen voor dataweergave, is geen geldige hostnaam voor uw website.
 • De URL's die worden weergegeven in het rapport 'Suggesties voor sitesnelheid' zijn geen geldige URL's voor uw website.
 • U houdt meerdere subdomeinen bij en gebruikt geen enkele hostnaam.
 • U heeft dataweergavefilters ingesteld om uw URL's te herschrijven.
 • Voor de pagina is verificatie vereist.

Meer informatie over de PageSpeed-tools voor analyse en optimalisatie, waaronder technieken om de suggesties uit het rapport te implementeren

De PageSpeed-score duidt aan in welke mate de laadtijd van een pagina kan worden verbeterd. Bij een hoge score is de pagina minder vatbaar voor verbetering. Een lage score duidt aan dat er heel wat kan worden verbeterd. De score representeert niet de snelheid zelf, maar geeft slechts aan in hoeverre deze kan worden verbeterd.

Een score van 100 geeft aan dat Analytics de pagina heeft geanalyseerd, maar dat er geen aanbevelingen voor verbetering zijn. Als Geen wordt weergegeven in de scorekolom, is er een fout opgetreden tijdens het analyseren van de pagina. U kunt het rapport later opnieuw uitvoeren om te controleren of de analyse kan worden voltooid. Als in alle rijen de waarde Geen wordt weergegeven of er slechts enkele rijen met gegevens zijn terwijl u er meer zou verwachten, kan dit erop wijzen dat er een time-out is opgetreden.

Rapport 'Gebruikerstiming'

Met het rapport 'Gebruikerstiming' kunt u gedetailleerde analyses uitvoeren van prestaties van afzonderlijke bronnen (bijvoorbeeld afbeeldingen, video's of knoppen). Dit rapport bevat de volgende tabbladen:

 • Explorer: brongegevens in de context van verschillende primaire en secundaire dimensies
 • Distributie: timingbuckets voor verschillende statistieken
 • Kaartoverlay: geografische gegevens in de context van verschillende primaire en secundaire dimensies

Opmerkingen

 • Het bijhouden van de sitesnelheid heeft geen invloed op het bouncepercentage voor uw site.
 • De sitesnelheid kan alleen worden bijgehouden via browsers die de HTML5 Navigation Timing-interface ondersteunen of waarvoor de Google Toolbar is geïnstalleerd. Meestal gaat het hierbij om Chrome, Firefox 7 en hoger, Internet Explorer 9 en hoger, de browser Android 4.0 en hoger, en eerdere versies van Internet Explorer waarin Google Toolbar is geïnstalleerd.
 • De berekening van de gemiddelde paginalaadtijd is in november 2011 gewijzigd. In de gemiddelde paginalaadtijd is nu ook de omleidingstijd opgenomen. Mogelijk ziet u langere paginalaadtijden voor uw site, afhankelijk van het aantal en de betekenis van de omleidingen op uw site. Wanneer u datums vergelijkt, moet u er rekening mee houden dat in de gegevens die vóór november 2011 zijn verzameld, geen omleidingstijden zijn opgenomen.
 • Vanaf november 2011 zijn op veel sites de gemiddelde paginalaadtijden toegenomen. Deze langere laadtijden zijn niet specifiek een snelheidsprobleem voor de sites, maar zijn het gevolg van bugs tijdens de implementatie van de Navigation Timing van Firefox, met name bij hoe de start van de navigatie wordt berekend. Als gevolg hiervan hebben pagina's die in Firefox worden weergegeven, hogere waarden voor gemiddelde omleidingstijd en dus gemiddelde paginalaadtijd. Dit is opgelost als onderdeel van de release van Firefox 9 op 10 december 2011 en wordt tijdens de komende 3 tot 4 weken automatisch geüpdatet voor gebruikers. Als uw site gedurende deze periode met langere paginalaadtijden te kampen heeft, kunt u nagaan of dit wordt veroorzaakt door Firefox door de gegevens van de dimensie 'Browser' te controleren.
 • Standaard worden de statistieken voor paginatiming afgeleid van een vaste steekproef van één procent van uw gebruikers. Raadpleeg de analytics.js-documentatie voor ontwikkelaars voor meer informatie over hoe u het steekproefpercentage voor sitesnelheid kunt aanpassen.
 • Voor eerdere versies van het rapport 'Sitesnelheid' was vereist dat _trackPageLoadTime aan de trackingcode werd toegevoegd. Op sites met de verouderde aanroep worden de snelheidsgegevens nog altijd op basis van een steekproefpercentage van tien procent verzameld. Deze aanroep wordt in de toekomst echter genegeerd en het steekproefpercentage zal terugvallen naar de standaardinstelling van één procent. U kunt overwegen uw trackingcode te updaten met setSiteSpeedSampleRate(), zodat u een hoger steekproefpercentage kunt instellen.

Gerelateerde bronnen

Documentatie over 'Gebruikerstiming' voor ontwikkelaars:

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?