Σχετικά με την αναφορά Ταχύτητα ιστοτόπου

 

Με τις αναφορές Ταχύτητα ιστοτόπου, βλέπετε πόσο γρήγορα μπορούν οι χρήστες να δουν το περιεχόμενο και να αλληλεπιδράσουν με αυτό. Μπορείτε να εντοπίσετε περιοχές που χρειάζονται βελτίωση και, στη συνέχεια, να παρακολουθήσετε την έκταση αυτών των βελτιώσεων.

Η αναφορά Ταχύτητα ιστότοπου περιλαμβάνει τρεις πλευρές του λανθάνοντος χρόνου:

 • χρόνος φόρτωσης της σελίδας για ένα δείγμα προβολών σελίδων στον ιστότοπό σας. Μπορείτε να δείτε τα δεδομένα σε διαφορετικές ιδιότητες, για να δείτε πόσο γρήγορα φορτώνονται οι σελίδες σας από διάφορες οπτικές γωνίες (π.χ., σε διάφορα προγράμματα περιήγησης, σε διαφορετικές χώρες). Τα δεδομένα διατίθενται στην αναφορά Χρονισμοί σελίδας.
 • ταχύτητα εκτέλεσης ή ο χρόνος φόρτωσης οποιασδήποτε διακεκριμένης επίσκεψης, εκδήλωσης ή αλληλεπίδρασης χρήστη που θέλετε να παρακολουθήσετε (π.χ. πόσο γρήγορα φορτώνονται οι εικόνες, ο χρόνος απόκρισης στο πάτημα κουμπιών). Τα δεδομένα διατίθενται στην αναφορά Χρόνοι χρήστη.
 • Πόσο γρήγορα αναλύει το πρόγραμμα περιήγησης το έγγραφο και το διαθέτει στους χρήστες για αλληλεπίδραση. Δεν χρειάζεται πρόσθετη ρύθμιση παραμέτρων, για να δείτε αυτά τα δεδομένα. Τα δεδομένα διατίθενται στην αναφορά Χρονισμοί σελίδας, στις υποκαρτέλες Χρονισμοί DOM.
Σε αυτό το άρθρο:

Προβολή δεδομένων της αναφοράς Ταχύτητα ιστοτόπου

Για να δείτε δεδομένα στις αναφορές Χρονισμοί σελίδας και Προτάσεις ταχύτητας, δεν χρειάζεται να πραγματοποιήσετε αλλαγές στον κώδικα παρακολούθησης. Η αναφορά Χρόνοι χρήστη απαιτεί πρόσθετη ρύθμιση. Ακολουθήστε τις οδηγίες του Οδηγού προγραμματιστών.

Για να δείτε τις αναφορές Ταχύτητα ιστοτόπου, κάντε τα εξής:

 1. Συνδεθείτε στο Google Analytics.
 2. Μεταβείτε στην αναλυτική προβολή.
 3. Ανοίξτε το στοιχείο Αναφορές.
 4. Επιλέξτε Συμπεριφορά > Ταχύτητα ιστοτόπου.

Αναφορά Χρονισμοί σελίδας

Με την αναφορά Χρονισμοί σελίδας, μπορείτε να πραγματοποιείτε λεπτομερή ανάλυση της απόδοσης μεμονωμένων σελίδων. Η αναφορά περιλαμβάνει τις ακόλουθες καρτέλες και υποκαρτέλες:

 • Εξερεύνηση: Δεδομένα σελίδας στο πλαίσιο διαφορετικών κύριων και δευτερευουσών ιδιοτήτων
  • Χρήση ιστότοπου: Οι μετρήσεις βασικής αλληλεπίδρασης, όπως προβολές σελίδων και ποσοστό εγκατάλειψης
  • Τεχνική: Μετρήσεις δικτύου και διακομιστή
  • Χρονισμοί DOM: Μετρήσεις ανάλυσης εγγράφων
 • Κατανομή: Κάδοι χρονισμού για διαφορετικές μετρήσεις
 • Επικάλυψη χάρτη: Γεωγραφικά δεδομένα στο πλαίσιο διαφορετικών κύριων και δευτερευουσών ιδιοτήτων
  • Χρήση ιστότοπου: Οι μετρήσεις βασικής αλληλεπίδρασης, όπως προβολές σελίδων και ποσοστό εγκατάλειψης
  • Τεχνική: Μετρήσεις δικτύου και διακομιστή
  • Χρονισμοί DOM: Μετρήσεις ανάλυσης εγγράφων.

