Om websitehastighed

 

Rapporterne om websitehastighed viser, hvor hurtigt brugerne er i stand til at se og interagere med dit indhold. Du kan identificere områder, der skal forbedres, og derefter følge effekten af forbedringerne.

Rapporterne om websitehastighed måler tre aspekter af forsinkelse:

 • Sideindlæsningstiden for et udpluk af sidevisninger på dit website. Du kan se data på tværs af forskellige dimensioner for at få indblik i, hvor hurtigt siderne blev indlæst ud fra en række forskellige perspektiver (f.eks. i forskellige browsere eller i forskellige lande). Du finder data i rapporten Sideindlæsningstider.
 • Effektueringshastigheden eller indlæsningstiden for de selvstændige hits, hændelser eller brugerinteraktioner, du vil spore (f.eks. hvor hurtigt billeder indlæses eller responstid for klik på knapper). Du finder data i rapporten Brugstider.
 • Hvor hurtigt browseren parser dokumentet og gør det tilgængeligt for brugerinteraktion. Der er ikke behov for yderligere konfiguration for at se disse data. Du finder data i rapporten Sideindlæsningstider på underfanerne DOM-indlæsningstider.
I denne artikel:

Se data om websitehastighed

Der er ikke behov for ændringer af sporingskoden for at se data i rapporterne Sideindlæsningstider og Hastighedsrelaterede forslag. Rapporten Brugstider kræver derimod yderligere konfigurering. Følg instruktionerne i Udviklervejledningen.

Sådan ser du rapporterne om websitehastighed:

 1. Log ind på Google Analytics.
 2. Gå til din visning.
 3. Åbn Rapporter.
 4. Vælg Adfærd > Websitehastighed.

Rapporten Sideindlæsningstider

Rapporten Sideindlæsningstider giver dig mulighed for at analysere effektiviteten af individuelle sider i dybden. Rapporten indeholder følgende faner og underfaner:

 • Explorer: Sidedata i forskellige primære og sekundære dimensionskontekster
  • Websiteanvendelse: Grundlæggende interaktionsdata som f.eks. sidevisninger og afvisningsprocent
  • Teknisk: Netværks- og serverdata
  • DOM-indlæsningstider: Data om parsing af dokument
 • Fordeling: Tidsfilsæt for forskellige data
 • Kortoverlejring: Geografiske data i forskellige primære og sekundære dimensionskontekster
  • Websiteanvendelse: Grundlæggende interaktionsdata som f.eks. sidevisninger og afvisningsprocent
  • Teknisk: Netværks- og serverdata
  • DOM-indlæsningstider: Metrics for dokumentparsing

Rapporten Hastighedsrelaterede forslag

Rapporten Hastighedsrelaterede forslag indeholder optimeringstips, der er skræddersyet til dit website. Du kan implementere disse tips for at få dine sider indlæst hurtigere. Sådan ser du de foreslåede optimeringer for dine sider:

 1. Find kolonnen PageSpeed-forslag under Adfærd > Websitehastighed > Hastighedsrelaterede forslag, og klik på linket for den side, du vil optimere. Siden PageSpeed Insights åbnes.
 2. I navigationen til venstre skal du klikke på linkene for de forslag, der gælder specifikt for forbedringen af din side. Forslagene forklarer, hvorfor de er relevante for dit website, og hvordan du kan implementere dem.

Mange websider indeholder dynamisk indhold, f.eks. annoncer, som er forskelligt, hver gang siden indlæses. Derfor kan det resultat og de forslag, du får vist for din side i Analytics, afvige en smule fra det, der vises i PageSpeed-rapporten.

Hvis du kan se muligheden Hjælp i kolonnen Sidehastighedsforslag, betyder det, at vi ikke kan analysere siden for den givne webadresse, og at du skal prøve igen senere. Hvis fejlen fortsætter, kan det have en eller flere af følgende årsager:

 • Det værtsnavn, du har konfigureret i afsnittet Websitets webadresse i dine visningsindstillinger, er ikke et gyldigt værtsnavn for dit website.
 • De webadresser, der vises i rapporten Hastighedsrelaterede forslag, er ikke gyldige webadresser for dit website.
 • Du sporer flere underdomæner og bruger ikke et enkelt hostname.
 • Du har opsat filtre til omskrivning af dine webadresser for dit dataudvalg.
 • Siden kræver godkendelse.

