Par pārskatu “Vietnes ātrums”

 

Pārskats “Vietnes ātrums” sniedz informāciju par to, cik ātri lietotāji var skatīt vietnes saturu un mijiedarboties ar to. Varat identificēt uzlabojamās jomas un pēc tam izsekot, kā šie uzlabojumi tiek ieviesti.

Pārskatā “Vietnes ātrums” tiek uzrādīti divi latentuma aspekti.

 • Lapas ielādes ātrums, par pamatu ņemot vietnes lapu skatījumu izlasi. Varat aplūkot atšķirīgu kategoriju datus, lai noskaidrotu, cik ātri lapas tika ielādētas, raugoties no dažādām perspektīvām (piemēram, dažādās pārlūkprogrammās, dažādās valstīs). Dati ir pieejami pārskatā Lapas ielādes laiks.
 • Izpildes laiks jebkuram atsevišķam trāpījumam, notikumam vai lietotāja mijiedarbībai, ko vēlaties izsekot (piemēram, attēlu ielādes ātrums, atbildes laiks uz pogas klikšķiem). Dati ir pieejami pārskatā Lietotāja laiks.
 • Ātrums, ar kādu pārlūkprogramma analizē dokumentu un padara to pieejamu lietotāja mijiedarbībai. Šo datu skatīšanai papildu konfigurācija nav nepieciešama. Dati ir pieejami pārskata Lapas ielādes laiks apakšcilnēs DOM laiki.
Šajā rakstā ietvertās tēmas

Vietnes ātruma datu skatīšana

Lai skatītu datus pārskatos “Lapas ielādes laiks” un “Ielādes ātruma ieteikumi”, nav nepieciešams veikt izmaiņas izsekošanas kodā. Pārskatam “Lietotāja laiks” ir nepieciešams veikt papildu iestatīšanu. Skatiet izstrādātāju rokasgrāmatā sniegtos norādījumus.

Lai skatītu pārskatus “Vietnes ātrums”, veiciet tālāk norādītās darbības.

 1. Pierakstieties pakalpojumā Google Analytics.
 2. Pārejiet uz savu skatu.
 3. Atveriet sadaļu Pārskati.
 4. Atlasiet Rīcība > Vietnes ātrums.

Pārskats “Lapas ielādes laiks”

Pārskatā Lapas ielādes laiks pieejamie dati sniedz iespēju veikt detalizētu analīzi par atsevišķu lapu veiktspēju. Pārskatā ir iekļautas tālāk minētās cilnes un apakšcilnes.

 • Pārlūks: lapas dati atsevišķu primāro un sekundāro kategoriju kontekstā
  • Vietnes lietojums: mijiedarbības pamatmetrika, piemēram, lapas skatījumi un atlēcienu līmenis
  • Tehniskie rādītāji: tīkla un servera metrika
  • DOM laiki: dokumentu parsēšanas metrika
 • Izplatīšana: atšķirīgu metriku laika intervāli
 • Kartes pārklājums: ģeogrāfiskie dati dažādu primāro un sekundāro kategoriju kontekstā
  • Vietnes lietojums: mijiedarbības pamatmetrika, piemēram, lapas skatījumi un atlēcienu līmenis
  • Tehniskie rādītāji: tīkla un servera metrika
  • DOM laiki: dokumentu parsēšanas metrika

Pārskats “Ielādes ātruma ieteikumi”

Vietnes ielādes ātruma ieteikumi ir optimizācijas padomi, kas piemēroti jūsu vietnei. Varat īstenot šos padomus, lai jūsu lapas tiktu ielādētas ātrāk. Lai skatītu optimizācijas ieteikumus savām lapām, veiciet tālāk minētās darbības.

 1. Sadaļā Rīcība > Vietnes ātrums > Ielādes ātruma ieteikumi, noklikšķiniet uz saites slejā PageSpeed ieteikumi tai lapai, kuru vēlaties optimizēt. Tiek atvērta lapa PageSpeed ieskats.
 2. Kreisās puses navigācijas panelī noklikšķiniet uz to ieteikumu saitēm, kuri atbilst jūsu lapas uzlabojumiem. Ieteikumos ir skaidrots, kāpēc tie atbilst jūsu lapai un kā tos varat ieviest.

Daudzās tīmekļa lapās ir dinamisks saturs, piemēram, reklāmas, kas atšķiras katrā lapas ielādes reizē. Tāpēc pakalpojumā Analytics redzamie lapas rezultāti un ieteikumi var nedaudz atšķirties no pārskata “PageSpeed” datiem.

Ja slejā PageSpeed ieteikumi redzat vienumu Palīdzība, tas nozīmē, ka mēs nevarējām analizēt lapu dotajā vietrādī URL un jums ir jāmēģina vēlreiz. Ja kļūda netiek novērsta, tam var būt vairāki iemesli.

 • Skata iestatījumu sadaļā Tīmekļa vietnes URL konfigurētais saimniekdatora nosaukums nav derīgs jūsu tīmekļa vietnei.
 • Pārskatā “Vietnes ielādes ātruma ieteikumi” redzamie vietrāži URL nav derīgi URL jūsu tīmekļa vietnei.
 • Jūs izsekojat vairākus apakšdomēnus un neizmantojat vienu saimniekdatora nosaukumu.
 • Jūsu profila filtri ir iestatīti pārrakstīt vietrāžus URL.
 • Lapai ir nepieciešama autentificēšana.