Αναφορά Προτάσεις ταχύτητας

Οι αναφορές Προτάσεις ταχύτητας ιστότοπου παρέχουν συμβουλές βελτιστοποίησης που έχουν προσαρμοστεί για τον ιστότοπό σας. Μπορείτε να εφαρμόσετε αυτές τις συμβουλές, ώστε οι σελίδες σας να φορτώνονται ταχύτερα. Για να δείτε τις προτεινόμενες βελτιστοποιήσεις για τις σελίδες σας:

 1. Αφού μεταβείτε στο στοιχείο Συμπεριφορά > Ταχύτητα ιστοτόπου > Προτάσεις ταχύτητας, κάντε κλικ στον σύνδεσμο που βρίσκεται στη στήλη Προτάσεις PageSpeed για τη σελίδα την οποία θέλετε να βελτιστοποιήσετε. Ανοίγει η σελίδα Περισσότερα insights για την ταχύτητα σελίδας.
 2. Στο παράθυρο πλοήγησης στα αριστερά, κάντε κλικ στους συνδέσμους για τις προτάσεις που αφορούν συγκεκριμένα στη βελτίωση της σελίδας σας. Οι προτάσεις εξηγούν για ποιο λόγο είναι συναφείς με τον ιστότοπό σας και πώς μπορείτε να τις εφαρμόσετε.

Πολλές ιστοσελίδες περιλαμβάνουν δυναμικό περιεχόμενο, όπως διαφημίσεις οι οποίες διαφέρουν κάθε φορά που φορτώνει η σελίδα. Ως εκ τούτου, τα αποτελέσματα και οι προτάσεις που βλέπετε για τη σελίδα σας στο Analytics ενδέχεται να διαφέρουν ελαφρώς από τα στοιχεία που εμφανίζονται στην αναφορά PageSpeed.

Αν δείτε την ένδειξη Βοήθεια στη στήλη Προτάσεις PageSpeed, αυτό σημαίνει ότι δεν ήταν δυνατή η ανάλυση της σελίδας στο συγκεκριμένο URL και ότι θα πρέπει να δοκιμάσετε ξανά αργότερα. Αν το σφάλμα επιμένει, αυτό μπορεί να οφείλεται σε κάποιο από τα εξής

 • Το όνομα κεντρικού υπολογιστή που έχετε διαμορφώσει στην ενότητα URL ιστοτόπου, στις Ρυθμίσεις αναλυτικής προβολής, δεν είναι έγκυρο για τον ιστότοπό σας.
 • Τα URL που εμφανίζονται στην αναφορά Προτάσεις ταχύτητας ιστοτόπου δεν είναι έγκυρα για τον ιστότοπό σας.
 • Παρακολουθείτε πολλαπλούς υποτομείς και δεν χρησιμοποιείτε ένα όνομα κεντρικού υπολογιστή.
 • Έχετε ρυθμίσει φίλτρα προβολής, για να ξαναγράψετε τα URL.
 • Απαιτείται έλεγχος ταυτότητας της σελίδας.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τα εργαλεία PageSpeed για ανάλυση και βελτιστοποίηση, καθώς και σχετικά με τεχνικές για την εφαρμογή των προτάσεων που παρέχονται στην αναφορά.

Τα Αποτελέσματα PageSpeed υποδεικνύουν τον βαθμό στον οποίο μπορείτε να βελτιώσετε τον χρόνο φόρτωσης μιας σελίδας. Τα υψηλά αποτελέσματα υποδεικνύουν λιγότερα περιθώρια βελτίωσης. Τα χαμηλά αποτελέσματα υποδεικνύουν μεγαλύτερα περιθώρια βελτίωσης. Τα αποτελέσματα δεν αποτελούν μέτρηση ταχύτητας, αλλά υποδηλώνουν τον βαθμό στον οποίο μπορεί να βελτιωθεί η ταχύτητα.

Η ένδειξη 100 υποδεικνύει ότι το Analytics ανέλυσε με επιτυχία τη σελίδα, αλλά δεν έχει προτάσεις για βελτίωση. Η ένδειξη Καμία στη στήλη αποτελεσμάτων υποδεικνύει ότι προέκυψε σφάλμα κατά την ανάλυση της σελίδας. Μπορείτε να εκτελέσετε ξανά την αναφορά αργότερα, για να δείτε αν η ανάλυση ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Αν σε όλες τις στήλες η τιμή είναι Καμία ή εάν υπάρχουν μερικές μόνο σειρές δεδομένων, ενώ κανονικά θα περιμένατε περισσότερες, αυτό μπορεί να υποδηλώνει πρόβλημα λήξης χρόνου.