Få flere oplysninger om PageSpeed-værktøjerne til analyse og optimering, herunder teknikker til implementering af forslagene i rapporten.

PageSpeed-resultatet angiver, i hvor høj grad du kan forbedre en sides indlæsningstid. Et godt resultat angiver, at der ikke er stor mulighed for forbedringer. Et dårligt resultat angiver derimod, at der er mere plads til forbedringer. Resultatet er ikke et udtryk for selve hastigheden. Det viser kun, i hvor høj grad hastigheden kan forbedres.

Et resultat på 100 angiver, at Analytics har analyseret siden, men ikke har nogen forslag til forbedringer. Hvis du får vist Ingen i resultatkolonnen, betyder det, at der opstod en fejl under analysen af siden. Du kan køre rapporten igen senere for at se, om analysen er fuldført. Hvis alle rækkerne har værdien Ingen, eller der er væsentligt færre rækker end forventet, er der muligvis opstået en timeout.

Rapporten Brugstider

Rapporten Brugstider giver dig mulighed for at analysere effektiviteten af individuelle ressourcer i dybden (f.eks. billeder, videoer og knapper). Rapporten indeholder følgende faner:

 • Explorer: Ressourcedata i forskellige primære og sekundære dimensionskontekster
 • Fordeling: Tidsfilsæt for forskellige data
 • Kortoverlejring: Geografiske data i forskellige primære og sekundære dimensionskontekster

Bemærkninger

 • Sporing af websitehastighed påvirker ikke dit websites afvisningsprocent.
 • Websitehastighed kan kun spores fra browsere, der understøtter grænsefladen HTML5-navigationstiming eller har installeret Google Toolbar. Dette omfatter typisk: Chrome, Firefox 7 og nyere, Internet Explorer 9 og nyere, Android 4.0-browser og nyere samt tidligere versioner af Internet Explorer med Google Toolbar installeret.
 • Beregningen af gennemsnitlig sideindlæsningstid blev ændret i november 2011: Gennemsnitlig sideindlæsningstid omfatter nu tid til omdirigering. Du oplever muligvis en stigning i dit websites samlede sideindlæsningstid afhængigt af antallet og betydningen af omdirigeringer på dit website. Når du sammenligner datoer, skal du huske på, at data, der er indsamlet før november 2011, ikke omfatter omdirigeringstider.
 • Fra omkring den 16. november 2011 har mange websites oplevet en stigning i de gennemsnitlige sideindlæsningstider. Disse kunstigt forhøjede data skyldes ikke reelle hastighedsproblemer for disse websites. De skyldes fejl i implementeringen af Navigation Timing i Firefox, og særligt måden starten af en navigation beregnes på. Som følge heraf viser sider, der ses i Firefox, højere værdier for gennemsnitlig omdirigeringstid og dermed en højere gennemsnitlig sideindlæsningstid. Problemet blev løst i Firefox 9, der blev lanceret den 10. december 2011 og automatisk opdateret til brugerne i de følgende tre til fire uger. Hvis dit website i denne periode har længere sideindlæsningstider, kan du finde ud af, om dette skyldes Firefox, ved at kontrollere data i forhold til dimensionen Browser.
 • Som standard udgør et fast udsnit på 1 % af dine brugere det datagrundlag, som metrics for sideindlæsningstider bygger på. Se Udviklerdokumentationen til analytics.js for detaljer om tilpasning af stikprøvefrekvensen for websitehastighed.
 • Tidligere versioner af Websitehastighed krævede, at du ændrede sporingskoden ved at tilføje _trackPageLoadTime. Websites med det udfasede kald indsamler stadigvæk hastighedsdata med en stikprøvefrekvens på 10 %. Fremover bliver dette kald imidlertid ignoreret, og stikprøvefrekvensen falder til standardværdien på 1 %. Opdater din sporingskode, så den benytter setSiteSpeedSampleRate(), hvis du vil angive en højere stikprøvefrekvens.

Relaterede ressourcer

Udviklerdokumentation til brugstid:

Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?