Uzziniet vairāk par PageSpeed rīkiem, kas ir paredzēti analīzei un optimizācijai un kuros ir iekļauti paņēmieni pārskatā sniegto ieteikumu īstenošanai.

PageSpeed rādītājs ļauj uzzināt, kādā apmērā varat uzlabot lapas ielādes ātrumu. Augsts rādītājs liecina, ka iespējami tikai nelieli uzlabojumi. Zems rādītājs liecina, ka uzlabojumi var būt ievērojami. Rādītājs nav ātruma mērījums, tas norāda tikai iespējamo ātruma uzlabojumu apmēru.

Ja rādītājs ir 100, tas nozīmē, ka pakalpojums Analytics ir sekmīgi analizējis lapu un ieteikumu uzlabojumiem nav. Ja rādītāja slejā ir redzams Nav, tas nozīmē, ka lapas analīzes laikā radusies kļūda. Vēlāk varat atkārtoti izveidot pārskatu, lai redzētu, vai analīze ir bijusi sekmīga. Ja visu rindu vērtība ir Nav vai dati ir redzami tikai dažās rindās, kas ir pārāk maz, iespējams, ir radusies noildze.

Pārskats “Lietotāja laiks”

Pārskatā “Lietotāja laiks” pieejamie dati sniedz iespēju veikt detalizētu analīzi par atsevišķu resursu veiktspēju (piemēram, attēli, videoklipi, pogas). Pārskatā ir iekļautas tālāk minētās cilnes.

 • Pārlūks: resursu dati atsevišķu primāro un sekundāro kategoriju kontekstā
 • Izplatīšana: atšķirīgu metriku laika intervāli
 • Kartes pārklājums: ģeogrāfiskie dati dažādu primāro un sekundāro kategoriju kontekstā

Piezīmes

 • Vietnes ātruma izsekošana neietekmē jūsu vietnes atlēcienu līmeni.
 • Vietnes ātrumu var izsekot tikai no tām pārlūkprogrammām, kurās ir atbalstīta HTML5 saskarne Navigation Timing vai kurās ir instalēta Google rīkjosla. Parasti šīs pārlūkprogrammas ir Chrome, Firefox 7 un jaunākas versijas, Internet Explorer 9 un jaunākas versijas, Android 4.0 un jaunākas versijas, kā arī Internet Explorer iepriekšējās versijas ar instalētu Google rīkjoslu.
 • Ņemiet vērā, ka 2011. gada novembrī mainījās vidējā lapas ielādes laika aprēķināšanas veids: tagad vidējā lapas ielādes laikā ir ietverts arī novirzīšanas laiks. Atkarībā no novirzījumu skaita un to nozīmīguma jūsu vietnē var palielināties vietnes kopējais lapu ielādes laiks. Salīdzinot datus, ņemiet vērā, ka pirms 2011. gada novembra apkopotajos datos netika ietverts novirzīšanas laiks.
 • No 2011. gada 16. novembra daudzās vietnēs palielinājās vidējais lapas ielādes laiks. Šis metrikas vērtības kāpums nenorāda uz to, ka pastāv problēma saistībā ar ielādes ātrumu vietnēs. Metrika ir saistīta ar pārlūkprogrammas Firefox saskarnes Navigation Timing ieviešanas kļūdām, kas īpaši ietekmē navigācijas sākuma laika aprēķināšanu. Tāpēc, ja lapas tika skatītas pārlūkprogrammā Firefox, tām bija lielākas vidējā novirzīšanas laika vērtības un līdz ar to arī ilgāks vidējais lapas ielādes laiks. Versijā Firefox 9, kas tika izlaista 2011. gada 10. decembrī, šī kļūda tika novērsta, un nākamo 3–4 nedēļu laikā lietotāju izmantotā versija tika automātiski atjaunināta. Ja jūsu vietnei šajā periodā ir ilgāks lapas ielādes laiks, skatiet datus kategorijā Pārlūkprogramma, lai uzzinātu, vai iemesls ir problēma ar Firefox.
 • Pēc noklusējuma datu grupa, no kuras tiek atvasināta pārskata lapas ielādes laika metrika, vir izlases veidā izvēlēts 1% lietotāju. Detalizētu informāciju par vietnes ātruma izlases līmeņa pielāgošanu skatiet analytics.js izstrādātāju dokumentācijā.
 • Vietnes ātruma iepriekšējās versijās bija nepieciešams mainīt izsekošanas kodu, lai pievienotu _trackPageLoadTime. Vietnēs ar novecojušo izsaukumu ātruma dati joprojām tiks apkopoti, izmantojot izlases līmeni 10% apmērā. Taču turpmāk šis izsaukums tiks ignorēts un pēc noklusējuma izlases līmenis būs 1%. Ieteicams atjaunināt savu izsekošanas kodu, lai izmantotu setSiteSpeedSampleRate() augstāka izlases līmeņa iestatīšanai.

Saistītie resursi

Pārskata “Lietotāja laiks” izstrādātāju dokumentācija

Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?