Αναφορά Χρόνοι χρήστη

Με την αναφορά Χρόνοι χρήστη, μπορείτε να πραγματοποιείτε λεπτομερή ανάλυση της απόδοσης μεμονωμένων πόρων (π.χ. εικόνων, βίντεο, κουμπιών). Η αναφορά περιλαμβάνει τις παρακάτω καρτέλες:

 • Εξερεύνηση: Τα δεδομένα πόρων στο πλαίσιο διαφορετικών κύριων και δευτερευουσών ιδιοτήτων
 • Κατανομή: Κάδοι χρονισμού για διαφορετικές μετρήσεις
 • Επικάλυψη χάρτη: Γεωγραφικά δεδομένα στο πλαίσιο διαφορετικών κύριων και δευτερευουσών ιδιοτήτων

Σημειώσεις

 • Η παρακολούθηση της ταχύτητας ενός ιστοτόπου δεν επηρεάζει το ποσοστό εγκατάλειψης για τον ιστότοπό σας.
 • Η παρακολούθηση της ταχύτητας ιστοτόπου πραγματοποιείται μόνο από προγράμματα περιήγησης που υποστηρίζουν τη διεπαφή HTML5 Navigation Timing ή στα οποία έχει εγκατασταθεί το Google Toolbar. Συνήθως, σε αυτά περιλαμβάνονται τα: Chrome, Firefox 7 και νεότερη έκδοση, Internet Explorer 9 και νεότερη έκδοση, πρόγραμμα περιήγησης Android 4.0 και νεότερη έκδοση, καθώς και οι παλαιότερες εκδόσεις του Internet Explorer με εγκατεστημένο το Google Toolbar.
 • Ο υπολογισμός του μέσου χρόνου φόρτωσης σελίδας άλλαξε τον Νοέμβριο του 2011: Στον μέσο χρόνο φόρτωσης σελίδας περιλαμβάνεται τώρα και ο χρόνος ανακατεύθυνσης. Ίσως να παρατηρήσετε μια αύξηση στον συνολικό χρόνο φόρτωσης σελίδας του ιστοτόπου σας, ανάλογα με τον αριθμό και τη σημασία των ανακατευθύνσεων στον ιστότοπό σας. Όταν κάνετε συγκρίσεις μεταξύ διαφόρων ημερομηνιών, να θυμάστε ότι στα δεδομένα που έχουν συλλεγεί πριν από τον Νοέμβριο του 2011 δεν συμπεριλαμβάνονται χρόνοι ανακατεύθυνσης.
 • Από τις 16 Νοεμβρίου 2011 περίπου, σε πολλούς ιστοτόπους παρατηρήθηκαν αυξημένοι μέσοι χρόνοι φόρτωσης σελίδας. Αυτή η αύξηση στις μετρήσεις δεν είναι πραγματικό πρόβλημα ταχύτητας των ιστοτόπων, αλλά είναι αποτέλεσμα σφαλμάτων στην υλοποίηση του Navigation Timing του Firefox και συγκεκριμένα στον τρόπο υπολογισμού της έναρξης πλοήγησης. Ως αποτέλεσμα, οι σελίδες που προβάλλονται στον Firefox δείχνουν υψηλότερες τιμές Μέσου χρόνου ανακατεύθυνσης και Μέσου χρόνου φόρτωσης σελίδας. Αυτό διορθώθηκε ως μέρος του Firefox 9, που κυκλοφόρησε στις 10 Δεκεμβρίου 2011 και ενημερώθηκε αυτόματα εντός των επόμενων 3-4 εβδομάδων. Αν ο ιστότοπός σας εμφανίζει υψηλότερους χρόνους φόρτωσης σελίδας αυτήν την περίοδο, μπορείτε να δείτε, αν αυτό οφείλεται στο Firefox, ελέγχοντας τα δεδομένα στην ιδιότητα Πρόγραμμα περιήγησης.
 • Από προεπιλογή, ένα σταθερό δείγμα 1% των χρηστών διαμορφώνει τη δεξαμενή δεδομένων από την οποία προέρχονται οι μετρήσεις χρονισμών σελίδας. Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση για προγραμματιστές analytics.js, ώστε να δείτε λεπτομέρειες σχετικά με την προσαρμογή του ρυθμού δειγματοληψίας της αναφοράς Ταχύτητα ιστοτόπου.
 • Στις προηγούμενες εκδόσεις της αναφοράς Ταχύτητα ιστοτόπου έπρεπε να αλλάξετε τον κώδικα παρακολούθησης, προκειμένου να προσθέσετε το _trackPageLoadTime. Αυτοί οι ιστότοποι με την κλήση που έχει πλέον καταργηθεί θα εξακολουθούν να συλλέγουν δεδομένα ταχύτητας με ποσοστό δειγματοληψίας 10%. Ωστόσο, η συγκεκριμένη κλήση θα αρχίσει να παραβλέπεται στο μέλλον και το ποσοστό δείγματος θα αλλάξει στην προεπιλογή του 1%. Φροντίστε να ενημερώσετε τον κώδικα παρακολούθησης, προκειμένου να χρησιμοποιείται το setSiteSpeedSampleRate() για τη ρύθμιση υψηλότερου ποσοστού δειγματοληψίας.

Σχετικοί πόροι

Τεκμηρίωση για προγραμματιστές σχετικά με τους Χρόνους χρήστη:

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;